Yazı Detayı
14 Kasım 2016 - Pazartesi 16:39 Bu yazı 572 kez okundu
 
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
Abdullah Damar
 
 

Örgüt iklimi, örgüte kimliğini kazandıran, görevlilerin davranışını etkileyen ve onlar tarafından algılanan, örgüte egemen olan özellikler dizisidir. Okulun örgütsel iklimi, üyelerin davranışlarını etkileyen ve bir okulu diğer okuldan ayırt eden iç özellikler bütünüdür. Başka bir deyişle okul iklimi, okulun bireysel kişiliğidir (M, Aydın, 1998).

Okul iklimi, okuldaki insanların ortak algılarına dayalı olarak gelişen, okuldaki tüm insanları etkileyen, onların davranışlarından etkilenen ve görece sürekliliği olan bir özellik olarak nitelendirilmektedir (Hoy, 2003, akt; Temel Çalık, Y.Özbay, A.Özer, T.Kurt, M.Kandemir). Kısaca okulların kişiliğidir.

Okul iklimini oluşturan başlıca faktörler şu şekildedir;

-Okulun amacı,

-Yapısı,

-Görev boyutları,

-Çevresi,

-Yönetim,

-Personel ve

-Sağlanabilen kaynaklar.

Bu faktörlerin çeşitli oranlarda birleşimi ve her faktörün değişik şekillerde etkilemesi sonucu okul iklimi oluşur. Okul iklimi, çalışanların okuldaki motivasyonunu ve verimliliğini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Okulun, vizyonuna odaklanması için, o okulda açık okul ikliminin oluşmuş olması beklenir.

Açık iklime sahip bir okulda, okul müdürü; işbirlikçi ve saygılıdır, okulun bütün paydaşlarından gelen önerilere açık, öğretmenlerin mesleki yeterliliğine saygılı ve bürokratik işlerden mümkün olduğunca kaçınarak, işleri kolaylaştırıcı işlev görür. Böyle bir okulda öğretmen de, okul yönetimini destekler, işbirliği yapar ve işine sadıktır.

Kapalı okul iklimine sahip bir okulda ise okul müdürü baskıcıdır, rutin işleri en önemli işlermiş gibi algılar ve gereksiz yere iş yükü yaratır. Aynı şekilde öğretmen de, her türlü faaliyete düşük düzeyde katılır, duyarsızlık, güvensizlik, hayal kırıklığı ve moralsizlik içindedir.

MEB, 29 Aralık eylemi nedeniyle okullara gönderdiği yazı, il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinin, okullardan bu eyleme katılanları suçlu gibi göstererek istediği listeler, okul müdürlüklerinin büyük bir iştahla bu eylem başta olmak üzere, başka eylemlere katılanların da listelerini göndermesi sonucu açılan soruşturmalar ve nihayet 11 285 öğretmenin açığa alınması gibi uygulamalar; okullarda, birbirine güvenmeyen, moralsiz ve hayal kırıklığına uğramış büyük bir öğretmen topluluğu ile otoriter ve rutin işlerin yapıldığı bir yönetim anlayışını ortaya çıkartmıştır.

Normal koşullarda ve zamanlarda bile, eğitim sistemimizde çeşitli nedenlerle öğretmen/yönetici sirkülasyonunun nepotizm uygulamalarının okullara kadar inmesi nedeniyle, sağlıklı ve açık okul ikliminden söz edilemezken; 29 Aralık eylemi nedeniyle 11 285 öğretmenin açığa alınması, bunlardan 248’inin ihraç edilmesi, kalan 11 bin civarında öğretmenin de iki aydan bu yana göreve iade edilmemesi, durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirmiştir.

İki aydan bu yana öğrenciler ve veliler ya öğretmensiz kalmış, ya ücretli öğretmenlerle tanışmış, ya da okul değişikliği yaparak yeni bir öğretmen ve çevreyle yüz yüze gelmişlerdir.

Açığa alınan öğretmenler okuldan, öğrencilerinden, velilerden ve meslektaşlarından uzak kalmış, psikolojileri bozulmuş, yapılan onca yıllık eğitim hizmetleri yok sayılarak anlam kaybına uğramışlardır. Adaletsizlik, yetersiz maddi ve mesleki koşullar, sağlıksız çalışma ortamları, liyakat ve kariyer ilkelerine uyulmaması nedeniyle meslekte yükselme anlamında beklentisizlik, toplumsal statü kaybı, siyasal/cinsel mobbing ve her türlü nepotizm karşısında; sadece ilkesel  tutum ve hayata bakışlarındaki idealizm nedeniyle, eğitime, öğrencilere, okullarına ve çevreye yaptıkları olumlu katkılar, yapılan bu uygulamalar nedeniyle azalmaya yüz tutmuş ve korkarım ki, göreve dönüşlerden sonra da uzun süre de azalmaya devam edecektir.

Bu öğretmenlerin, okul iklimine olan katkıları yok sayılmış, yapacakları yeni katkılar önemsenmemiş, okulun vizyonuna, misyonuna, çevreye ve topluma katacakları değer ve anlam ihmal edilmiş, halen de göreve başlatılmayarak ihmal edilmeye devam edilmektedir.

Öğretmenler haksızlığa uğramış, üzülmüş ve kırılmıştır!

Tabiri caizse, MEB tarafından, okul iklimi yerle bir edilmiş, okulların kişiliği zedelenmiştir.

Okulların uzun süre açık veya kapalı iklime sahip olması sonucu, tıpkı bir canlı organizmada oluşan semptomlar gibi sağlıklılık ve sağlıksızlık belirtileri baş gösterir. Bu koşullarda sağlıklı okullar kendi ihtiyaçlarını karşılayıp, dışarıdaki problemlerle başarılı bir şekilde baş edip, enerjisini misyonu doğrultusunda kullanırken; sağlıksız okul, zararlı dış güçlerden çabuk etkilenir, yöneticiler ve öğretmenler makul olmayan taleplerle karşılaşır, yönetici, liderlik yapamaz hale gelir,  öğretmenlerin morali ve akademik beklenti düşer ve sonuçta bütün çalışanlar okula “öylesine” gitmeye başlar. 

MEB, okulların sahip olduğunu düşündüğümüz açık okul iklimine daha fazla zarar vermeden, yaptığı bu açığa alma uygulamasını düzeltmeli, öğretmenleri görevlerine iade etmelidir.

Bilinmelidir ki, bir eğitim sisteminin başarılı ve verimli olması, amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için sistemdeki okulların çoğunluğunun, hatta tümünün açık okul iklimine sahip olması gerekir.

Kaynaklar

-AYDIN, M. (1998). Eğitim Yönetimi. Ankara, Hatipoğlu Yayınları.

-Hoy, W.K. (2003). School climate. In J.W. Guhtrie (Ed.), Encylopedia of education

(2nd ed.), (pp. 2121-2124). New York: Thompson Gale.

 
Etiketler: Okul, İklimi, Bozulduktan, Sonra!,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
49 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
263 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
307 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
216 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
244 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
86 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
260 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
163 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
220 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
365 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
216 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
182 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
244 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
242 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
261 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
246 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
188 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
401 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
571 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
324 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
713 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
261 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
434 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
316 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
410 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
1922 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
367 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
382 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
543 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
289 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
502 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
299 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
401 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
385 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
387 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1205 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
396 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
392 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
455 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
485 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
515 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
538 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
649 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
690 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
538 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
629 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
689 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
632 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
350 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
479 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
438 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
688 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
766 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
731 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
697 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
801 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
546 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
514 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
681 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
647 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1006 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
807 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
799 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
455 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1162 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
928 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
806 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
653 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
758 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
874 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1201 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
872 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
960 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
792 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
721 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
636 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
803 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1083 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
560 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
635 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
662 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
646 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
573 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
710 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
575 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
995 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
528 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
694 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
939 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
849 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
879 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
661 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
655 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
725 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
911 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
798 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
750 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
716 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
835 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
790 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
841 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1033 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
756 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
709 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
710 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
662 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
936 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
810 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
915 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
765 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
782 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
861 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
1879 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
881 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
759 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
677 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
712 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
718 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
757 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
803 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
944 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
789 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
768 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1096 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
754 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
752 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
785 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
806 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
877 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1058 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1013 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1056 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1602 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
973 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
870 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
848 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
916 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
922 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
873 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
864 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
975 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
928 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
964 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1171 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1006 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
810 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
990 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
812 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
796 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
963 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1027 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
966 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
854 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
996 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
980 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1156 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1427 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
937 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
842 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
946 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
830 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
821 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
860 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
833 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1083 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1458 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
847 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
758 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
999 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
958 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1009 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1006 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
937 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
895 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1069 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
880 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
913 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1304 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1065 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
839 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1075 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1081 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
995 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
923 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
745 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
884 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1090 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
879 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1013 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1150 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
929 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
863 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1019 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1007 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1014 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1174 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
940 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1011 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1161 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
890 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
936 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
913 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1059 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1006 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1033 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
977 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
918 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1475 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1009 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1234 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1025 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1000 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1151 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1065 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1148 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1437 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1335 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1113 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1133 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
964 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1128 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1129 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1271 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1297 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1102 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1110 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1138 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1162 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1331 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1283 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1421 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1150 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1072 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1250 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1328 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2865 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1340 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1424 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1140 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1175 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1514 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1250 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1237 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1300 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1207 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1333 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1077 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1065 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1077 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
903 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
970 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1054 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1164 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1134 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1035 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1146 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1089 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1076 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1162 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1209 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1079 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1171 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1091 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1138 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1125 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1226 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1098 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1175 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1125 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1266 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1326 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1197 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1208 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1273 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1276 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1388 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1224 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1189 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1357 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1214 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1292 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1398 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1253 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1243 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1187 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
544 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1640 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1453 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
681 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
693 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1195 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1096 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1124 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1425 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1225 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1514 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1325 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1070 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1266 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1174 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1243 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1167 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1159 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1156 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1356 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1552 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1170 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1171 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1301 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1351 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1216 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1287 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1336 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1207 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1220 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1275 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1292 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1323 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1731 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1388 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1458 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1431 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1250 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1291 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1208 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1162 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1351 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1339 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1297 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1291 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1331 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1492 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1361 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1478 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1278 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1292 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1722 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1206 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1774 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1609 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1526 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1188 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1181 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1347 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1275 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1490 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1266 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1433 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1366 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1449 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1372 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1322 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1311 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1384 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1341 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1398 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1286 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1217 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1170 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1183 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1295 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1310 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1476 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1178 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1383 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1394 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1313 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1392 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1365 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
1950 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1375 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1304 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1853 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1310 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1395 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1841 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1875 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1350 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1232 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1217 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1338 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1321 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1159 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1282 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1349 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1341 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1246 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1299 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1290 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1357 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1267 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1251 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1271 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1201 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1336 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1234 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1259 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1402 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1419 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1804 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1784 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1716 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1269 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1201 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2050 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1329 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1353 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1377 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1513 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1476 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1323 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1240 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1302 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1227 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1309 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1742 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1665 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1297 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1610 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1514 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
1965 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
1930 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1288 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1347 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2131 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2157 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2074 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2070 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1365 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1351 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2048 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1431 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1315 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1412 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1329 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1491 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1427 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1408 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1613 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
1959 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1313 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1645 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1475 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1426 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1525 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1438 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1437 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1282 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1390 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1772 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1986 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1549 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1532 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1762 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1777 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1379 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1469 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1651 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1462 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1654 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1737 Okunma.
Haber Yazılımı