Yazı Detayı
15 Temmuz 2016 - Cuma 17:02 Bu yazı 553 kez okundu
 
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
Abdullah Damar
 
 

 

Eğitim sistemi, bir toplumun bütün bireyini ilgilendiren yapısıyla her dönem tartışma konusu olmuştur. Özellikle, siyasal iktidarların başarısında ve başarısızlıklarında da eğitim sisteminde yapılan reformların ve yapılamayanların önemli bir rolü vardır. 

Türkiye’de, AKP’nin 2002 yılında tek başına iktidara gelmesiyle birlikte eğitim sisteminde hem ideoloji, hem eğitim politikası, hem müfredat hem de personel politikalarında önemli değişiklikler olmuştur. 

AKP, eğitim sistemi tartışmalarında, 2012 yılına kadar kısmen de olsa, eğitim toplumunun (Veli, öğrenci, öğretmen, okul yönetimi) görüş ve önerilerini dikkate alan bir politika izledi. Ancak özellikle 4+4+4 eğitim yasasının yürürlüğe girmesi sürecinde adeta ‘Ben yaptım, oldu’ mantığını izleyerek, bırakın bu konuda getirilen görüş ve önerileri dikkate almayı, Bakan’ın bile habersiz olduğu birçok uygulamayı hayata geçirdi.  

Bu, ‘Ben yaptım, oldu’ mantığı öyle bir noktaya vardı ki; öğretmenlerin hangi filmi izleyeceği, hangi kitapları okuyacağı ve hangi kitabı tartışacağını bile MEB’in belirlediği bir aşamaya geldik.  

Haziran 2016 döneminde Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 38. ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 87. maddesi gereğince yapacağı mesleki çalışmaları 20-30 Haziran 2016 tarihleri arasında bakanlıkça belirlenen program çerçevesinde uygulandı.i 

Bu programda kullanılmak üzere; öğretmenlerin okumaları ve izlemeleri için 22 adet film, 32 adet de kitap ismini içeren listeler eklendi. Kamuda görev yapanların bildiği üzere, üst bir makamdan gelen ve ‘Rica ederim’ ibaresiyle biten yazıların gereğini yapmak zorunludur. Bu anlamda resmi yazıya ekli kitap ve filmlerin okunması ve izlenmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bütün bunlardan sonra, 29 Haziran 2016 tarihine sadece Nurettin Topçu’nun, ‘Türkiye’nin Maarif Davası’ adlı kitabı konularak, bu kitabın emirle tartıştırılmaya kalkılması ortaya trajikomik bir durum çıkartmıştır. 

Nurettin Topçu’nun, ‘Türkiye’nin Maarif Davası’ kitabının değerlendirilmesini bir başka yazıya bırakarak, konunun ne aşamaya geldiğine bir göz atalım; 

Kitabın tartıştırılması emriyle ilgili olarak Eğitim Sen; “Öğretmenlere Tek Kitaplı, Tek Gündemli Seminer Dayatmasını Neden Kabul Etmiyoruz?” başlıklı  açıklamasıyla hem kitabın dayatılmasına, hem de, Aleviliği sapkınlık olarak niteleyen, Alevilere yönelik ayrımcı ve aşağılayıcı ifadeler içeren, karma eğitime karşı çıkan, medrese ve tarikat eğitimine övgüler düzen bir kitap, değerlendirmesiyle, içeriğine de itiraz etmiştir.ii 

Eğitim İş; “Öğretim birliğine son vererek, medrese-mektep ikilemini günümüze taşımak isteyen bu anlayışa karşı, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, ülke bütünlüğüne, laik, bilimsel, demokratik, eşitlikçi ve parasız eğitime sahip çıkmaya devam edeceğiz; bu kararlılıktan asla vazgeçmeyeceğiz.” diyerek, seminer çalışmalarına katılmayacaklarını açıklamıştır.iii 

MEB’in dayatmasına karşı, genellikle sol görüşlü kamu çalışanlarının üye olduğu iki sendikadan da bu dayatmaya karşı duruş gelmiştir. Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen ve Aktif Sen gibi diğer sendikalardan ise herhangi bir görüş bildirilmemiştir. 

29 Haziran tarihi gelip çattığında ise seminer çalışması ‘kâğıt üstünde’ yapılmıştır. Tartışma, birçok okulda ya yapılmamış, ya kitabın özeti bir öğretmen tarafından okunmuş, ya slaytlaştırılan kitap özeti acele bir şekilde gösterilmiş, ya da hiç gündeme bile alınmamıştır. Bu arada olan kitaba olmuş, okunmadığı gibi zorla, emirle okunması gereken bir kitaba dönüştürülerek, 200 bine yakın öğretmenin(Eğitim Sen ve Eğitim İş üyelerinin toplamı) gözünde olumsuz bir imaj edinmiştir. Bu yargımızın doğruluğu, kitabın haziran ayı içindeki satış rakamlarından da çıkarılabilir. 

Gelinen aşamada, 1960’lı yıllarda, muhafazakâr burjuvazinin eğitimsel istek, talep, tercihlerini yansıtan görüşler ve o günkü eğitim sistemini eleştiren yazılardan oluşan ‘Türkiye’nin Maarif Davası’ adlı kitapiv, MEB’in dayatması ve sendikaların da tümden karşı çıkmasıyla ne okunabilmiştir, ne de tartışılabilmiştir. Oysa bu dayatma ve tümden karşı çıkış olmasaydı, katılalım ya da katılmayalım; Topçu’nun (2016;112-114) milli mektep olarak adlandırdığı okulun unsurlarını, gençlik, muallim, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, din eğitimi, ahlak eğitimi ve bir bütün olarak maarif hakkındaki görüşlerini tartışıyor olacaktık. 

Bize göre; yazıldığı yılların izlerini ve özlemlerini taşıyan bu görüşlerin, Türkiye kapitalizminin bugünkü neoliberal aşamasında; o zamanki ekonomik altyapı ve toplumsal üstyapıyı yansıttığı; eğitim  sisteminin ve eğitim toplumunun o dönemdeki istek ve beklentilerini bile karşılamaktan uzak olduğu; eğitim sisteminin bütününü, feodal dönemin eğitim uygulaması olan din eksenli eğitime endekslemeye çalıştığı; karma eğitimi zorunlu hale getirmeye çalıştığı ve kimi alanlarda nefret söylemi içerdiği için, uygulama şansı bulunmamaktadır. 

Ancak bu görüşlerin tartışılmasının ne emirle, ne de tümden karşı çıkmayla olmayacağının da hem bakanlık, hem de sendikalar tarafından anlaşılması gerekmektedir. Öğretmen, ne Bakanlığın emriyle kitap okuyacak, film izleyecek; ne de sendikaların karşı çıkmasıyla kitap okumayacak, tartışmayacak, film değerlendirmeyecek mekanik bir varlıktır. 

 

 
Etiketler: Türkiye'nin, Maarif, Davası'nı, Tartışabildik, mi?, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
102 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
143 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
111 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
150 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
85 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
319 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
506 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
229 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
587 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
156 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
350 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
206 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
304 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
1761 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
251 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
247 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
373 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
207 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
376 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
213 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
288 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
283 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
286 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
961 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
302 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
304 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
342 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
377 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
404 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
419 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
547 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
579 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
433 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
534 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
577 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
526 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
260 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
389 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
339 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
563 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
671 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
589 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
573 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
688 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
428 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
403 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
567 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
539 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
890 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
470 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
667 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
700 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
371 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1048 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
803 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
723 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
545 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
657 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
787 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1097 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
774 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
862 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
683 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
640 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
535 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
678 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
948 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
487 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
553 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
556 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
474 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
614 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
475 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
888 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
434 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
628 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
830 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
748 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
773 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
551 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
558 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
604 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
806 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
703 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
649 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
629 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
745 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
691 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
745 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
926 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
663 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
603 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
605 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
564 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
831 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
692 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
805 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
669 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
668 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
771 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
1618 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
771 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
673 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
571 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
619 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
590 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
645 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
693 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
818 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
694 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
680 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
972 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
676 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
649 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
682 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
701 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
770 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
954 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
892 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
943 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1403 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
868 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
750 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
753 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
814 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
817 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
773 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
772 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
881 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
826 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
852 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1049 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
904 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
735 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
913 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
705 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
702 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
859 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
923 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
854 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
740 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
900 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
863 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1038 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1306 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
859 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
749 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
827 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
738 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
731 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
768 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
726 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
971 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1359 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
750 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
665 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
914 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
855 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
910 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
882 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
853 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
797 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
966 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
779 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
798 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1198 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
950 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
760 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
985 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
976 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
873 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
815 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
659 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
804 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1003 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
787 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
920 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1037 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
823 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
770 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
928 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
897 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
891 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1067 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
826 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
893 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1014 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
789 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
831 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
806 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
944 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
867 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
947 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
854 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
818 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1355 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
904 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1134 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
940 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
904 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1046 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
963 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1031 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1338 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1203 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1011 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1011 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
881 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1012 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1033 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1198 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1211 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1017 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1022 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1046 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1069 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1242 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1184 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1331 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1067 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
982 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1158 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1244 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2707 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1229 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1321 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1029 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1073 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1418 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1127 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1131 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1174 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1120 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1209 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
984 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
967 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
989 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
800 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
884 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
951 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1051 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1011 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
926 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1051 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
988 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1005 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1034 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1109 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
990 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1053 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1002 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1035 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1036 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1098 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1017 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1087 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1028 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1169 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1236 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1105 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1117 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1180 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1187 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1286 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1132 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1085 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1257 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1117 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1184 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1287 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1154 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1139 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1080 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
543 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1535 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1350 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
679 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
692 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1110 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
987 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1036 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1274 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1120 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1383 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1228 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
998 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1177 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1086 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1165 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1086 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1064 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1066 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1259 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1423 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1076 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1079 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1199 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1230 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1118 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1200 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1241 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1115 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1132 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1175 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1190 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1212 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1589 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1283 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1369 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1328 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1151 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1196 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1102 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1079 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1252 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1239 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1225 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1180 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1227 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1399 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1273 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1381 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1186 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1212 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1632 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1122 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1682 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1512 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1418 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1096 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1103 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1254 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1176 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1387 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1173 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1347 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1277 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1348 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1279 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1231 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1225 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1272 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1236 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1307 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1203 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1149 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1091 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1114 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1200 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1226 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1384 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1116 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1284 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1290 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1224 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1282 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1268 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
1832 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1272 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1210 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1747 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1219 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1287 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1738 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1767 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1249 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1147 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1123 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1238 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1228 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1076 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1189 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1255 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1257 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1147 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1199 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1166 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1256 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1174 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1155 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1172 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1116 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1224 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1157 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1165 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1304 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1317 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1712 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1689 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1587 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1178 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1109 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
1881 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1239 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1266 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1256 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1412 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1393 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1234 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1150 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1191 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1151 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1227 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1641 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1522 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1239 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1500 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1408 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
1856 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
1820 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1185 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1254 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2026 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2046 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
1966 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
1973 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1244 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1213 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
1937 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1303 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1217 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1311 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1251 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1382 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1323 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1320 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1471 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
1843 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1232 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1496 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1376 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1318 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1375 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1366 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1306 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1215 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1289 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1603 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1875 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1433 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1402 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1610 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1642 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1282 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1336 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1501 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1362 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1519 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1602 Okunma.
Haber Yazılımı