Yazı Detayı
16 Mart 2018 - Cuma 08:18
 
TADIMIZI KAÇIRMAYIN
Sait Köse
 
 

Bu günlerde Ülke gündemini  özelleştirilmesi gerekmediği halde meşgul eden Pancardan Şeker elde edilen fabrikalar ve Nişasta Bazlı Şeker ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Dünya şeker üretiminde Türkiye, yüzde 7'lik payla Rusya, Fransa, ABD ve Almanya'nın ardından 5'inci sırada gelmektedir. Katma değeri ve tarımda, sanayide sağladığı istihdamıyla, hayvancılık ve yem girdisi başta olmak üzere şekerpancarı Türkiye’nin stratejik öneme sahip temel gıda maddelerinden biridir. Ülkemizde üretilen şeker miktarı 2 milyon 58 bin ton civarındadır. Aynı dönemde dünya şeker üretimi yaklaşık 173 milyon ton civarındadır.Dünya şeker üretiminin yüzde 79'u şeker kamışından, yüzde 21'i ise pancardan karşılanmaktadır.  İklim koşulları dolayısıyla ülkemiz yalnızca şeker pancarından üretim yapan ülkeler arasındadır. Türkiye'deki şeker sanayisi 7,5 milyar liranın üzerinde ekonomik bir boyuta sahiptir. Sektör,  ithalata gerek duymaksızın kendi ihtiyacını karşılamaktadır.

54 ilimizin,2 bin 297 yerleşim biriminde,1 905 678 Dekar alanda dekar başına ortalama 5,96 ton verimle pancar tarımı üretimi yapılmaktadır. Yılda yaklaşık 10 milyon ton civarında pancar üretilmekte,  yaklaşık 70 bin üretici, hane halkı düzeyinde 2.5 milyondan fazla insanımız Şeker pancarı tarımı ve şeker üretiminden geçimini sağlamaktadır. Sektörde, ayrıca şeker üretimi aşamasında, arıtımda kullanılan kirecin üretildiği fabrikalar da  işçi istihdamı sağlamaktadır.

Ülkemizde, Uşak, Yozgat, Kayseri, Turhal, Susurluk, Muş,Malatya,Kırşehir, Kastamonu,  Kars, Ilgın, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Ereğli, Erciş, Elbistan, Elazığ, Çorum, Çarşamba, Burdur, Bor,Ankara, Alpullu, Ağrı, Afyon'da  şeker fabrikaları bulunmaktadır.

Ülkemizin yüzde 50-60 civarındaki şeker ihtiyacı Kamu iktisadı teşebbüslerinden biri olan Türk şeker tarafından karşılanmaktadır. Türk şeker, bilhassa Doğu Anadolu'da kurduğu fabrikalarla kırsal kesimde istihdam, iç göçün yavaşlatılması, bölgesel gelişmişlik farklarının  azaltılması gibi sosyal işlevleri de yerine getirmektedir.

Şeker fabrikalarında üretim demek öncelikle pancar demektir.

Şeker,tarıma dayalı sanayiler arasında alternatif ürünlere göre dış pazar değeri bakımından çarpıcı üstünlüğe sahiptir.

Pancar tarımının yapıldığı alanlarda;

Toprakların fiziki yapılarının iyileşmesi ve biyolojik aktivitelerinin artmasına katkı sağlanması,

Yüksek oranda endüstriyel giderler (gübre, ilaç v.b.) kullanımı gerektirmesi,

Kendinden sonra ekilecek ürünlerde verim artışı sağlaması,

Baş, yaprak ve posasının nişasta değeri yüksek bir kaba yem olması nedeni ile pancar, aynı zamanda hayvancılık demektir. Her biri aynı zamanda birer küçük besici olan pancar üreticisine, istihkak olarak pancar posası verilerek, ülke hayvancılığının sürdürülmesine de katkıda bulunulması,

Bir hektar alandan elde edilen pancarın baş, yaprak ve küspesi hayvan yemi olarak değerlendirildiğinde yaklaşık 300 kg canlı hayvan ağırlığı elde edilmesi ,

Kırsal kesimde ayçiçeğine göre 4,4 kat, buğdaya göre 18 kat fazla istihdam oluşturması,

Pancar ekilen 1 dekar alan, 6 kişinin 1 yıl kullandığı kadar oksijen üretmesi (ormandan 3 kat fazla)

Mekanizasyon kullanımı açısından pancar tarımında buğdaydan 1,5 kat, ayçiçeğinden 1,9 kat daha fazla makina kullanımına olanak sağlaması,

Canlı yaşamına,Ülke tarımı ve sanayisinin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. 

Şeker pancarı tarımı, birçok bakımdan alternatif ürünlere göre karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Pancar üretimi için ton başına yapılan harcama buğdaydan 3.7, ayçiçeğinden

7 kat daha düşüktür.

Buna karşın, birim alanda buğdaydan 3.3, ayçiçeğinden 2 kat daha fazla katma değer yaratmaktadır. Tarım ve sanayide yarattığı istihdam, alternatif ürünlerle kıyaslanmayacak büyüklüktedir. Hektarda çalışan işçi sayısı buğdaydan 18, ayçiçeğinden 4 kat daha fazladır.

Buna karşın, birim alanda buğdaydan 3.3, ayçiçeğinden 2 kat daha fazla katma değer yaratmaktadır.

(DEVAM EDECEK)

                                                                                                       M.Sait Köse

 
Etiketler: TADIMIZI, KAÇIRMAYIN,
Yorumlar
Haber Yazılımı