Nil Akan Palacios

Nil Akan Palacios

Mail: [email protected]

Yaşamın Anlam ve Amacı / Okul ve Öğretmen

Sevgili Dostlar,

Yaşam amacımızı gerçekleştirmek için ilk ve tek kural yaşamın faydalı tarafında kalmak. Sanırım bu yazı dizisinde bu kural iyice netleşti. Yaşamın faydalı tarafında kalmak ne demek? Topluma fayda sağlamak. Vermek için almak. Ailemizden başlamak üzere.

Ailemizde yaşamın faydalı tarafında kalmamıza destek olan en önemli üye annelerimiz. Anneler iç güdüleriyle çocukları için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Anneliğin bir kitapçığı yok. Her anne ve her çocuk arasındaki ebeveyn-çocuk ilişkisi eşsizdir, benzeri yoktur. Dolayısıyla anne iç güdüleriyle, aklıyla ve el yordamıyla çocuğunu en iyi şekilde yaşama hazırlar.

Ancak yetiştirirken yanlışlık yapmış olamaz mı? Olabilir. Çocuğun eğitim yaşına gelene kadar karakteri, yaşam amacı ve yaşam üslubunun yönü belirlenmiştir. Okulla birlikte yaşam üslubunu ileriye taşıma ve çocuğu topluma en üst düzeyde fayda sağlama süreci başlar. Burada da devreye öğretmen girer.

Alfred Adler’e göre okul, ailenin uzanmış bir koludur. Aileler çocuklarını ilerideki yaşamlarında kendilerini bekleyen ödevlerin üstesinden gelebilecek şekilde eğitebilselerdi okula gerek kalmazdı. Günümüz uygarlığı oldukça karmaşık beklenti ve zorunluluklarla karşımıza çıkmaktadır. Anne ve babanın yükünün hafifletilmesi ve onların başladığı işin sürdürülebilmesi için okullara gereksinim duyulmuştur. Toplum yaşamımız, bireylerinde, bizim aile içinde onlara verebileceğimizden daha yüksek bir eğitim düzeyi aramaktadır.

Bugün okul eğitiminde benimsenmesi gereken amaç; çocukların bağımsız düşünmeyi öğrenmesi, edebiyat, sanat ve bilimle ilgilenme olanağına kavuşması ve içinde yaşadıkları topluma nasıl fayda sağlayabileceklerini öğrenmeleri olmalıdır. Çocuklarımızı artık yalnızca para kazansın ya da sanayi toplumumuzda bir iş güç sahibi olabilsin diye eğitmeyi düşünmememiz lazım. Eğitim sistemimizin çocukların yaşam amaçlarına ulaşmasını sağlayacak yöntem ve araçlarla donatılıp onları topluma en fazla faydayı sağlayabilecekleri alanlara yönlendirmeleri ve buralarda yetiştirmeleri lazım.

Bu açıdan baktığımızda, anne gibi öğretmen de insanlığın ve geleceğin bir bekçisidir.

Tüm öğretmenlere selam olsun!

“Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” Atatürk

Facebook Yorum

Yorum Yazın