Yazı Detayı
18 Ocak 2018 - Perşembe 00:42
 
POPÜLER KÜLTÜR-1
Latif BAYHAN
 
 

 

Popüler kültür gündelik yaşamın kültürüdür. Dar anlamıyla da emeğin gündelik olarak yeniden üretilmesinin bir girdisi olarak eğlenceyi içerir .Geniş anlamıyla; belirli bir yaşam tarzının ideolojik olarak yeniden üretilmesinin ön koşullarını sağlamakla birlikte üretim ve tüketim akışım hızlandırır,pazar ruhunu canlı tutar.Popüler kültürün ideolojisi her akşam "Prime-Time'lar da saatlik bir ideoloji olarak kurulabilmekte,ertesi günde yenilenmektedir.Bu yönüyle de toplumu gerçekliğin olumsuz yanlarından kurtarmakta, yapay mutluluklar üretmektedir.

Bu tanımdan yola çıkarak popüler kültürün egemen ideoloji tarafından özümlenebilir öğeler taşıdığını, ona uyumlanıyor olduğu durumlarda bile sömürülen ve bağımlı konumdaki kesimlerin bireylerinin somut ve gerçek olgularından da izler taşıdığını söyleyebiliriz.

Popüler kültürün ideolojik yönünün bulunması , kültürel görüngülerin son aşamada egemen sınıf tarafından ve üste belirlenmesi bile, sömürülen ve yönetilen kesimlerin kendilerine ilişkin ürünler üretmesini engelleyememekte , bu ürünler popüler kültüre ve üst kültüre girebilmektedir.

Popüler kültürü eleştirisel diyebileceğimiz bağlamdaki irdelemelerin dışında aşağıdaki görüşlere de yer vererek ele almamızın doğru olacağını düşünüyorum.

Popüler kültürü Mikery'i ile Schudson'ın yaklaşımı doğrultusunda halk inançlarını , pratiklerini ve nesnelerini, siyasal ve ticari merkezlerde üretilen kitlesel inançları, pratikleri ve nesneleri içerir.Popüler kültürün içeriğinde popülerleştirilmiş seçkin kültürel biçimlerin yanı sıra müze geleneği düzeyine yükseltilmiş popüler biçimlerde bulunmaktadır.

Aristo popüler kanaatin olumlu işlevini ele aldığı yaklaşımında;Popüler düşünce ve inançların,bilgelerin görüşleri gündelik hayatın pratik meselelerinden koptuğu , uzaklaştığı zaman bu görüşlere dayalı olarak geliştirilen soyut ve saçma önermeler üzerinde sağlıklı bir denetim mekanizması olabileceğini düşünür . Böylelikle Aristogil yaklaşımda popüler kanaat entelektüel ve yönetsel seçkinlerin kanaatlerini denetleyebilecek bir niteliğe sahiptir.

 

 
Etiketler: POPÜLER, KÜLTÜR-1,
Yorumlar
Haber Yazılımı