Yazı Detayı
21 Mart 2016 - Pazartesi 16:07 Bu yazı 821 kez okundu
 
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
Abdullah Damar
 
 

Öğretmen, devletin eğitim politikasını uygulamaya koyan, uygulama sonuçlarıyla politikaları etkileyen, uzmanlık çalışmaları ve araştırmalardan yararlanan, aynı zamanda bu çalışmalarla iç içe olup onlara katkı sağlayan önemli bir kişidir. (Varış, 1973).

Kaliteli öğretmen ihtiyacı, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya genelinde önemli bir sorundur; birçok ulusal ve uluslararası kuruluş bu konuda çeşitli kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Bunun nedeni, öğretmenin niteliği ve başarısının arttıkça, eğitim sisteminin de niteliği ve başarısının da doğrudan artmasıdır. Ülkelerin her alandaki başarısı eğitimin kalitesiyle, eğitimin kalitesi de öğretmenin niteliği ile doğru orantılıdır. Öğrenci performansı açısından oldukça başarılı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin en temel ortak özelliğinin nitelikli öğretmen olduğu tespit edilmiştir (Varış, Kabaran, Bilgin, 2014).

MEB, her yıl yayınladığı ‘İdare Faaliyet Raporu’nda, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi başlığı altında insan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili amaç ve hedeflere yer vermektedir. Bu anlamda 2015 yılı raporunda şu amacı belirlemiştir;

-Bakanlığın insan gücü planlamasını gelecek projeksiyonlarına dayandıran ve insan kaynaklarının ülke genelinde dengeli dağılımını sağlayan, liyakat ve kariyeri esas alan, dış değişime duyarlı iç dönüşümü sağlayıcı ve mevzuatla sürekliliği sağlanan bir insan kaynakları yönetimi sistemi kurmak.

Bu amacı gerçekleştirmek için belirlenen hedeflerin hiçbirinde, öğretmenlerin niteliğinin arttırılması için akademik eğitime yönlendirme ve özendirme gibi bir hedef bulunmamaktadır. Bu, düşündürücü bir durumdur. Bu olumsuz duruma ek olarak, yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan öğretmenlerin özlük haklarında da ciddi bir özendirici durum bulunmamaktadır.

Bu durumda öğretmenlerin kendi alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak uzmanlaşmaları tamamen kendi çaba ve taleplerinin sonucudur, diyebiliriz.

Bu anlamda MEB personelinin yıllar itibarıyla eğitim durumuna bakacak olursak, özellikle yüksek lisans eğitiminin yavaş da olsa artmakta olduğu bir durumla karşılaşırız (MEB, 2016);

Personelin yıllar itibarıyla öğrenim durumuna göre dağılımı (Yüksek lisans-doktora)

 

2012

2013

2014

2015  

Oran (2015)

Doktora

898

891

954

1052

0,10

Yüksek Lisans (Tezli)

 

56 770

31 789

33 206

35 101

3,7

Yüksek Lisans(Tezsiz)

31 562

37 167

42 656

4,0

 

Tablo değerlendirildiğinde; doktora eğitimi alan personelin özellikle 2015 yılınca ciddi bir artış gösterdiği, yüksek lisans eğitimin ise tezsiz yüksek lisans eğitiminde daha fazla olmak üzere önemli bir artış hızına ulaştığı görülmektedir.

Sayı olarak yüksek görünmesine rağmen, MEB personeli içinde doktoralı ve yüksek lisanlı öğretmenlerin, genel personele oranının çok düşük düzeylerde kaldığı görülmektedir.

Öğretmenin niteliğinin arttırılmasında, öğretmen yetiştirme politikaları ve uygulamaları, eğitim programları, öğretmen yetiştiren kurumlar, öğretmen adaylarının öğretmen yetiştirme programlarına kabul koşulları, öğretim süreleri, öğretmenlik uygulamaları, öğretmenlik mesleğine atanma koşulları ve öğretmenlik mesleğinin statüsü gibi etkenlerin yanında önemli etkenlerden birisi de, öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmasının sağlanması, hatta özendirilmesidir. MEB’in bu konuda acilen adım atması gerektiğini düşünüyoruz.

Kaynaklar

AYKAÇ, N. KABARAN, H(2014) BİLGİN, H. TÜRKİYE’DE VE BAZI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEKİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

MEB (2016) sgb.meb.gov.tr/meb_iys.2016.29061209_2015darefaalyetraporu.pdf Erişim Tarihi: 19.03.2016

VARIŞ, Fatma (1973). Eğitimde  program araştırmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.

 
Etiketler: MEB, Personelinin, Öğrenim, Durumu,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
292 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
153 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
133 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
115 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
139 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
355 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
349 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
342 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
297 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
139 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
324 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
237 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
308 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
448 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
281 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
259 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
354 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
305 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
364 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
334 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
268 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
469 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
625 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
411 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
783 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
327 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
472 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
354 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
462 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
1996 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
439 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
462 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
639 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
352 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
585 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
392 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
503 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
455 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
494 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1362 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
456 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
434 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
545 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
574 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
589 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
637 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
730 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
751 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
601 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
693 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
762 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
703 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
427 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
533 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
483 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
753 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
835 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
832 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
768 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
882 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
594 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
583 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
734 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
709 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1076 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
636 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
897 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
891 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
510 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1260 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
992 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
875 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
731 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
807 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
933 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1280 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
951 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1006 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
878 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
759 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
715 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
891 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1161 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
625 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
684 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
719 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
696 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
638 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
761 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
680 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1067 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
593 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
763 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1001 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
922 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
942 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
739 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
719 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
783 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
967 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
847 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
820 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
800 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
930 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
847 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
914 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1105 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
757 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
758 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
721 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
998 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
884 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
990 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
825 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
859 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
915 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
1976 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
933 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
818 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
734 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
759 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
797 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
803 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
864 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1006 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
846 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
810 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1152 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
816 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
800 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
844 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
903 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
940 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1114 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1115 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1135 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1706 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1021 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
948 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
910 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
991 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
981 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
944 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
947 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1029 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1015 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1023 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1242 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1061 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
846 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1031 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
877 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
890 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1051 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1085 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1030 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
908 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1066 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1030 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1197 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1513 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
982 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
901 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1019 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
877 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
877 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
904 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
886 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1125 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1507 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
910 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
827 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1058 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1043 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1077 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1072 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1005 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
991 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1118 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
969 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
979 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1386 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1111 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
893 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1117 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1139 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1117 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
997 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
817 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
945 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1151 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
950 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1102 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1201 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
977 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
914 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1082 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1072 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1096 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1217 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1018 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1068 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1241 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
953 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
994 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
967 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1132 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1101 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1088 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1041 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
973 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1544 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1074 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1301 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1106 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1080 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1202 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1143 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1220 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1533 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1416 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1164 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1195 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1027 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1189 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1215 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1330 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1354 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1152 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1158 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1183 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1233 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1394 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1348 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1476 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1212 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1124 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1315 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1396 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2952 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1411 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1491 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1213 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1246 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1568 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1357 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1312 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1397 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1274 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1408 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1172 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1122 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1148 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
978 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1016 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1113 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1219 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1200 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1103 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1200 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1167 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1143 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1230 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1253 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1130 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1239 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1155 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1210 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1172 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1319 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1190 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1270 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1161 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1318 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1388 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1255 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1256 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1331 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1330 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1452 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1265 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1247 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1443 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1284 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1340 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1471 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1315 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1300 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1257 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
546 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1701 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1512 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
686 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
697 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1246 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1166 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1171 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1506 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1310 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1575 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1387 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1154 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1310 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1223 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1322 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1213 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1227 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1208 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1439 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1623 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1219 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1228 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1374 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1407 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1292 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1355 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1401 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1252 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1276 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1339 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1351 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1376 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1819 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1453 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1538 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1517 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1315 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1350 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1283 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1237 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1451 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1420 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1359 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1355 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1425 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1540 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1395 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1554 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1348 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1338 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1776 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1254 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1813 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1665 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1618 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1243 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1230 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1427 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1339 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1551 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1357 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1504 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1435 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1489 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1455 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1404 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1378 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1508 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1395 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1459 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1340 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1268 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1267 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1228 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1386 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1388 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1559 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1204 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1433 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1468 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1366 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1467 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1416 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2020 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1454 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1372 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1941 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1369 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1463 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1905 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1928 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1386 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1277 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1284 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1390 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1394 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1230 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1362 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1403 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1376 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1365 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1374 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1377 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1438 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1361 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1312 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1320 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1258 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1411 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1294 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1332 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1478 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1480 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1867 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1838 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1799 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1319 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1271 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2129 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1403 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1399 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1437 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1573 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1531 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1387 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1314 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1394 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1277 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1370 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1800 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1750 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1347 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1668 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1592 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2026 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2000 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1344 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1392 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2210 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2213 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2138 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2134 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1426 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1429 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2112 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1524 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1400 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1482 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1391 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1553 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1473 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1451 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1669 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2023 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1350 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1742 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1520 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1471 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1627 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1486 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1528 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1325 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1453 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1854 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2066 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1623 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1612 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1836 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1850 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1446 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1548 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1730 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1517 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1725 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1796 Okunma.
Haber Yazılımı