Yazı Detayı
05 Ocak 2018 - Cuma 00:15 Bu yazı 295 kez okundu
 
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
Abdullah Damar
 
 

Kamu kurum ve kuruluşlarında olsun, özel kurum ve şirketlerde olsun; her mevki ve pozisyonda işçi veya memur istihdam eden bütün işverenler, dayanağını Anayasa’dan ve yasalardan almayan hiçbir pozisyonda ve ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ tarafından belirlenen asgari ücretin altında eleman istihdam edemezler.

Bu anlamda ‘Ücretli öğretmenlik’ statüsünü, anayasal ve yasal anlamda asgari ücretle ilişkisi açısından değerlendirmek gerekiyor.

Anayasa’nın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlıklı bölümündeki 48. ve 49.maddeler çalışma ve sözleşme hürriyeti ile ilgili olup; “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” hükümlerini ihtiva eder.

Bu hükümlere dayanılarak çıkarılan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu, kamu ve özel sektördeki iş ve çalışma yaşamını düzenlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler 657 Sayılı DMK kapsamında görev yapmakta iken, ücretli öğretmenlik statüsü, bu kanunun kapsamı dışındadır. Ücretli öğretmenlik, 2006/11350 Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre düzenlenmiş; “Ders ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı bölümündeki 9.maddeye göre ise de ücretli öğretmenlerin nasıl ve hangi ücretle çalıştırılacakları yer almıştır. 9.maddeye göre;

“Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.”

Bu düzenlemelere göre yıllar itibarıyla, öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda değişen sayılarda ücretli öğretmen istihdam edilmektedir. Son olarak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in atanamayan öğretmenlerin yaşadığı sorunları içeren soru önergesine verdiği cevapta özetle; “Ülke genelinde alanlar itibarıyla öğretmen dağılımında denge sağlanması, öğretmen norm kadro sayıları esas alınarak öğretmen ihtiyacının karşılanabilirliği oranının eşit düzeyde tutulması esas alınmaktadır. Bu çerçevede öğretmen atamalarına ilişkin kontenjan belirleme işlemlerinde potansiyel aday sayısı değil, alan öğretmenliğinin ülke genelindeki ihtiyaç durumu dikkate alınmaktadır. Ekim 2017 tarihi itibariyle ülke genelinde resmi eğitim kurumlarında branşlar bazında net öğretmen ihtiyacı 109 bin 238. Kasım 2017 itibariyle haftada 30, ayda 120 saat fiilen ders okutan ücretli öğretmenlere ek ders ücreti olarak aylık net 1.211,98 TL ödenmektedir.”

Sayın Bakan, 109 bin öğretmen ihtiyacına binaen kaç ücretli öğretmen istihdam edildiğini açıklamamıştır. Bunun yanında, ücretli öğretmenlerin 657 Sayılı DMK’ye tabi olmadıkları ama sigorta ve vergi yönünden sözleşmeli işçiler gibi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kayıt altına alınarak istihdam edildiğini belirtmemiz gerekir.

Bu noktada, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Amaç ve kapsam başlıklı 1.maddesinde, “Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.” hükmü yer almakta ve 4.maddedeki istisnalarda hiçbir şekilde ücretli öğretmenlik gibi bir alan bulunmamaktadır.

Aynı kanunun 32.maddesi ücreti, 39.maddesi asgari ücreti, 62.maddesi asgari ücretten indirim yapılamayacağını, 102.maddesi ise ücret ile ilgili hükümlere aykırı davranan işverenlere verilecek cezaları düzenlemektedir.

102.madde şu şekildedir; “Bu Kanunun;

a) 32.maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 . maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren  vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz yirmi beş Türk Lirası idari para cezası,

b) 37.maddesine aykırı olarak ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen veya işçi ücretlerinden 38 . maddeye aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin sebebini ve hesabını bildirmeyen 52. maddedeki belgeyi vermeyen işveren veya işveren vekiline dört yüz elli Türk Lirası idari para cezası,

c) 41.maddesinde belirtilen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için iki  yüz yirmi Türk Lirası idari para cezası, verilir.”

Ücretli öğretmenlere aylık ücret olarak 1 211 TL ödendiği, hatta 30 saatten az ders yükü olanlara daha az ücret ödendiği bizzat MEB İsmet Yılmaz tarafından açıklanmışken, işçilere asgari ücret olarak 2017 yılında 1 404 TL ödenmiş ve 2018  yılından itibaren ise 1603 TL ödeneceği belirlenmişken, ücretli öğretmenlere ödenen aylık ücretin, asgari ücretin altında kaldığı net bir şekilde ortadadır.

Bu durumda MEB, yürürlükteki Anayasa ve İş Kanununa aykırı bir şekilde asgari ücretin altında bir ücretle personel istihdam etmektedir. Bu durum hem öğretmenlik mesleğinin statüsü, hem itibarı, hem ataması yapılmadığı için asgari ücretin bile altında çalışmak zorunda kalan öğretmenlerin emeğinin sömürülmesi, hem aynı işi yapan kadrolu öğretmenler ile ücretli öğretmenler arasındaki çalışma ilişkilerinin bozulmasına, hem de MEB’in toplum nezdinde itibarının zedelenmesine neden olmaktadır.

Aslolan ücretli, sözleşmeli, gibi sınıflandırmalara tabi tutmadan kadrolu öğretmen istihdam etmek ve yıllar içinde oluşan norm kadro açıklarını da oransal olarak tamamlamaya çalışmak yerine tümünü kadrolu öğretmen ataması yaparak doldurmaktır.

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm Erişim tarihi:30.12.2017

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/12/20061216-5.htm Erişim tarihi:30.12.2017

http://www.ogretmendiyari.com/egitim-haberleri/turkiyede-109-bin-238-ogretmen-acigi-var-h102227.html Erişim tarihi:30.12.2017

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf Erişim tarihi:30.12.2017

 

 
Etiketler: Ücretli, Öğretmenlik, Ücreti,, Yasa, Dışıdır!,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
25 Mayıs 2018
OECD'nin 2030 Eğitim Vizyonu Ne?
41 Okunma.
16 Mayıs 2018
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Eğitim
235 Okunma.
09 Mayıs 2018
Sayılarla Göçmen (Suriyeli) Öğrenciler
270 Okunma.
03 Mayıs 2018
Eğitime Erişimde Ürküten Tablo!
165 Okunma.
30 Nisan 2018
Liselere Geçiş Sınavı Çocuklar için Kâbus Olmasın!
149 Okunma.
20 Nisan 2018
2017'de Eğitimin Finansmanı Ne Durumda?
307 Okunma.
13 Nisan 2018
Bilim ve Sanat Merkezlerinin Önemi
283 Okunma.
11 Nisan 2018
Glutensiz, Bir Başka Kafe
281 Okunma.
06 Nisan 2018
MEB’in, Performans Değerlendirme Sistemi ile Sınavı
192 Okunma.
28 Mart 2018
İlkokul öğrencileri, kitap okuyor mu?
332 Okunma.
23 Mart 2018
İlkokul Öğrencilerinin Çevre Algısı
275 Okunma.
16 Mart 2018
Öğrenciye Göre İdeal Öğretmen Nasıl Olmalı?
278 Okunma.
08 Mart 2018
Disiplin Cezalarına İtirazda Süreler Nasıl İşler?
378 Okunma.
02 Mart 2018
Okumayan ve Okuduğunu Anlamayan Okul Müdürleri!
281 Okunma.
22 Şubat 2018
Eğitim Sen, İstemezükçü Söylemi Terk mi Ediyor?
342 Okunma.
09 Şubat 2018
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik[1]
545 Okunma.
01 Şubat 2018
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
379 Okunma.
26 Ocak 2018
'Eti Senin Kemiği Benim' Anlayışından, Alo-147'ye...
404 Okunma.
25 Ocak 2018
Öğrenciler Tatilde ne Yapmalı?
316 Okunma.
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
493 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
343 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
245 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
298 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
482 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
504 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
471 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
402 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
241 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
431 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
407 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
439 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
565 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
394 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
361 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
482 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
433 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
487 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
436 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
366 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
566 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
707 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
546 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
884 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
447 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
562 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
486 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
592 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
2209 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
567 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
586 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
858 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
497 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
738 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
500 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
651 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
587 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
606 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1837 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
578 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
541 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
682 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
699 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
695 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
769 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
862 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
856 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
737 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
809 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
869 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
812 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
536 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
638 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
580 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
886 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
954 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
1015 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
920 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
998 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
705 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
696 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
877 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
820 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1187 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
741 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
1043 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
1032 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
593 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1471 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
1134 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
969 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
846 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
914 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
1029 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1406 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
1070 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1107 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
1036 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
870 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
829 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
1066 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1270 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
699 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
780 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
813 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
813 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
759 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
863 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
798 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1185 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
706 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
878 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1122 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
1066 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
1075 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
874 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
828 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
907 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
1082 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
949 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
977 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
899 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
1012 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
986 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
1043 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1221 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
909 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
867 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
867 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
830 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
1140 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
993 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
1117 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
942 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
993 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
1034 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
2320 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
1048 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
949 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
843 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
877 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
927 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
924 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
977 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1146 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
947 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
940 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1362 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
940 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
920 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
980 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
1020 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
1080 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1254 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1243 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1245 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
2011 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1133 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
1086 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
1042 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
1084 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
1086 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
1070 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
1060 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1151 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1135 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1142 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1379 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1177 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
936 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1139 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
1005 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
1005 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1184 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1202 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1172 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
1017 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1196 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1168 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1316 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1662 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
1051 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
1031 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1140 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
989 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
1016 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
1009 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
1025 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1218 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1640 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
1020 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
936 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1147 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1154 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1179 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1204 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1088 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
1111 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1338 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
1106 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
1096 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1489 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1252 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
971 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1219 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1275 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1254 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
1123 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
931 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
1064 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1267 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
1067 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1233 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1328 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
1090 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
1033 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1218 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1255 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1231 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1341 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1134 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1210 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1422 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
1066 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
1152 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
1088 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1257 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1256 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1197 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1164 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
1063 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1675 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1215 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1422 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1210 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1180 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1302 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1265 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1349 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1654 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1587 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1294 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1329 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1115 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1297 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1339 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1403 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1451 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1247 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1283 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1279 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1363 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1508 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1442 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1606 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1302 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1227 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1469 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1614 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
3138 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1567 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1632 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1310 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1372 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1679 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1465 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1416 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1600 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1414 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1569 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1293 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1223 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1262 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
1101 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1113 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1206 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1332 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1330 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1222 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1309 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1281 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1262 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1342 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1374 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1235 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1373 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1261 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1314 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1289 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1441 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1289 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1376 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1254 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1428 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1493 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1355 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1362 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1452 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1435 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1567 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1359 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1354 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1580 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1435 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1433 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1592 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1412 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1436 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1373 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
564 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1827 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1595 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
694 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
704 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1352 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1271 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1276 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1762 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1406 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1757 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1631 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1262 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1440 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1323 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1411 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1297 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1344 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1302 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1544 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1749 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1329 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1336 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1497 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1526 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1414 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1450 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1531 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1361 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1401 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1454 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1454 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1479 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
2020 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1585 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1644 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1625 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1420 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1456 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1394 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1324 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1562 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1544 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1468 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1457 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1514 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1639 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1519 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1682 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1444 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1428 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1894 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1347 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1917 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1775 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1743 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1342 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1322 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1551 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1467 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1675 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1497 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1611 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1555 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1610 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1604 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1528 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1491 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1654 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1494 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1608 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1429 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1349 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1352 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1314 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1496 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1483 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1660 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1278 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1548 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1585 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1473 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1565 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1511 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2152 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1554 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1490 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
2093 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1543 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1594 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
2018 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
2037 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1461 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1366 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1379 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1484 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1508 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1313 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1487 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1509 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1463 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1475 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1476 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1501 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1549 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1505 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1423 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1423 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1373 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1511 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1382 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1452 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1581 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1594 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
2009 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1952 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1908 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1415 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1370 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2313 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1518 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1520 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1549 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1687 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1652 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1482 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1426 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1505 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1337 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1463 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1943 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1894 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1455 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1799 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1705 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2143 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2134 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1439 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1513 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2375 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2384 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2320 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2266 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1541 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1555 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2252 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1654 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1510 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1601 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1479 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1654 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1573 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1532 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1773 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2139 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1456 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1850 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1641 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1599 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1726 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1561 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1651 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1435 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1575 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1986 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2198 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1751 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1734 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1967 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1962 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1547 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1680 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1841 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1599 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1833 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1930 Okunma.
Haber Yazılımı