Nejat Güneri

Nejat Güneri

Mail: [email protected]

DENEMEK

 

 

Gerektiğinde uygulamakta fayda var…

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana, günümüze gelindiğinde akla-hayale gelmeyen; tıpta olsun, bilimde olsun, teknolojide olsun gelişimler deneyler sayesinde oluşmuştur.

Türk Tabipler Birliği, 15 Mart’ta yapacakları; “SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR” mitingine hazırlanıyorlar…

Dediğim gibi denemekte fayda var. 

Dilerim tabiplerimiz, hemşirelerimiz ve de herhangi bir sağlık kuruluşunda görevli olan tüm personellerimiz istediklerine kavuşurlar!

Dilerim bütün fedakâr, vefakâr sağlıkçılarımızın uğradıkları saldırılar son bulur!

 Sözlü ya da fiziki saldırıların son bulması için; günümüzün anlamsız, yıpratıcı şartların nedeniyle, beyinlerdeki bulanıklıkların giderilmesi gerekir. Yoksa yerle gök birleşse bu şiddetin önlenmesi mümkün değil!

Dilerim ben yanılıyorum!

Ama ne yazık ki, günümüzde…

Kişiler bir kaos ortamı yaratmak için sanki fırsat kolluyor…

Pireyi deve yaparak basit bir olayı şiddete dönüştürüyor…

Ve bununla beyinlerdeki - bu durumda mantık tamamen saf dışı kalmış oluyor-  bulanıklığın anlamsız, acımasız dürtüsüyle bulanıklığı yırtmaya, tatmin olmayan bu hissini tatminine ulaşmaya çalışıyor…

İşte insan beynindeki bu bulanıklık, agresif davranma isteği ortadan kaldırılmazsa, yok edilmezse…

Gülüp geçilecek olayların şiddete dönülmesi önlenemez…

Yolda kendi halinde yoluna giden sıradan, yaşlı-başlı birisine dahi küstahça neden bana böyle baktın, bu nasıl yürüme diye…

Ya da iki genç insanın şakalaşmaların içine sindiremeyerek, tepki veren…

Görevini yapan bir tabibe…

Görevini yapan bir şoföre…

Herhangi bir işte elinden geldiğince kendine verilen vazifeyi yerine getirmeye çalışan bir garibana…

Günümüz şartları nedeniyle gerçekleri görmeyecek kadar beyinlerde ki, bu bulanıklık giderilmediği sürece…

İnsanlardan bu tür anlamsız, agresif tepkiler beklenmeli…

Dilerim ülkemiz bu açmazlardan tez vakitte kurtulur!  

 

 

Facebook Yorum

Yorum Yazın