Derya Sabuncu

Derya Sabuncu

Mail: [email protected]

İNSANIN MERKEZİ 

Bir insan Rabbini inkar etmeyip ona şirk koşmadıktan sonra nasuh tövbesi ile Allah’ın lütfuna erişmesi mümkündür. Allah cc son derece merhametli olup, kişinin niyetine ve insanın merkezi olan kalbine bakmaktadır. Önemli olan da şudur ki, kişi tövbe ettikten sonra günah işlediği veyahut işleyeceği  ortamdan uzaklaşarak ,tekraren o ortama dahil olup iradesini kendi eliyle imtihan etmemesi elzemdir. Zira günaha meyledeceğiniz ortamlarda bulunmak insanın tövbesine yeniden  zarar verme ihtimalini yanında taşır. Bundan hasıl tövbenin kabul olunacağını fırsat bilip Allah’ın merhametine mazhar olmak büyük nimettir.

 Rabbimiz o kadar merhametli ki 

Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, on katından yedi yüz katına hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.

(Dârîmî,)

Peygamberimiz sav anlattığı bir kıssa: 

 “Vaktiyle doksan dokuz kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu zat yeryüzünde en büyük âlimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir rahibi gösterdiler.

Adam, rahibe giderek:

«– Doksan dokuz adam öldürdüm. Tevbe etsem kabul olur mu?» diye sordu.

Râhibin:

«– Hayır, kabul olmaz!» cevabı üzerine, onu da öldürdü. Böylece öldürdüğü adamların sayısı yüze ulaştı. Sonra yine yeryüzünde en büyük âlimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir âlimi tavsiye ettiler. Onun yanına giderek, ‘yüz kişiyi öldürdüğünü’ söyledi ve ‘tevbesinin kabul olup olmayacağını’ sordu.

Âlim:

«– Elbette kabul olur. İnsanla tevbe arasına kim girebilir ki! Sen falan yere git. Orada Allah Teâlâ’ya ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla birlikte Allah’a ibadet et. Sakın memleketine dönme. Zira orası fena bir yerdir.» dedi.

 

Adam, denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Yolculuğunu yarıladığında eceli geldi ve vefat etti.

 

Rahmet melekleri ve azap melekleri, o adamı kimin alıp götüreceği konusunda tartışmaya başladılar.

 

Rahmet melekleri:

 

«– O adam tevbe edip kalbiyle Allah’a yönelerek yola düştü,» dediler.

 

Azap melekleri ise:

 

«– O adam hayatında hiç iyilik yapmadı ki,» dediler.

 

Bu sırada insan kılığına girmiş bir melek çıka geldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler.

Hakem olan melek:

 

«– Geldiği yerle gittiği yeri ölçün. Hangisine daha yakınsa, adam o tarafa aittir.» dedi.

 

Melekler iki mesafeyi de ölçtüler. Gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine onu rahmet melekleri alıp götürdü (Buhârî, Enbiyâ 54; Müslim)

 

Facebook Yorum

Yorum Yazın