Yazı Detayı
05 Ocak 2018 - Cuma 00:15 Bu yazı 165 kez okundu
 
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
Abdullah Damar
 
 

Kamu kurum ve kuruluşlarında olsun, özel kurum ve şirketlerde olsun; her mevki ve pozisyonda işçi veya memur istihdam eden bütün işverenler, dayanağını Anayasa’dan ve yasalardan almayan hiçbir pozisyonda ve ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ tarafından belirlenen asgari ücretin altında eleman istihdam edemezler.

Bu anlamda ‘Ücretli öğretmenlik’ statüsünü, anayasal ve yasal anlamda asgari ücretle ilişkisi açısından değerlendirmek gerekiyor.

Anayasa’nın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlıklı bölümündeki 48. ve 49.maddeler çalışma ve sözleşme hürriyeti ile ilgili olup; “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” hükümlerini ihtiva eder.

Bu hükümlere dayanılarak çıkarılan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu, kamu ve özel sektördeki iş ve çalışma yaşamını düzenlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler 657 Sayılı DMK kapsamında görev yapmakta iken, ücretli öğretmenlik statüsü, bu kanunun kapsamı dışındadır. Ücretli öğretmenlik, 2006/11350 Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre düzenlenmiş; “Ders ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı bölümündeki 9.maddeye göre ise de ücretli öğretmenlerin nasıl ve hangi ücretle çalıştırılacakları yer almıştır. 9.maddeye göre;

“Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.”

Bu düzenlemelere göre yıllar itibarıyla, öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda değişen sayılarda ücretli öğretmen istihdam edilmektedir. Son olarak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in atanamayan öğretmenlerin yaşadığı sorunları içeren soru önergesine verdiği cevapta özetle; “Ülke genelinde alanlar itibarıyla öğretmen dağılımında denge sağlanması, öğretmen norm kadro sayıları esas alınarak öğretmen ihtiyacının karşılanabilirliği oranının eşit düzeyde tutulması esas alınmaktadır. Bu çerçevede öğretmen atamalarına ilişkin kontenjan belirleme işlemlerinde potansiyel aday sayısı değil, alan öğretmenliğinin ülke genelindeki ihtiyaç durumu dikkate alınmaktadır. Ekim 2017 tarihi itibariyle ülke genelinde resmi eğitim kurumlarında branşlar bazında net öğretmen ihtiyacı 109 bin 238. Kasım 2017 itibariyle haftada 30, ayda 120 saat fiilen ders okutan ücretli öğretmenlere ek ders ücreti olarak aylık net 1.211,98 TL ödenmektedir.”

Sayın Bakan, 109 bin öğretmen ihtiyacına binaen kaç ücretli öğretmen istihdam edildiğini açıklamamıştır. Bunun yanında, ücretli öğretmenlerin 657 Sayılı DMK’ye tabi olmadıkları ama sigorta ve vergi yönünden sözleşmeli işçiler gibi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kayıt altına alınarak istihdam edildiğini belirtmemiz gerekir.

Bu noktada, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Amaç ve kapsam başlıklı 1.maddesinde, “Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.” hükmü yer almakta ve 4.maddedeki istisnalarda hiçbir şekilde ücretli öğretmenlik gibi bir alan bulunmamaktadır.

Aynı kanunun 32.maddesi ücreti, 39.maddesi asgari ücreti, 62.maddesi asgari ücretten indirim yapılamayacağını, 102.maddesi ise ücret ile ilgili hükümlere aykırı davranan işverenlere verilecek cezaları düzenlemektedir.

102.madde şu şekildedir; “Bu Kanunun;

a) 32.maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 . maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren  vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz yirmi beş Türk Lirası idari para cezası,

b) 37.maddesine aykırı olarak ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen veya işçi ücretlerinden 38 . maddeye aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin sebebini ve hesabını bildirmeyen 52. maddedeki belgeyi vermeyen işveren veya işveren vekiline dört yüz elli Türk Lirası idari para cezası,

c) 41.maddesinde belirtilen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için iki  yüz yirmi Türk Lirası idari para cezası, verilir.”

Ücretli öğretmenlere aylık ücret olarak 1 211 TL ödendiği, hatta 30 saatten az ders yükü olanlara daha az ücret ödendiği bizzat MEB İsmet Yılmaz tarafından açıklanmışken, işçilere asgari ücret olarak 2017 yılında 1 404 TL ödenmiş ve 2018  yılından itibaren ise 1603 TL ödeneceği belirlenmişken, ücretli öğretmenlere ödenen aylık ücretin, asgari ücretin altında kaldığı net bir şekilde ortadadır.

Bu durumda MEB, yürürlükteki Anayasa ve İş Kanununa aykırı bir şekilde asgari ücretin altında bir ücretle personel istihdam etmektedir. Bu durum hem öğretmenlik mesleğinin statüsü, hem itibarı, hem ataması yapılmadığı için asgari ücretin bile altında çalışmak zorunda kalan öğretmenlerin emeğinin sömürülmesi, hem aynı işi yapan kadrolu öğretmenler ile ücretli öğretmenler arasındaki çalışma ilişkilerinin bozulmasına, hem de MEB’in toplum nezdinde itibarının zedelenmesine neden olmaktadır.

Aslolan ücretli, sözleşmeli, gibi sınıflandırmalara tabi tutmadan kadrolu öğretmen istihdam etmek ve yıllar içinde oluşan norm kadro açıklarını da oransal olarak tamamlamaya çalışmak yerine tümünü kadrolu öğretmen ataması yaparak doldurmaktır.

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm Erişim tarihi:30.12.2017

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/12/20061216-5.htm Erişim tarihi:30.12.2017

http://www.ogretmendiyari.com/egitim-haberleri/turkiyede-109-bin-238-ogretmen-acigi-var-h102227.html Erişim tarihi:30.12.2017

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf Erişim tarihi:30.12.2017

 

 
Etiketler: Ücretli, Öğretmenlik, Ücreti,, Yasa, Dışıdır!,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Şubat 2018
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik[1]
352 Okunma.
01 Şubat 2018
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
260 Okunma.
26 Ocak 2018
'Eti Senin Kemiği Benim' Anlayışından, Alo-147'ye...
283 Okunma.
25 Ocak 2018
Öğrenciler Tatilde ne Yapmalı?
216 Okunma.
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
357 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
209 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
138 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
167 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
390 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
377 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
391 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
320 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
164 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
347 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
277 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
340 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
479 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
314 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
283 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
389 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
340 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
394 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
356 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
290 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
497 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
637 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
446 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
813 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
360 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
493 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
373 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
486 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
2045 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
472 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
501 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
704 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
380 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
620 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
424 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
541 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
490 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
526 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1462 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
478 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
452 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
587 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
595 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
610 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
667 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
757 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
770 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
633 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
723 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
795 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
723 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
458 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
557 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
499 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
780 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
859 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
877 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
803 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
913 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
609 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
610 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
762 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
733 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1100 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
660 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
944 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
939 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
535 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1304 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
1024 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
901 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
761 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
827 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
957 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1315 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
981 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1026 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
929 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
787 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
739 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
936 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1185 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
639 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
700 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
739 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
719 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
660 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
786 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
705 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1090 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
616 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
802 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1028 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
954 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
989 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
778 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
742 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
805 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
994 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
863 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
863 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
825 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
944 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
882 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
942 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1140 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
842 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
776 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
777 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
747 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
1035 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
908 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
1022 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
851 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
885 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
948 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
2033 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
956 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
850 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
751 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
781 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
830 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
827 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
896 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1035 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
872 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
838 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1183 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
861 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
822 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
879 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
936 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
965 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1153 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1140 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1163 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1769 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1041 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
977 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
941 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
1009 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
995 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
977 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
971 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1055 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1050 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1056 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1279 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1088 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
859 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1065 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
914 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
914 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1084 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1114 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1047 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
933 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1102 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1064 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1217 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1551 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
993 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
930 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1050 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
893 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
920 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
926 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
911 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1138 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1533 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
927 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
857 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1073 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1061 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1099 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1106 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1023 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
1029 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1158 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
1012 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
1002 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1414 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1140 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
904 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1127 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1172 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1142 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
1026 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
854 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
978 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1176 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
981 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1145 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1229 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
1001 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
939 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1110 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1124 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1138 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1243 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1050 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1102 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1276 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
984 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
1027 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
995 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1168 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1151 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1119 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1072 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
996 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1579 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1109 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1328 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1133 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1107 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1218 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1170 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1254 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1567 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1464 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1196 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1220 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1042 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1206 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1253 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1347 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1379 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1169 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1180 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1205 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1266 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1418 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1364 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1508 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1231 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1151 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1345 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1440 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2988 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1445 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1522 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1231 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1273 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1589 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1386 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1333 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1455 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1306 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1440 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1192 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1145 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1181 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
1006 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1043 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1135 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1241 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1228 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1130 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1221 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1207 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1175 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1258 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1281 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1142 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1265 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1177 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1233 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1204 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1349 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1218 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1297 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1173 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1344 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1408 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1274 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1271 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1360 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1355 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1482 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1280 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1258 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1481 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1319 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1362 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1504 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1334 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1335 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1276 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
546 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1727 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1531 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
686 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
697 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1265 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1190 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1194 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1563 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1328 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1631 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1425 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1184 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1338 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1249 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1346 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1228 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1244 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1230 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1464 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1649 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1249 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1254 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1406 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1432 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1323 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1378 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1428 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1273 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1312 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1360 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1372 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1396 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1861 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1485 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1558 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1549 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1334 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1377 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1307 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1255 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1483 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1456 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1382 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1371 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1460 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1556 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1420 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1592 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1364 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1359 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1804 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1279 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1834 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1693 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1644 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1261 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1256 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1463 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1374 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1582 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1399 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1541 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1468 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1513 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1499 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1433 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1407 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1550 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1412 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1517 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1357 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1280 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1280 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1243 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1413 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1406 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1580 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1213 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1463 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1497 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1388 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1487 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1435 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2046 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1476 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1403 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1972 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1400 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1497 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1935 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1952 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1405 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1294 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1304 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1409 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1415 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1247 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1404 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1428 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1388 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1392 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1397 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1407 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1461 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1398 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1336 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1341 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1283 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1434 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1313 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1365 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1501 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1505 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1898 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1868 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1835 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1337 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1293 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2174 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1434 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1428 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1471 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1595 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1559 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1407 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1347 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1421 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1293 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1395 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1831 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1796 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1369 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1697 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1623 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2052 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2031 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1365 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1419 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2242 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2247 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2172 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2164 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1449 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1459 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2149 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1557 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1426 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1520 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1416 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1572 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1491 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1470 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1687 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2049 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1371 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1773 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1550 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1497 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1653 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1499 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1558 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1355 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1482 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1887 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2102 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1663 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1645 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1872 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1872 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1465 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1581 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1756 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1536 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1754 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1818 Okunma.
Haber Yazılımı