Yazı Detayı
15 Ağustos 2014 - Cuma 17:26 Bu yazı 839 kez okundu
 
MALULLÜK
M.Ayhan Atalamış
 
 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası üç temel risk türüne göre kurulmuştur. Bunlar Kısa Vadeli, Uzun Vadeli ve Genel Sağlık Sigortasıdır. Kısa Vadeli Sigorta Kolu kişinin çalışma hayatında başına gelen olay ve doğumla ilgili olan işlemleri, Genel Sağlık Sigortası, kişinin sağlığını koruma amaçlı işlemleri ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları ise uzun süre ödenen primler karşılığı uzun süreli yapılan yardımları kapsamaktadır.

Uzun Vadeli Sigorta Kolu kendi içinde üç kısma ayrılmaktadır. Yaşlılık – Malullük ve Ölüm Sigorta Kollarıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik şartlarını incelerken asıl olarak uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımları ele almaktadır.

Anayasamızda, bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunması gerektiği belirtilmektedir. Bilindiği üzere Anayasanın 60 ıncı maddesinde Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu belirtildikten sonra  61 inci maddesinde “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.” Hükmüne yer verilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı gereği sigortalılarının çalışmayacak durumda olması halinde malullük aylığı ve malul olmayan sigortalılara engel durumuna göre daha erken ve kolay emeklilik şartları oluşturmuştur.

Malul kelime anlamı olarak sakat ve hasta kimseleri ifade etmektedir. Malullük, çalışma veya meslekte kazanma gücünün kısmen veya tamamen kaybedilmesi nedeniyle sürekli bir gelir kaybına yol açan fizyolojik bir risktir. (Kurt, 2003;553) Primli ödeme sistemine dayalı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bedenen ve ruhen yetersiz olması nedeniyle malul kabul edilen kişiler malullük sigortası ile güvence altına alınmıştır.    

Bu çalışmamızda, Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre Malul sayılma, Malullük aylığına hak kazanılması, malullük aylığının başlangıç tarihi, malullük aylığı alan kişilerin kontrol muayene durumları ve kesilmesi gibi konular ele alınacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA GÖRE MALUL

Malullük sigortası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 25 ila 27 inci maddeleri arasında düzenlenmiş olup, bu sigorta kolundan sağlanan tek yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır.

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurulunca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu , 4/1(a) ve 4/1(b) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60 ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadır.

Maluliyet oranı Sosyal Güvenlik Reformuyla 01.10.2008 tarihinden itibaren %60 ‘a düşürülmüştür. 01.10.2008 tarihinden önce oran çalışma gücünün 2/3 olarak belirlenmiştir. 2/3 kesri yüzdelik olarak %66,66 gibi bir orana tekabül etmektedir.

Malullük hali sigortalının uğradığı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşabileceği gibi iş kazası ve ya  meslek hastalığı dışında meydana gelen bedensel ve ruhsal rahatsızlıklar neticesinde de oluşabilir. Bir kişinin malul sayılabilmesi için öncelikle ilk defa işe girdiği tarih itibariyle sağlam olması veya çalışma gücünün %60 nın kaybetmemiş olması gerekmektedir. Şayet, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün %60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz. Bu kişiler, 5510 sayılı Kanunun 28 inci madde kapsamında en az on beş yıldan beri sigortalı olmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.    

Konuya ilişkin bir örnek verdiğimizde; böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir sigortalının çalışma gücünün en az % 60 oranında kaybettiği Bölge Sağlık Kurullarınca karar verilirse, bu sigortalı malul sayılmaktadır. Ancak, hastalığa dayalı maluliyetin ilk defa sigortalı olmadan önce var olduğu Bölge Sağlık Kurulunca tespit edildiği takdirde sigortalı hakkında malullük sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.

 Kanun gereği malul olduğunu iddia eden sigortalı veya sigortalıyı çalıştıran işveren talepte bulunması halinde Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin (1) 5 inci maddesinde sağlık kurulu raporu vermeye yetkili Sağlık hizmet Sunucusuna sevki yapılır.

Sağlık Hizmet Sunucuna sevki yapılan sigortalılar hakkında tanzim edilen Sağlık Kurulu Raporları ilgili Kurum Sağlık Kurullarınca karara bağlanır. Kurum Sağlık Kurulları sigortalının malul olup olmadığı yönünde tespitlerde Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ekinde bulunan Ek-1 Hastalık listesini esas almaktadır. (25.03.2011 tarihli ve 2011/73 sayılı Kararı ile Türkiye Geneli; İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya, Samsun illeri ile birlikte Ankara, Eskişehir, Trabzon ve Gaziantep Kurum Sağlık Kurulları)

 
Etiketler: MALULLÜK
Yorumlar
Diğer Yazılar
ÇIKMADIK CAN’DAN BİR UMUT
SAVUŞUN DA GİDİN
ÜZÜLMEZ İLE DE ÜZÜLDÜK
GÖBEĞİMİZİ KESEMEDİK
GAZİANTEPSPOR KAYIPLARI OYNUYOR
ARA BİZE YARAMAMIŞ
GAZİANTEPSPOR FIRSATI TEPMEDİ
BOL KEPÇE PUAN RESTAURANT
HİÇ “SEVİM”Lİ DEĞİL
GAZİANTEPSPOR’A BEŞ ÇAYI
KAZAN (ANAMADIK)
ÇALKALA MUTLU ÇALKALA
“MUTLU” ÜÇ PUAN UTTU.
KAYIP ÇOK, AMA ÜÇ PUAN GÜZEL
GOLE KADAR İYİYİDİK
VAY BİZE, VAY HALİMİZE
NASIL HELALLEŞECEĞİZ?
EN AZINDAN İYİ VEDA ETTİLER
BİTSE DE KURTULSAK
NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUNUZ?
FUTBOLUN ULUĞUNU İZLEDİK
TADINI ÇIKARALIM, SUYUNU ÇIKARMAYALIM
OKAN HOCAM KREDİN DOLUYOR
YAKIŞMADI BE HOCA
SEZAR’IN HAKKI SEZAR’A
EKSİKLERE RAĞMEN GALİP GELMEK GÜZEL
MAĞLUBİYETİN SORUMLUSU OKAN BURUK
YAZIK OLUYOR BU TAKIMA
KORKMADAN OYNASAK KAZANABİLİRDİK
DOĞUM BORÇLANMASI YAPARAK ERKEN EMEKLİLİK
VERGİ MÜKELLEFİ GEÇMİŞE DÖNÜK SİGORTALI OLABİLİR Mİ?
İLK BEŞE YOLCULUK
YİNE İŞ KAZASI
KAZANMANIN DAYNILMAZ HAFİFLİĞİ
SURİYELİLERE ÇALIŞMA İZNİ
TORBA KANUNDA GÖRÜNMEYEN AF
BİR OLSUN BİZİM OLSUN
KIDEM TAZMİNATINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
NE UMDUK, NE BULDUK?
BERABERLİK MAKUS TALİH OLMASIN
TORBA KANUNDA NELER VAR
YENİ GAZİANTEPSPOR
KAYIT DIŞI ÇALIŞMADA ÇEMBER DARALIYOR
ÇEKİŞME DEĞİL BİRLEŞME ZAMANI
GAZİANTEP’TEN FUTBOLA SELAM
SURİYELİ ÇALIŞTIRMAK
MALULLÜK AYLIĞI ALAN KİŞİLERDE KONTROL MUAYENESİ (BÖLÜM III)
MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI (BÖLÜM II)
ENGELLİ KİŞİLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARINDAKİ AYRICALIKLARI
Bir seçimden çok daha fazlası
TORBA KANUNDA AF VAR MI?
ENGELLİ İSTİHDAMINDA TEŞVİK UYGULAMALARI
YAPILAN TRANSFERLER VE OKAN BURUK
İŞ KAZASINI BİLDİRMEMENİN CEZASI VAR MI?
KAYBEDECEK ÇOK ŞEY VAR
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
ATEŞTEN GÖMLEK
KIZIL GÖLE MAYA ÇALDI
FAZLA MESAİ HESAPLAMA
MALİ TATİL UYGULAMASI
İŞÇİN RAPOR ALDI DİYE SGK CEZA VERİR Mİ?
TORBA KANUNDA NELER VAR
YURTDIŞI BORÇLANMASINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
İÇİMİZE SİNMEDİ
BİZLER İNANDIK, SİZ DE İNANIN
GÜN BİRLİK GÜNÜ
SANCIYLA DÖNDÜK
KIYAMATE ÇEKİLEN KÜREKLER
LİG KAZANI DAHA DA ISINMAYA BAŞLADI
ANTEP PAŞA GAZİSİ OLDU
DALGA MI GEÇİYORSUNUZ, ADAM MI SEÇİYORSUNUZ? 2
DALGA MI GEÇİYORSUN, ADAM MI SEÇİYORSUN?
BİRŞEY ANLAYAN BERİ GELSİN
MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
KAFKAS’TAN SERGEN’E HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
NE KADAR EKMEK, O KADAR KÖFTE
KAĞIT PARÇASININ MARİFETİ
HOCA OLMADAN ANCAK BU KADAR
HER YÖNÜYLE SONLARI YAŞAMAK
GAZİANTEPSPOR NEREYE KOŞUYOR?
FUTBOL ŞAKAYA GELMEZ
FARKI FARKETMEYE DAHA ZAMAN VAR
SERGEN ÜÇÜNCÜ SIÇRAYIŞI YAPAMADI
SERGEN’LE İKİNCİ SIÇRAYIŞ
SERGEN’LE İLK SIÇRAYIŞ
BİNDİK BİR ALAMETE, GİDİYORUZ KIYAMETE
KIYMAYIN BU GAZİANTEPSPOR’A
YÖNETİM İSTİFA…!!!
KEÇEYİ SUYA ATAN FUTBOLCULAR
AVUCUMUZDAKİNİ VERDİK
ÜÇ PUANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ
AYDINUS’TAN US TUTULMASI YAŞADIK
#DİRENGAZİANTEPSPOR
İMKANLARIN KITLIĞI VE GAZİANTEPSPOR
SÜPER LİG’E GALİBİYETLE VEDA
GÖZLER ARTIK GELECEK SEZONDA
GAZİANTEPSPOR STRES ATTI
ŞAMPİYONA BİNYA KIYAĞI
İŞİ ZORA SOKTUK
ANKARA’DA SEYMEN DANSI
UMUT GERÇEK OLUYOR
YEMİŞLERİN KRALI FISTIK
ÖLDÜK, ÖLDÜK DİRİLDİK.
BU SEFER UYMADI
BÜLENT UYGUN’UN SINAVI
KARTAL’A ASKER SELAMI
TAZE BARDAĞIN SUYU SOĞUK OLURMUŞ
GAZİANTEPSPOR'U SEVİYORSANIZ...
FENERBAHÇE’YE YETERSİZ KADRO HEDİYESİ
KADRO SIKINTISI VE GAZİANTEPSPOR
EY PARA, SEN NELERE KADİRSİN
HAMAM TASI GİTTİ, KURNAYI BAŞINA ÇEVİR
TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ
VİTRİNDEKİ MANKENLER.
ÇEKİRGE GENE SIÇRADI
SABIR,SABIR NEREYE KADAR?
BALIKLI GÖLE YEM OLDUK
GALİBİYETE RAĞMEN SORU İŞARETLERİ
GAZİANTEPSPOR ANTALYA PLAJI’NDA TATİLDE...!
BEN YİYEMEDİM, AL SEN YE…!
İYİ Kİ AS TAKIMLA ÇIKMIŞIZ..!
BU KARTLAR DA NEYİN NESİ?
BEŞİKTAŞ’I “GÜLLE” YOLLADIK
BİZİMLE KAFA MI BULUYORSUNUZ?
GALİBİYETİ ÖZLEMİŞİZ
BAYRAM GELMİŞ NEYİME?
BAYRAM GELMİŞ NEYİME?
Hikmet Karaman Kendi İşini Yapmalı
Neredesin Hikmet Hoca
Gaziantep Spor Ne Kazandı ?
Haber Yazılımı Haber Scripti Haber Sistemi Haber Paketleri