Orhan yalkın

Orhan yalkın

Mail: [email protected]

MESLEK OKULLRARI VE İŞSİZLİK

           Üniversite mezunlarının büyük bir bölümü neden işsiz; iş bulanlarda neden branşı dışında işlerde çalışıyor. Örneğin, bir ziraat mühendisinin, inşaatlarda çalışması gibi.

            Bir süre 1963-1964’lü yıllara gidelim.

            Gaziantep Ticaret Lisesi Okul Aile Birliği Toplantısı. Veliler, ticaret lisesi mezunlarının yüksek öğrenimde, ticari ve iktisadi ilimler akademileri dışında başka fakültelere de girebilmeleri için, Ankara’ya gitmek üzere bir heyet oluşturuyorlar. Milli Eğitim Bakanlığını ve siyasileri ziyaret edecekler.

            Okul Aile Birliği Toplantısında meslek dersleri öğretmenleri olarak biz, Ankara’ya gidecek olanlara şu öneride bulunuyorlardı: “Ankara’ya gidin. Ancak meslek liseleri mezunlarının iktisadi ve ticari bilimler akademileri dışında başka fakültelere gitmeleri için çalışmayın. Meslek liseleri mezunlarının, branşları ile ilgili akademi ve fakültelere girmeleri için çalışın.”

            Maalesef velilere bu fikrimizi kabul ettiremedik.

            Gittiler.

            Birkaç yıl sonra, velilerin arzuları doğrultusunda meslek liseleri mezunlarının istedikleri fakültelere girmeleri yolunda mevzuat değiştirildi.

O zaman meslek liselerinin ortaokullarına gerek görülmediğinden, ortaokulları

kapatıldı.

            Meslek liseleri mezunlarının her fakülteye girme esası kabul edilince, müfredat programlarında meslek dersleri saatleri azaltıldı, kültür ders saat sayıları artırıldı.

            Böylece hem ayrandan hem bayramdan olundu.

            Bu durum, üniversiteye başvuru sayılarının yıl be yıl artmasına sebep oldu. İhtiyaç miktarları göz önüne alınmadan artışa uygun olarak nerede ise her il ve ilçelerde üniversiteler açıldı.

            Ekonomideki sarsıntı tuz-biber olarak işsizliğin daha da artmasına sebep oldu.

            ****

            Eğer meslek okullarının ortaokul kısmı kapatılmamış ve her fakülteye giriş hakkı verilmemiş olsaydı, ilkokuldan mezun olan öğrencilerden arzu edenler meslek ortaokuluna kaydolacak ve aynı dalda lise, arzu edenler de yüksek öğrenimini tamamlamış olacaklardı.

            Yüksek öğrenime ihtiyaç duymadan meslek lisesini bitiren bir öğrenci, iş hayatına atılıp üretimde bulunabilecek yaşamını sağlayacaktı. Meslek lisesi mezunlarının her fakülteye girmeleri sağlanmazdan evvel, mezunlar üretimde bulunur, hayatını kazanırdı.

            Gelişmiş ülkelerde, meslek okullarına çok önem verilmektedir; kalkınmalarının bir unsuru da eğitimlerindeki bu sistemdir.

            Bir gün eğitimde reform yapılırsa, meslek eğitiminin ilkokuldan sonra verilmesinin sağlanması ilk sıralarda yer almalıdır.

 

                                                                             Orhan YALKIN

           

Facebook Yorum

Yorum Yazın