Yazı Detayı
02 Temmuz 2015 - Perşembe 16:39 Bu yazı 1197 kez okundu
 
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
Abdullah Damar
 
 

13 yıllık kesintisiz AKP iktidarına son veren ve HDP’nin tarihsel başarısını ortaya çıkaran 7 Haziran 2015 seçimlerini geride bıraktık.

 

AKP’nin tek parti iktidarını kaybetmesi üzerine çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Bu değerlendirmelerin bir bölümüne katılmakla birlikte, verilere dayalı çalışma yöntemimiz nedeniyle bu konuda KONDA Araştırma ve Danışmanlık’ın, “7 Haziran Sandık ve Seçmen Analizi”ndeki bulgulara bakmanın daha yararlı olacağını düşünüyoruz.

 

Analiz sonuçlarına göre; HDP’nin 2015 genel seçimindeki başarısına en büyük katkısı olan iki etmen, AK Parti’den kayan oylar ve önceki seçimde oy vermemiş olan seçmenin oyları oldu. Buna göre 2011’den 2015’e HDP’nin oy artışının %53’ü, 2011’de AK Parti’ye oy vermiş olan seçmenlerden kaynaklandı. 2011’de sandığa gitmemiş olan ya da yaşı tutmayan seçmenler ise oy artışının %33’üne kaynaklık etti. CHP tabanının HDP’ye olan desteği ise sınırlı oldu. Analize göre HDP’nin oy artışının %6’sı CHP seçmeninden kaynaklandı.

 

Yine analize göre, 2011 ve 2015 genel seçimlerine ait ilçe düzeyindeki oy oranlarının karşılaştırılması AK Parti’nin tüm Türkiye’de oy kaybettiği, kaybedilen oyların özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da HDP’ye, Orta Anadolu ve İç Ege’de ise MHP’ye yöneldiği şeklindedir. Bu bulgular bizim daha önce birçok kez ifade ettiğimiz gibi, AKP’nin tüm Türkiye’de oy kaybetmesinin nedenlerinin, daha önceki iktidar partilerinin oy kaybetmesinin nedenlerinde de olduğu gibi büyüme, işsizlik, enflasyon gibi ekonomik verilerle doğrudan ilgili olduğu gerçeğidir.AKP’nin, Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da daha fazla oy kaybetmesinin nedeninin de, yürütülen “Çözüm süreci”nden geri adım atılması, “Roboski katliamı” ve “Kobani düştü, düşecek” söylemiyle “kalpleri kırılan” ve daha önceki seçimlerde AKP’ye oy vermiş Kürtlerin, bu partiden uzaklaşmasıdır.

 

ÖDP, seçimlere Birleşik Haziran Hareketi’nin, “sandıkta ilerici güçlerle dayanışma” kararına uyarak, parti olarak katılmadı.

 

ÖDP Parti Meclisi, 7 Haziran genel seçimleri ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Parti Meclisi sonuç metninde yer alan kimi tespitler şöyle:

1- 2015 seçiminin kaybedeni Erdoğan ve AKP oldu. Erdoğan-AKP iktidarının kaybetmesine neden olan en önemli dinamik Haziran isyanında sokağa çıkan milyonlar oldu…  

2- Seçimde ilerici muhalefet dinamiklerinin başarısının en önemli nedeni, 'AKP’ye Hayır' diyen bir siyaset çizgisinin takip edilmesidir…

3- Partimizin seçim öncesinde de ifade ettiği, CHP’den HDP’ye ve sosyalistlere tüm muhalefet dinamiklerinin Gezi-Haziran programı çerçevesinde ortak mücadelesi, bir ittifak biçimini almamış olsa da seçimde halkın iradesiyle dolaylı olarak sağlanması, sonucun belirlenmesinde önemli olmuştur.  Tabi ki HDP’nin yüzde 10 barajını geçerek elde ettiği seçim başarısı buna ciddi bir katkı sunmuştur. Bu güçlerin seçim boyunca AKP’yi karşısına alan ortak bir hatta ve dayanışma içerisinde mücadele etmelerinin sandığa da olumlu yansıdığı gözardı edilmemelidir. Birleşik Haziran Hareketi’nin ilerici güçlerle dayanışma kararı böyle bir hattın kurulmasında önemli bir rol oynamıştır.

 

Bu değerlendirmede AKP’nin kaybetmesinde öne çıkan tespitler; “Gezi sürecinde ortaya çıkan milyonlar”, “AKP’ye hayır çizgisi” ve “Bir ittifak biçimini almamış olsa da seçimde halkın iradesiyle dolaylı olarak sağlanan CHP’den HDP’ye ve sosyalistlere tüm muhalefet dinamiklerinin Gezi-Haziran programı çerçevesinde ortak mücadelesi.”

 

14 Haziran 2015 tarihinde yazdığımız, “Direnişin toplumsal temelleri ve HDP” başlıklı yazımızda, HDP’nin başarısı konusunda bilimsel bir incelemenin yapılması gerektiğini ifade etmiş ve şu tespitleri yapmıştık. “HDP’nin başarısının altında yatan en önemli nedenin kırk yıllık mücadele geleneği olan Kürt Hareketinin örgütlülüğü ve dinamizmi olduğunu söyleyebiliriz. Kuşkusuz bu başarıda, sosyalist sol içinde yürütülen tartışmaların ve mücadelelerin birikiminin de azımsanmayacak bir katkısı söz konusudur ancak cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte ortaya konulan “Yeni Yaşam Belgesi” ve 7 Haziran seçimlerindeki “Büyük İnsanlık” programının kapsayıcılığının da önemli etkenlerden biri olduğu söylenebilir.”

 

Bu noktada, yukarıdaki sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde; AKP’nin tüm Türkiye’de oy kaybetmesinde etken olarak ekonomik göstergelerin kötüleşmesi, Gezi süreciyle sarsılan AKP hegemonyası,” Çözüm süreci”nden “Kürt sorunu yoktur”a gelinmesi (Roboski, Kobani olayları) ve yaşanan yolsuzluklar sıralanabilir.

 

ÖDP Parti Meclisi’nin yaptığı değerlendirmelerden; seçim sonuçları üzerinde, Gezi sürecinin ortaya çıkardığı dinamiklerin etkili olduğu iddiasının, yerinde bir tespit olduğunu söyleyebilir; metropol illerde HDP oylarının artışının da doğrudan olmasa bile dolaylı olarak AKP hegemonyasının kırılmasına ve sol-sosyalist mücadele birikimine bağlayabiliriz. Bu iddialara biz de katılıyoruz.

 

AKP iktidarının niteliği ile ilgili olarak, ÖDP PM metninde yer alan “neoliberal ve gerici rejim” ve “gerici-faşist” belirlemelerini parti açısından, epeyce kullanımda kalan şu tuhaf ve hiçbir literatürde yer almayan “İslamcı-faşist”, “mezhepçi-faşist” belirlemelerine göre daha anlamlı ve daha kabul edilebilir olduğunu düşünüyoruz.

 

Ancak ÖDP PM değerlendirmesinde dile getirilen “AKP’ye hayır” çizgisinin seçim sonuçları üzerinde etkili olduğu iddiası yerinde bir tespit değildir. “AKP’ye hayır” çizgisini daha çok CHP ve MHP dillendirmiştir ve bu partilerin aldıkları sonuçlarla, başarılı oldukları söylenemez. HDP, özellikle “Seni başkan yaptırmayacağız” söylemini kullanmış ve bu söylemi de “Oynamak istemeyen gelin yerim dar, yerim olsa da yenim darcıları” ikna etmek için kullanmak zorunda kalmıştır. Çünkü seçim öncesi en sağından en soluna hatta “komünist”ine kadar, HDP’yi olmadık senaryolarla, AKP ile anlaşmış gibi göstermeye çalışmışlardır.

 

ÖDP PM değerlendirmesinde, seçim başarısının “Gezi-Haziran programı çerçevesinde ortak mücadele”ye dayanması iddiası da ayakları havada kalan bir değerlendirmedir. HDP’nin seçim başarısı ile ilgili bir program varsa ki, daha önce de ifade ettiğimiz gibi vardır ve bu programlar “Yeni Yaşam” ve “Büyük İnsanlık” programıdır. Bu programların Gezi-Haziran programı ile uzaktan-yakından ilgisi yoktur. HDP programı, her ne kadar kapitalizmin sınırları içinde bir çözüm önerisi olan “Radikal Demokrasi” anlayışıyla hazırlanmışsa da, Türkiye’nin çok dilli-çok kültürlü-çok dinli yapısına uygun olarak hazırlanmış bir programdır. Oysa Birleşik Haziran Hareketinin ilkeleri kalıplaşmış pozitivist söylemle hazırlanmış ve halkın somut durumunu dikkate almayan, “Ortodoks Marksist” denilebilecek özellikler içermektedir.

 

ÖDP PM değerlendirmesinde,  CHP’den HDP’ye ve sosyalistlere tüm muhalefet dinamiklerinin ortak mücadelesi şeklinde ifade edilen mücadele hattı da seçim çalışmalarında yaşanan somut pratiği yansıtmamaktadır.  CHP ve HDP ayrı ayrı seçim çalışması yürütmüş, ÖDP, KP ve HTKP dışındaki sosyalist parti ve grupların tümü HDP’ye oy vermenin yanında aktif olarak çalışma yapmışlardır. Bu konuda özellikle “HDP’ye +1 oy” ve “On’dan sonra” inisiyatiflerinin çalışmalarının, metropol illerin merkez ilçelerinden ve orta-üst grup gelire sahip seçmenlerden, HDP’ye oy akışı konusunda önemli etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.

 

Yukarıda sıralanan ÖDP PM seçim değerlendirmesindeki tespitlerin kabul edilebilir olmadığını, seçim öncesi çalışmalar ve seçim sonrası elde edilen sonuçları yansıtmadığını ve PM bütünlüğü içinde değerlendirilmediğini, alelacele, hiçbir bilimsel analize dayanmadan hazırlandığını düşünüyoruz. Yoksa geçmişinde DY gibi topluma malolmuş, kollektif yönetimi hayata geçirmiş, kitleselleşmiş, örnek mücadele pratikleri yaratmış, yerel mücadeleleri baş tacı etmiş, sandık-sokak ikiliğine  düşmeden Fatsa’yı da, Çeltek’i de yaratmış bir devrimci hareketten; bizim de, seçim sonuçları üzerinde oldukça büyük etkisi olduğunu düşündüğümüz Gezi direnişini görürken; Lice direnişini, 6-7 Ekim direnişini, Kobani direnişini ve bir bütün olarak Kürt hareketinin direnişini görmemesi nasıl açıklanabilir?

 

Adı geçtiğinde bile durup düşündüğümüz Fatsa örneğinin büyükçesini ve günümüze uyarlanmış biçimini yaratan, ancak emperyalist güçlerin çizdiği ‘sınırlarımız’ dışında kalan Rojava devriminin yarattığı halklar bahçesinin olumlu havasının, seçim sonuçları üzerinde hiç etkisi olmadığını mı düşünüyorsunuz?  Konda Araştırma ve Danışmanlık bile sosyalistlerden daha duyarlı bir şekilde, “Özellikle Suriye sınırında görülen sandığa giden seçmen sayısındaki artış ve bu mutlak artışın yoğun olduğu yerlerde AK Parti’nin oy sayısındaki paralel düşüş dikkat çekici. Suriye sınırı boyunca mutlak oy sayısının arttığı hemen hemen her yerde HDP’nin oyunu benzer biçimde artırması ise Kürt nüfustan gelen tepki oylarının bir göstergesi olabilir.” tespitini yaparken; DY’nin mirasçısı olduğunu yüksek sesle ifade edem ÖDP’nin bu durumu görmemesi neyle açıklanabilir?

 

Son olarak, klasik eleştirilerden, ÖDP PM metninde “Kürt”, “Kürt Sorunu”, “Kobani Direnişi”, “Çözüm Süreci” gibi kavramların kaç kez geçip geçmediğini sorgulamayacağım ama daha bir yıl önce “Her yer Lice her yer direniş”, “Biz Gezi’den, siz Lice’den; kalkın ayağa kalkın” gibi sloganları dillendirenlerin; seçim sonuçları üzerinde en az Gezi dinamiği kadar etkisi olan  Kürt mücadele dinamiğini görmemesi, görmezden gelmesi, ülkedeki emek, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini etkilemez. Zaten seçim sonuçları bu durumu kanıtlamış, başta Haziran Hareketi bileşenleri olmak üzere, HDP’ye nasıl olur da oy vermeyiz formülleri üzerinde çalışan partilerin üyeleri, parti yönetimlerini pas geçerek oylarını HDP’ye vermiş, hatta seçim çalışmalarına da katılmışlardır.

 

ÖDP PM metni, ÖDP olağan kongre sürecinin, Eylül-2015 tarihinde, halkın birleşik Haziran kavgasını bir adım ileri taşımak, 21.yüzyılın isyan çağının yeni dinamikleri ve birikimleri üzerinden tüm üye ve dostlarıyla sürdüreceği bir tartışma süreci içerisinde gerçekleştirileceğini söylüyor. ÖDP’ye dostça önerimiz, PM metninde eksik olan, ülkenin bir bölümüyle (Kürt illeri) ilgili dinamikleri, birikimleri ve isyanları da kongre tartışma sürecine dâhil etmeleri. Bu yapılmadan gerçekleştirilen bir kongrenin emekçilerin mücadelesine hiçbir katkısı olmayacağı gibi, bırakın ÖDP’nin 20 yıllık birikimini, 40 yıllık DY birikimini de berhava etmeye yol açacaktır.

 

 Yazı kaleme alınırken basında, AKP-MHP Koalisyon Hükümeti konusunda ilgili partilerin anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyordu.

7 HaziranSandık ve Seçmen Analizi   http://www.konda.com.tr/    Erişim Tarihi: 19.06.2015

  Sosyalistlerden Apolitik Seçim Değerlendirmeleri. https://adamarblog.wordpress.com/2014/06/29/sosyalistlerden-apolitik-secim-degerlendirmeleri/  Erişim Tarihi: 19.06.2015

ÖDP Parti Meclisi Seçim Değerlendirmesi. http://www.muhalefet.org/haber-odp-parti-meclisi-secim-degerlendirmesi-12-15557.aspx Erişim Tarihi: 20.06.2015

 Direnişin toplumsal temelleri ve HDP. http://alternatifsiyaset.net/2015/06/14/abdullah-damar-direnisin-toplumsal-temelleri-ve-hdp/  Erişim Tarihi: 20.06.2015

“İşçi” kelimesini kullanmakla işçi sınıfı politikasına sahip olunamayacağını Perinçekgillerin “İşçi Partisi” fazlasıyla ispat etmiş, bu partinin adının “Vatan Partisi” olarak değiştirilmesiyle işçi sınıfı böylesi bir çirkinlikten kurtulmuştur. Dileğimiz “Komünist” sıfatını kullanan partilerin de kendilerini gözden geçirmeleri ve bu sıfata layık olmalarıdır.

  BHH ile ilgili eleştirilerim için “Birleşik Haziran Hareketi'ne Neden Katılmadım?” yazısına bakılabilir.   http://www.haber3.com/birlesik-haziran-hareketine-neden-katilmadim-108266y.htm 20.06.2015

 

ÖDP ve HTKP üyelerinin önemli bir bölümünün de  HDP’ye oy verdiğini söyleyebiliriz.

 
Etiketler: ÖDP, Seçim, Değerlendirmesi, Üzerine, Düşünceler,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
283 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
150 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
133 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
115 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
139 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
355 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
349 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
342 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
297 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
139 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
324 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
235 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
307 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
448 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
281 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
259 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
354 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
305 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
361 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
334 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
268 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
469 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
625 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
411 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
783 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
327 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
472 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
354 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
462 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
1995 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
439 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
462 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
639 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
352 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
582 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
392 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
503 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
455 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
491 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1362 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
456 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
434 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
545 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
574 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
589 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
637 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
730 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
751 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
601 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
693 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
762 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
703 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
427 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
533 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
483 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
752 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
834 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
831 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
768 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
882 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
594 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
583 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
733 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
709 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1076 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
635 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
897 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
891 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
510 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1260 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
992 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
875 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
731 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
807 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
933 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1280 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
948 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1006 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
877 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
758 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
715 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
890 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1161 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
625 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
684 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
719 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
696 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
637 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
761 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
680 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1066 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
593 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
763 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1001 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
919 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
942 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
738 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
719 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
783 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
967 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
847 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
820 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
800 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
930 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
847 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
913 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1105 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
820 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
757 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
758 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
721 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
998 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
884 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
989 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
825 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
858 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
915 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
1976 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
933 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
818 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
734 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
759 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
797 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
803 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
863 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1006 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
846 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
809 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1152 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
815 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
800 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
844 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
903 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
940 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1114 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1115 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1135 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1706 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1021 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
948 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
908 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
991 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
981 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
944 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
941 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1029 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1015 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1023 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1242 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1061 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
846 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1031 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
877 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
890 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1051 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1085 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1029 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
908 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1066 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1030 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1513 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
982 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
901 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1018 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
877 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
877 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
903 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
886 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1125 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1507 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
910 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
827 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1058 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1043 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1077 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1072 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1005 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
991 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1118 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
969 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
979 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1385 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1109 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
893 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1117 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1139 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1117 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
997 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
817 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
944 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1151 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
950 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1102 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1201 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
977 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
914 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1082 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1072 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1095 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1217 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1018 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1068 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1241 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
953 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
994 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
967 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1132 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1101 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1088 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1041 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
972 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1544 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1074 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1301 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1106 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1080 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1202 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1142 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1220 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1533 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1416 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1164 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1195 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1027 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1189 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1215 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1327 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1354 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1151 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1158 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1183 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1232 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1394 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1348 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1476 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1212 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1124 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1315 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1396 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2949 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1411 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1491 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1213 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1246 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1568 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1357 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1312 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1397 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1274 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1407 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1172 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1122 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1148 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
978 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1016 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1113 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1219 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1200 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1103 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1200 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1167 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1143 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1230 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1253 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1130 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1239 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1155 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1210 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1171 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1319 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1190 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1269 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1161 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1318 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1388 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1255 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1256 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1331 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1330 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1452 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1265 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1247 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1443 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1284 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1340 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1471 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1312 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1300 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1257 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
546 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1701 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1512 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
686 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
697 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1246 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1166 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1171 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1506 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1310 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1575 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1387 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1154 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1310 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1223 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1322 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1213 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1227 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1205 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1438 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1623 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1219 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1227 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1374 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1407 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1289 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1355 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1401 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1251 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1276 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1339 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1351 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1376 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1818 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1453 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1537 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1516 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1312 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1350 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1283 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1237 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1450 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1417 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1359 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1355 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1425 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1540 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1395 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1554 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1348 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1338 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1776 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1254 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1813 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1665 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1618 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1243 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1230 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1426 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1339 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1551 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1357 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1504 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1432 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1488 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1455 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1403 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1378 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1508 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1395 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1459 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1340 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1268 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1267 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1228 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1386 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1388 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1559 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1204 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1433 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1468 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1366 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1467 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1416 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2020 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1454 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1372 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1941 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1369 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1463 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1905 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1928 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1386 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1277 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1282 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1390 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1394 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1230 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1362 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1403 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1376 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1365 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1371 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1377 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1438 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1361 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1312 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1320 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1258 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1411 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1294 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1332 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1478 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1480 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1866 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1837 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1799 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1319 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1270 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2129 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1403 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1398 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1437 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1572 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1531 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1387 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1314 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1394 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1277 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1370 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1800 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1750 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1347 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1668 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1591 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2026 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2000 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1344 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1392 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2210 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2213 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2138 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2134 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1426 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1429 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2112 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1524 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1400 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1482 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1391 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1553 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1473 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1450 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1669 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2023 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1350 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1742 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1520 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1470 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1626 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1486 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1528 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1325 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1453 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1854 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2065 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1623 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1612 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1836 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1850 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1446 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1547 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1730 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1517 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1724 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1796 Okunma.
Haber Yazılımı