Sait Köse

Sait Köse

Mail: [email protected]

LAY LAY LOM...

Siyaset, sadece siyasi kimliği olanlara bırakılabilecek bir olgu değildir. Siyaset genel anlamda toplumun yönetilmesi işidir. Yönetim anlayışının izlediği farklı yollar, siyasetin politik güzergâhıdır.

Benim siyasetle işim yok aymazlığı, bu işi iş edinenlerin toplumu nasıl yönettiği ile ilgim yok demekle aynı kapıya çıkar. Sonuçta istemediğimiz bir politikanın yönettiği ülkenin bireyi olarak istemediklerimiz dayatma gibi algılanıp zorumuza gitse de  kabul etmek durumundayız. Bu da demokrasi kuralları içinde, gerçek çoğunluğun iradesine razı olmak demektir.

Azınlığın dayattığı sonuçlar demokrasi dışı anlayışları, faşizmi çağrıştırır. Yönetimin, göstermelik demokratik kurallar içinde dayattığı yaşamı zora sokan olaylara tepki göstermemek insan doğası ile uyuşmaz.

Sorgulayan, söylenen değil söyleyen bir davranış içinde olmalıyız. Teslimiyetçi anlayış, sonunda uğradığı zararın farkına varacaktır. Önemli olan, iş işten geçmeden, atı alan Üsküdar’dan geçmeden önlem almaktır. Kaybedilen zamanın telafisi bazen zor, bazen olanaksız olabilir. Bu da sürdürülebilirliğe zarar vereceğinden gelecek nesilleri de zora sokacaktır.

Türkiye işte böyle zorlu bir süreci yaşıyor. Bu süreçte;  kötü uygulamaların çoğaltılabileceği örnekler; İstanbul yeni havalimanın teknik sorunları yanında 2,5 milyon ağacın katledilmesi ile çevre katliamı, çığ gibi artan kadın tecavüzleri, Kur'an öğrenmesi için kurslara gönderilen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının bir defadan bir şey olmaz savunması yaptığı çocuk tecavüzleri, iş cinayetleri, çocuk işçiliği, ailelerinin bütün olanaklarını ortaya koyup yaptırdığı yükseköğrenim sonunda sayısı 4 milyona yaklaşan işsiz genç, %17'si işsiz bir toplum, 35 milyar dolar harcadığımız git gide sorunlarımızı arttıran Suriyeliler, eğitimi dünya sıralamasında alt sıralarda, üretmeden tüketen, mal varlıkları peşkeş çekilme düzeyinde yabancıya veya yerli iş birlikçilerine satılmış bir ülkenin bireyi bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyemez, dememeli.

Veya söylersem zarar görürüm aymazlığında olan lay lay lomcuların ben siyasete müdahil olmam, sosyal sorumluluklar çerçevesinde zaten sivil toplum kuruluşlarında yer alıyorum daha fazlasına müdahil olursam zarar görürüm bencilliği yanında bu ortamda siyaset konuşmayalım, yazmayalımcıların tavrı affedilir bir şey olamaz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu kadar kötülük sonunda iyi kalmak mümkün değildir. O halde sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa anlayışı ile demokrasi kuralları içinde mücadelede olmak gerekir.

                                                                                         M.SAİT KÖSE

Facebook Yorum

Yorum Yazın