Yazı Detayı
20 Ocak 2018 - Cumartesi 00:36
 
POPÜLER KÜLTÜR-3
Latif BAYHAN
 
 

ÖZETLE POPÜLER KÜLTÜRÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

l-Popüler kültür , üretiminin ilk safhasından son kullanım safhasına kadar kulllanım ve tüketim kültürüdür.

2-Kullanıcıları ölçü olarak alındığında kitlelerin kullandığı, sevdiği ve tercih ettiği kültürdür.

3-Popüler kültür kendiliğinden oluşan bir kültür değildir, neyin nerede ve nasıl üretileceğine

karar veren özel ve kamu politikalarının biçimlendirdiği oluşumdur.

4-Popüler kültürün en önemli özelliği rağbette olma / popülaritedir.

 5-Fantezileri ön plana çıkartır.

6-Popüler kültürde  üretilen ürün tüketilmekle  birlikte

tüketimi ile sosyal statü ve sınıfsal farklılıklar yaratılır.

ÖZETLE POPÜLER KÜLTÜR - FOLK KÜLTÜRÜ ÜST KÜLTÜR AYRIŞIMI

Folklorik ürünler halkın gündelik yaşamının dolaysız yansımalarım içerirler ve dış etkilerle direkt dönümlere uğramazlar bu nedenle hem gerçeklikleri hem de otantiklikleri açısından önemlidirler. Folklor ürünlerinde eğlence ve kaçışı da bulabiliriz ayrıca protestocu öğelere de rastlanır. Halkın gündelik yaşamın acı ve kaygılarını eğlence öğesi de içeren türkü, şarkı, seyirlik oyun ve dans gibi sanatsal ve kültürel etkinliklerle giderebildiğini gözlemleyebiliriz. Ancak burada folk sanatını aşağılayan yüksek sanata da yeteneği olmadığı için varamayan kesimin yarattığı yapıtlara dikkat etmek sakınmak gerekiyor.

Popüler kültürde ise eğlence ve sanat emeğin gündelik olarak yeniden üretmesinin girdisidir. Bir yerde tespit edilmiş yaşam tarzının hayata geçirilmesinin belli bir ideolojinin ürünüdür. Dış etkilerle dönüşüme uğrarlar, protestocu öğelere az rastlanılır.

Yukarıdaki yaklaşımlardan popüler kültürün egemen ideoloji tarafından yönlendirilen ve onaylanan yapısı olduğunu, hedeflenen kesimlerdeki bireylerin somut ve gerçek durumlarından izler taşıdığını söyleyebiliriz.

Üst kültür ise algılanmaları ve alımlanmaları büyük düşünsel çaba gerektiren ürünlerdir. Özgürlükçü ve demokratik bir içerik yansıtır ve insanın mutluluk isteğini ve hakkım savunur. Üst kültür ürünleri insanın gelişimini öngörür, yeni hedefler sağlar.

 

 
Etiketler: POPÜLER, KÜLTÜR-3,
Yorumlar
Haber Yazılımı