Yazı Detayı
06 Şubat 2018 - Salı 00:39
 
TERÖR
Sait Köse
 
 

Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde, "Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş" olarak tanımlanır. Türkiye’de yıllarca anarşi sözcüğü kullanılmış, son yıllarda "terör" sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır. Terör, Ann Weil tarafından da şu şekilde tanımlanmıştır: “Terörizm; rastgele seçilmiş ya da sembolik değeri olan kurbanların, şiddetin aracı olarak seçildikleri bir savaş yöntemidir. Bu araçsal kurbanların kurbanlaştırılmaları, mensup oldukları grup ya da sınıf içerisindeki yerlerine bağlıdır. Böylece, söz konusu grup ya da sınıfa mensup olan diğer bireyler de, kronik bir terör korkusunun içine itilmiş olurlar”.  

Terörizm ihtiyaç duyduğu maddi kaynaklara daha çok yasadışı faaliyetleri ve dış yardımlar ile ulaşır. Bu gelir kaynakları şu şekilde özetlenebilir: 

1.  Dış yardımlar 

2.  Uyuşturucu ticareti 

3.  İnsan kaçakçılığı 

4.  Büyük çaplı soygunlar 

5.  Haraçlar 

6.  Zorunlu bağışlar 

7.  Bağışlar 

8.  Diğer her türlü kaçakçılık 

9.  Diğer gönüllü katkılar 

Emperyalist oluşumlar ekonomik ve siyasal çıkar kavgalarını hızlandırmış, böl parçala yönet veya kendi çıkarlarına zarar veremeyecek azami limitler arasında tut ilkesinden hareket eden bazı blok veya ülkeler, farklı dini-ırkı-etnik unsurları, sosyo-ekonomik az gelişmişliği terörizme malzeme olarak sağlamış ve var olar terör örgütlerine bu şekilde katkıda bulunarak amaçları doğrultusunda taşeronluk görevi yüklemişlerdir. 

Öncelikle hiçbir din, özünde, teröre ve şiddet eylemlerine destek vermediğini vurgulamaktadır. Ancak gerek günlük dilde, gerekse de akademik dilde ve medya dilinde dinsel terör/terörizm sıkça kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Bu kavramdan anlaşılması gereken, dinin siyasi, ideolojik veya diğer çıkarlar için istismar edilmesidir. Çıkarlarına hizmet ettiği sürece din herkesin istismarına açıktır. Mesela, ABD’nin Soğuk Savaş döneminde “Yeşil Kuşak Projesi” adı altında, komünizmin yayılmasını önlemek için İslam Dini’ni dış politika aracı olarak kullanması, Radikal İslam’a karşı Ilımlı İslam’ın desteklenmesi, oy peşinde koşan siyasetçiler, bu konuya örnek teşkil eden sadece birkaç örnektir. Terörizme karşı verilen mücadelede etkin bir uluslararası işbirliğinin ön koşulu terör örgütlerini tanımlamak, belirlemek ve adalet önüne çıkarmak konusunda devletlerin yaklaşımlarının birbirlerine yakınlaştırılmasıdır. 

Bireysel ve toplumsal hak arama anlamında isteklerin gerçekleşmesinde  birden fazla yol ve metodoloji vardır. Protestolar, yürüyüşler, sivil toplum kuruluşları, kampanyalar ve şiddet bunlara örneklerdir. Bu eylemleri yasal ve yasal olmayan şeklinde ayıracak olursak yasal olmayan kısımda kalacak olan seçenekleri diğerinden ayıran tek fark insana yakışmayan şekli ile şiddete yönelik olması olacaktır. Gerek içeride gerekse uluslararası terörün yarattığı  şiddete ve Ülkenin sürdürülebilirliğine yönelik tehdit oluştuğunda meşru müdafaa hakkı doğmuş olacaktır. Bu koşullarda  teröre karşı yapılacak her türlü karşı tepki ve refleks, yürürlükteki yasaların ve uluslararası sözleşmelerin önüne geçmelidir. Terörizm ile psikolojik savaş birbirini tamamlar nitelikte iki unsurdur. Terörizm topluma korku getirirken, psikolojik harp teknikleri bu korkuları sürekli hale getirmektedir. Korkunun dışında, şiddet ve nefret duygularını da kitlelere yaymaktadır. Terör eski fakat kendisini en iyi şekilde güncelleyebilen bir kavramdır. Toplum kontrolünde en etkili olan unsurdur. Aynı anda insanların hem duygularına hem de zihinlerine etki ederek onları kontrol altına almayı başarır. Bu noktadan sonra terörizm misyonunu psikolojik savaşa teslim etmektedir. İsteklerini kısa ve ya dolaylı yoldan elde etmek isteyen bireyin yahut belli bir kesiminin şiddete başvurması eğitimsizliğin, kolay yönlendirilebilir, yönetilebilir olmanın göstergeleri olabilir. 21.yüzyılda “demokrasinin” belli bir seviyede olduğu, hemen hemen her ülkede insan hak ve özgürlüklerinin konuşulduğu dünyada, hukukun üstünlüğüne, adalete güvenin var olduğu her yerde, her hak sahibi için hukuki bir yol vardır. 

                                                                                    Muhittin Sait Köse 

 

 

 

 

 
Etiketler: TERÖR, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı