Abdullah Damar

Abdullah Damar

Mail: [email protected]

Öğretmenler, Yeniden Atama Bekliyor!

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesi, çeşitli nedenlerle devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden devlet memurluğuna dönebilmesini düzenliyor.

Anılan Kanunun “Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları” başlıklı bölümünde yer alan 92. madde şu şekilde; “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro  bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.”

Bu maddeye göre birçok kamu kurumunda ‘Yeniden atama’ süreci işletilirken, bu süreç Milli Eğitim Bakanlığında 2016’dan beri işletilmiyor. Nedeniyse; 2016 yılında yürürlükten kaldırılan ‘Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ‘Yeniden atama’ ile ilgili düzenlemenin, 2016 yılında çıkarılan ‘Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’te, herhangi bir şekilde yer almaması olarak gösteriliyor.

Çeşitli nedenlerle devlet memurluğundan ayrılan öğretmenlerin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan bir düzenleme halen yürürlükteyken, yeniden mesleğe dönememelerinin üç nedeni olabilir.

Birincisi; iki defadan fazla devlet memurluğundan ayrılmış olmaları,

İkincisi; ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmaması

Üçüncüsü ise eğitim-öğretim sınıfın niteliklerini taşımamaları.

Bu nedenler dışında, çeşitli nedenlerle devlet memurluğundan ayrılmış meslektaşlarımıza, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlükteyken, “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik”te herhangi bir düzenleme olmadığı için yeniden atama hakkının verilmemesi yasa dışıdır.

Bir hukuk devletinde ‘Normlar hiyerarşisi’ denilen hukuk ilkeleri vardır. Bu ülkeye göre; “Her norm, kendisine üstün olan bir normdan istidlal olunur ve o normdan da diğer birtakım normlar çıkartılır. ” Normlar hiyerarşisi, hiyerarşik sıradaki hukuk kurallarından altta bulunan kuralın kendi üstündeki kurala aykırı olmamasıdır.

Normlar hiyerarşisine göre, “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik”, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı hükümler içeremez ve bu yönetmelikte yer almayan hususlarda üst düzenleme olan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bakılır ve ona göre işlem yapılır.

Dolayısıyla, 2016 yılından bu yana, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 92.maddesinde düzenlenen ‘Yeniden atama’ hükümleri, çeşitli nedenlerle devlet memurluğundan ayrılan ve Kanundaki şartları taşıyan öğretmenlerin yeniden mesleğe dönmelerin için, işletilmelidir.

Facebook Yorum

Yorum Yazın