Yazı Detayı
15 Temmuz 2016 - Cuma 17:02 Bu yazı 609 kez okundu
 
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
Abdullah Damar
 
 

 

Eğitim sistemi, bir toplumun bütün bireyini ilgilendiren yapısıyla her dönem tartışma konusu olmuştur. Özellikle, siyasal iktidarların başarısında ve başarısızlıklarında da eğitim sisteminde yapılan reformların ve yapılamayanların önemli bir rolü vardır. 

Türkiye’de, AKP’nin 2002 yılında tek başına iktidara gelmesiyle birlikte eğitim sisteminde hem ideoloji, hem eğitim politikası, hem müfredat hem de personel politikalarında önemli değişiklikler olmuştur. 

AKP, eğitim sistemi tartışmalarında, 2012 yılına kadar kısmen de olsa, eğitim toplumunun (Veli, öğrenci, öğretmen, okul yönetimi) görüş ve önerilerini dikkate alan bir politika izledi. Ancak özellikle 4+4+4 eğitim yasasının yürürlüğe girmesi sürecinde adeta ‘Ben yaptım, oldu’ mantığını izleyerek, bırakın bu konuda getirilen görüş ve önerileri dikkate almayı, Bakan’ın bile habersiz olduğu birçok uygulamayı hayata geçirdi.  

Bu, ‘Ben yaptım, oldu’ mantığı öyle bir noktaya vardı ki; öğretmenlerin hangi filmi izleyeceği, hangi kitapları okuyacağı ve hangi kitabı tartışacağını bile MEB’in belirlediği bir aşamaya geldik.  

Haziran 2016 döneminde Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 38. ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 87. maddesi gereğince yapacağı mesleki çalışmaları 20-30 Haziran 2016 tarihleri arasında bakanlıkça belirlenen program çerçevesinde uygulandı.i 

Bu programda kullanılmak üzere; öğretmenlerin okumaları ve izlemeleri için 22 adet film, 32 adet de kitap ismini içeren listeler eklendi. Kamuda görev yapanların bildiği üzere, üst bir makamdan gelen ve ‘Rica ederim’ ibaresiyle biten yazıların gereğini yapmak zorunludur. Bu anlamda resmi yazıya ekli kitap ve filmlerin okunması ve izlenmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bütün bunlardan sonra, 29 Haziran 2016 tarihine sadece Nurettin Topçu’nun, ‘Türkiye’nin Maarif Davası’ adlı kitabı konularak, bu kitabın emirle tartıştırılmaya kalkılması ortaya trajikomik bir durum çıkartmıştır. 

Nurettin Topçu’nun, ‘Türkiye’nin Maarif Davası’ kitabının değerlendirilmesini bir başka yazıya bırakarak, konunun ne aşamaya geldiğine bir göz atalım; 

Kitabın tartıştırılması emriyle ilgili olarak Eğitim Sen; “Öğretmenlere Tek Kitaplı, Tek Gündemli Seminer Dayatmasını Neden Kabul Etmiyoruz?” başlıklı  açıklamasıyla hem kitabın dayatılmasına, hem de, Aleviliği sapkınlık olarak niteleyen, Alevilere yönelik ayrımcı ve aşağılayıcı ifadeler içeren, karma eğitime karşı çıkan, medrese ve tarikat eğitimine övgüler düzen bir kitap, değerlendirmesiyle, içeriğine de itiraz etmiştir.ii 

Eğitim İş; “Öğretim birliğine son vererek, medrese-mektep ikilemini günümüze taşımak isteyen bu anlayışa karşı, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, ülke bütünlüğüne, laik, bilimsel, demokratik, eşitlikçi ve parasız eğitime sahip çıkmaya devam edeceğiz; bu kararlılıktan asla vazgeçmeyeceğiz.” diyerek, seminer çalışmalarına katılmayacaklarını açıklamıştır.iii 

MEB’in dayatmasına karşı, genellikle sol görüşlü kamu çalışanlarının üye olduğu iki sendikadan da bu dayatmaya karşı duruş gelmiştir. Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen ve Aktif Sen gibi diğer sendikalardan ise herhangi bir görüş bildirilmemiştir. 

29 Haziran tarihi gelip çattığında ise seminer çalışması ‘kâğıt üstünde’ yapılmıştır. Tartışma, birçok okulda ya yapılmamış, ya kitabın özeti bir öğretmen tarafından okunmuş, ya slaytlaştırılan kitap özeti acele bir şekilde gösterilmiş, ya da hiç gündeme bile alınmamıştır. Bu arada olan kitaba olmuş, okunmadığı gibi zorla, emirle okunması gereken bir kitaba dönüştürülerek, 200 bine yakın öğretmenin(Eğitim Sen ve Eğitim İş üyelerinin toplamı) gözünde olumsuz bir imaj edinmiştir. Bu yargımızın doğruluğu, kitabın haziran ayı içindeki satış rakamlarından da çıkarılabilir. 

Gelinen aşamada, 1960’lı yıllarda, muhafazakâr burjuvazinin eğitimsel istek, talep, tercihlerini yansıtan görüşler ve o günkü eğitim sistemini eleştiren yazılardan oluşan ‘Türkiye’nin Maarif Davası’ adlı kitapiv, MEB’in dayatması ve sendikaların da tümden karşı çıkmasıyla ne okunabilmiştir, ne de tartışılabilmiştir. Oysa bu dayatma ve tümden karşı çıkış olmasaydı, katılalım ya da katılmayalım; Topçu’nun (2016;112-114) milli mektep olarak adlandırdığı okulun unsurlarını, gençlik, muallim, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, din eğitimi, ahlak eğitimi ve bir bütün olarak maarif hakkındaki görüşlerini tartışıyor olacaktık. 

Bize göre; yazıldığı yılların izlerini ve özlemlerini taşıyan bu görüşlerin, Türkiye kapitalizminin bugünkü neoliberal aşamasında; o zamanki ekonomik altyapı ve toplumsal üstyapıyı yansıttığı; eğitim  sisteminin ve eğitim toplumunun o dönemdeki istek ve beklentilerini bile karşılamaktan uzak olduğu; eğitim sisteminin bütününü, feodal dönemin eğitim uygulaması olan din eksenli eğitime endekslemeye çalıştığı; karma eğitimi zorunlu hale getirmeye çalıştığı ve kimi alanlarda nefret söylemi içerdiği için, uygulama şansı bulunmamaktadır. 

Ancak bu görüşlerin tartışılmasının ne emirle, ne de tümden karşı çıkmayla olmayacağının da hem bakanlık, hem de sendikalar tarafından anlaşılması gerekmektedir. Öğretmen, ne Bakanlığın emriyle kitap okuyacak, film izleyecek; ne de sendikaların karşı çıkmasıyla kitap okumayacak, tartışmayacak, film değerlendirmeyecek mekanik bir varlıktır. 

 

 
Etiketler: Türkiye'nin, Maarif, Davası'nı, Tartışabildik, mi?, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
146 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
51 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
188 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
116 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
176 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
327 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
181 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
136 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
191 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
211 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
207 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
196 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
144 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
362 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
552 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
289 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
678 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
226 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
408 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
287 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
375 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
1863 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
326 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
330 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
488 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
258 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
460 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
261 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
358 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
343 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
349 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1118 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
365 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
357 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
410 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
445 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
466 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
491 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
611 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
646 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
503 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
589 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
647 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
596 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
318 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
448 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
404 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
641 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
735 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
677 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
653 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
759 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
503 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
475 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
635 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
597 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
952 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
534 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
746 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
762 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
422 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1123 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
884 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
777 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
611 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
717 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
838 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1157 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
839 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
926 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
745 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
692 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
599 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
753 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1026 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
530 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
607 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
626 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
529 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
679 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
532 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
940 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
497 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
670 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
894 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
816 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
835 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
621 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
623 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
694 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
873 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
763 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
718 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
688 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
799 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
757 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
800 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
991 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
724 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
672 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
667 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
623 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
905 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
767 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
876 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
731 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
748 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
823 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
1775 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
838 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
721 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
636 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
684 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
665 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
718 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
763 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
900 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
760 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
734 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1049 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
725 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
718 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
742 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
768 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
841 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1022 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
958 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1019 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1519 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
934 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
826 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
820 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
869 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
874 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
834 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
826 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
943 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
897 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
927 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1120 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
971 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
784 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
961 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
775 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
763 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
930 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
982 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
926 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
809 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
964 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
943 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1117 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1380 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
910 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
813 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
895 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
799 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
782 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
818 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
792 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1042 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1421 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
813 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
727 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
964 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
919 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
972 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
963 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
903 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
851 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1034 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
839 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
868 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1265 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1022 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
815 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1041 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1046 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
943 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
884 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
720 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
855 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1054 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
847 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
982 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1106 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
884 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
826 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
984 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
970 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
959 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1133 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
894 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
975 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1105 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
858 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
893 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
880 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1019 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
958 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1003 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
927 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
878 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1436 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
972 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1200 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
993 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
964 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1113 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1025 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1096 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1390 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1296 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1079 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1093 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
928 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1082 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1091 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1242 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1270 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1074 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1080 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1103 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1135 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1301 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1247 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1395 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1115 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1035 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1222 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1309 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2798 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1296 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1388 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1088 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1134 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1478 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1192 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1186 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1258 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1171 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1287 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1034 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1031 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1048 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
861 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
938 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1015 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1123 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1093 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
990 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1111 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1047 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1047 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1120 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1174 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1046 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1127 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1055 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1101 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1094 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1174 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1074 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1141 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1086 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1229 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1290 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1166 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1173 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1233 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1250 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1340 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1191 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1147 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1317 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1184 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1252 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1351 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1219 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1214 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1141 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
543 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1604 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1421 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
681 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
693 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1163 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1048 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1094 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1368 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1184 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1470 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1291 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1041 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1232 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1142 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1211 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1142 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1128 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1126 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1317 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1515 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1138 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1140 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1263 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1302 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1180 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1255 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1301 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1172 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1188 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1236 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1249 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1281 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1687 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1341 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1427 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1385 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1213 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1261 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1160 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1135 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1316 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1300 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1274 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1249 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1279 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1458 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1328 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1444 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1244 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1264 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1689 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1174 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1751 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1580 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1477 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1160 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1155 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1312 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1231 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1449 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1229 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1403 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1326 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1424 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1338 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1286 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1279 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1341 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1302 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1366 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1252 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1191 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1142 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1157 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1252 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1281 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1442 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1156 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1337 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1357 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1279 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1342 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1323 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
1905 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1339 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1265 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1822 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1275 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1359 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1806 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1839 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1309 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1204 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1175 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1302 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1290 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1129 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1251 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1317 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1314 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1204 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1264 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1249 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1318 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1232 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1211 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1237 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1164 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1287 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1206 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1225 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1364 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1382 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1771 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1751 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1668 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1232 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1163 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2002 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1286 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1323 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1332 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1481 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1442 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1295 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1208 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1254 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1198 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1275 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1710 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1615 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1278 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1561 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1466 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
1936 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
1894 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1241 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1311 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2098 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2117 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2044 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2035 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1301 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1274 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2012 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1367 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1270 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1371 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1303 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1448 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1391 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1376 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1535 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
1917 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1280 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1558 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1444 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1373 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1440 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1415 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1358 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1253 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1349 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1701 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1941 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1495 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1469 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1680 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1702 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1342 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1398 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1581 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1422 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1575 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1659 Okunma.
Haber Yazılımı