Yazı Detayı
13 Temmuz 2015 - Pazartesi 17:29 Bu yazı 971 kez okundu
 
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
Abdullah Damar
 
 

Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik

7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan meclis tablosunun, uzun vadede sürdürülmesi mümkün olmayan azınlık hükümeti modeli hariç, bir koalisyon hükümetini gerektirdiği ortada.

Bu hafta başlayacak olan koalisyon görüşmelerinde öne çıkan formüller olan AKP-CHP ve AKP-MHP hükümetlerinden hangisinin gerçekleşeceğini ve bu hükümet programlarının ne şekilde olacağını kestirmek zor olsa da; ilk bakışta AKP-CHP koalisyon hükümeti olasılığını, Türkiye egemen bloku açısından daha gerçekçi görüyoruz.

Kurulması siyasal açıdan zor görünen AKP-MHP koalisyon hükümeti formülünü bir tür savaş hükümeti olarak değerlendirdiğimiz için bu seçeneği, otoriter devlet tartışmalarında değerlendirmeyi doğru bulmuyoruz. Ancak şu aşamada AKP-CHP koalisyon hükümeti seçeneğinin daha olası görünmesi nedeniyle bu hükümet seçeneğini otoriter devlet tartışmaları açısında gerekli görüyoruz.

Kendini, muhafazakâr-demokrat olarak tanımlayan AKP ve sosyal demokrat olarak tanımlayan CHP’nin niteliği bu yazının konusu değildir ancak şu kadarını söylemek gerekirse, programları ve konumlandıkları toplumsal kesimler dikkate alındığında, her iki parti desonuçta Türkiye burjuvazisinin farklıfraksiyonlarının partileridir.

Seçimlerden önce 13 yıl kesintisiz süren AKP iktidarının niteliği konusunda çeşitli tartışmalar yapılıyordu. AKP’nin uygulamalarına bakılarak Faşist devlet, İslamcı faşist devlet, Mezhepçi faşist devlet, Faşist diktatörlük gibi nitelemeler havada uçuşuyordu. Ancak çeşitli faşizm yakıştırmaları yapılırken gözden kaçırılan nokta, AKP’nin devleti yönetirken zor ve rıza araçlarını birlikte kullandığı hatta, rıza araçlarını daha yoğun şekilde kullandığı gerçeğiydi. AKP’nin 13 yıl boyunca kurguladığı hegemonya projeleriyle 9-10 seçim kazanması, toplumun, AKP politikalarına onay vermesi, faşist devlet nitelemelerini boşa çıkarır özelliktedir.

Bu noktada, Poulantzas’ın otoriter devletçilik konusundaki görüşlerine bakmak, günümüz Türkiye’sinde bu görüşlerin ne anlama geldiğini değerlendirmek; AKP’nin niteliği ve olası AKP-CHP koalisyon hükümetinin, Türkiye’nin bugünkü ekonomik-siyasal yapısına yeni açılımlar getirip getiremeyeceğini irdelemek gerekiyor.

Poulantzas’a göre, Otoriter Devletçilik kapitalizmin güncel aşamasına denk düşen yeni demokratik bir burjuva cumhuriyetbiçimini temsil etmektedir ve müdahaleci devletin bir versiyonudur(Poulantzas, 1978: 209, Akt: Yılmaz, 2003).Bu devlet biçimi kapitalizmin güncelaşamasını saran uzun dönemli ekonomik krize eşlik eden siyasalkrizin keskinleşmesine ve özgül niteliğini varolan devlet kurumlarında bulan, çelişkilerin yoğunlaştığı bir konjonktüre denk düşmektedir.

Poulantzas (2003) için Otoriter Devletçiliğin başlıca dört temel özelliği bulunmaktadır. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 

1-Yasamadan yürütmeye güç devri

Bu durum, normların belirlenmesi ve kuralların uygulanması gücününyürütme ve devlet idaresine geçtiğine işaret etmektedir.Devlet bürokrasisi gittikçe devlet politikalarının biçimlenmesinde sadece temel yer değil, aynı zamanda temel aktör haline de dönüşmektedir.Bu, yönetim sorumluluğunun, parlamentodan yürütmenin zirvesine geçişi, aynı zamanda yürütmenin zirvesinin, idarenin en üst tabakası üzerindeki artan politik kontrolüne veparlamentonunda devlet idaresi üzerindeki yetkisinin kesilmesine yol açar. 13 yıllık AKP iktidarında parlamentonun ne kadar işlevsizleştiği, adeta teknik bir onay merciine dönüştüğü bilinmektedir.

2-Hukuk devletinde geri çekilme

Bu durum, kapitalizmin amentüsü sayılan hukuk devleti formundan, polis devleti tanımlamasında kendini bulan, hukukun değil, yasaların geçerli olduğu bir forma geçiştir. Terörle mücadele yasası, iç güvenlik yasası, sulh ceza hakimlikleri, mahkeme kararlarının uygulanmaması gibi örnekler, Türkiye’nin hukuk devleti olmaktan ne derece uzaklaştığının göstergeleridir.

3-Siyasi partilerin işlevsel öneminin azalması

Bu durumda, iktidar bloğu ve iktidardaki partiler arasındaki temsilbağı zayıflamaktadır. Oysa Poulantzas’a, göre bu bağ iktidarbloğunun bazı fraksiyonları arasında özel ittifakların meydanagetirilmesinde ya da bu fraksiyonlarla hâkimiyet altındaki sınıflar arasında ittifak ya da uzlaşma sağlanması açısından önemlidir.Otoriter Devletçilik döneminde partiler,politikaların açıklığa kavuşturulduğu ve sınıflar arası uzlaşma ve ittifakların işler hale getirildiği merkezler olmaktan çıkmaktadırlar. Bu partiler artık yürütme kararlarının hayata geçirilmesinde bir volan kayışına dönüşmekte ve iktidar bloğu içi çelişkilerin ele alındığı yerler olmaktan çıkmaktadır. Gelinen aşamada, parlamentoda yer alan partilerden, HDP hariç, burjuva fraksiyonlarının partileri de olsalar, hangisinin temsil bağının zayıflamadığını söyleyebiliriz? Hangi partinin iç demokrasiye sahip olduğunu iddia edebiliriz?

4-Devletin formel kurumsal yapısını dikey ve yatay kesen paralel iktidar ağlarının yükselişi

Son dönemin meşhur “paralel yapı” iddiaları bir yana, bu ülkede her dönem bir “derin devlet” yapılanması varolmuş, devlet iktidarı kimi zaman TSK ile kimi zaman da Türk-İslam sentezci yapılanmalarla paylaşılmıştır.

Gelinen aşamada,Poulantzas’ın tanımladığı“Otoriter Devletçilik” özelliklerinin tümü Türkiye’de gerçekleşmiş durumdadır. Bu özellikden AKP ile ilgili olarak ileri sürülebilecek işlevsel özelliğin kaybedilmesi gerçeği, CHP için de geçerlidir. Dolayısıyla, olası bir AKP-CHP koalisyon hükümeti, tek başına iktidar olan AKP hükümetinden farklı olmayacaktır.

Egemen blok, ülkede yaşanan ekonomik krizin yanında Gezi İsyanı, Rojava Devrimi veHDP’nin muhteşem başarısı karşısında yönetememe sorunu ile yüzyüze kalmış, 13 yıllık AKP hegemonyası etkisini yitirmiş ve yeni bir hegemonya projesi oluşturamamıştır.Kısacası ekonomik krizi takip eden bir siyasi krizden de söz edilebilir. Bu noktada emekçiler, ezilenler ve ötekileştirilenler nezdinde bütün mağdurlara düşen, kendi hegemonyalarını oluşturmak,  farklılıklarını koruyarak bir bütün halinde düzene yüklenmek ve ütopyalarını gerçekleştirmektir.

Kaynaklar

Yılmaz, Z.(2003). Günümüz Türkiye’sinde Devlet veHâkim Sınıflar ilişkisi ÜzerineAlternatif Bir Çerçeve Denemesi. Praksis Dergisi Sayı:9

 
Etiketler: Koalisyon, Tartışmaları, ve, Otoriter, Devletçilik,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
73 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
204 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
60 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
211 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
129 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
192 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
341 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
190 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
146 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
206 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
224 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
220 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
205 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
157 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
372 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
559 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
298 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
686 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
233 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
415 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
297 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
387 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
1893 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
337 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
337 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
504 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
268 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
471 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
266 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
369 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
352 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
365 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1136 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
373 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
363 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
424 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
454 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
474 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
502 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
617 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
660 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
514 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
596 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
659 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
611 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
326 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
456 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
415 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
651 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
745 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
693 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
665 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
770 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
516 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
484 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
645 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
610 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
971 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
544 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
764 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
773 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
430 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1134 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
896 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
790 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
622 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
728 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
849 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1171 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
850 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
933 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
758 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
700 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
607 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
768 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1045 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
536 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
613 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
634 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
619 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
540 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
686 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
542 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
958 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
513 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
676 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
904 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
823 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
850 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
633 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
636 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
704 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
880 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
779 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
732 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
697 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
808 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
769 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
812 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1006 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
734 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
682 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
677 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
630 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
915 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
776 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
884 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
743 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
758 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
836 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
1801 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
853 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
729 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
647 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
693 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
677 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
733 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
772 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
914 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
769 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
745 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1058 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
737 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
723 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
757 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
779 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
851 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1037 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
971 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1026 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1553 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
941 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
835 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
828 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
880 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
883 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
841 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
843 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
949 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
909 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
942 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1131 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
983 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
792 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
971 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
779 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
769 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
945 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
991 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
942 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
820 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
953 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1129 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1388 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
917 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
824 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
910 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
809 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
793 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
833 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
805 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1053 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1437 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
823 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
736 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
974 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
929 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
984 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
976 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
912 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
859 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1043 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
849 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
882 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1276 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1036 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
823 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1056 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1057 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
954 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
895 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
731 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
863 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1062 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
863 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
994 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1115 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
899 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
837 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
996 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
981 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
972 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1149 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
905 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
987 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1119 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
869 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
903 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
887 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1027 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
971 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1013 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
938 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
888 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1449 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
986 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1213 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1000 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
973 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1127 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1033 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1109 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1398 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1309 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1090 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1102 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
941 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1098 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1104 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1248 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1277 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1088 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1092 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1116 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1146 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1311 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1259 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1403 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1126 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1045 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1232 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1312 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2815 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1307 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1398 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1098 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1145 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1487 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1203 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1197 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1268 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1178 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1299 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1043 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1042 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1055 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
874 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
942 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1025 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1130 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1110 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1003 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1118 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1055 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1056 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1132 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1184 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1059 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1139 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1067 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1112 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1102 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1189 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1079 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1149 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1101 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1241 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1298 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1173 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1180 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1247 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1258 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1349 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1199 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1164 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1325 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1189 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1261 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1358 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1226 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1221 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1152 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
544 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1614 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1429 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
681 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
693 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1174 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1057 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1102 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1377 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1195 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1486 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1301 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1044 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1239 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1150 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1219 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1147 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1133 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1133 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1326 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1522 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1146 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1146 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1274 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1312 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1187 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1263 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1309 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1182 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1196 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1246 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1256 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1290 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1698 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1355 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1440 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1398 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1220 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1269 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1175 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1144 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1323 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1310 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1283 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1264 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1288 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1471 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1334 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1452 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1256 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1270 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1696 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1182 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1759 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1587 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1490 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1168 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1163 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1318 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1242 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1461 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1239 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1416 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1340 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1432 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1349 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1298 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1287 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1350 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1313 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1376 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1260 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1201 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1152 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1165 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1266 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1289 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1449 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1164 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1354 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1366 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1287 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1354 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1336 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
1916 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1346 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1271 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1830 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1283 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1369 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1814 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1847 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1318 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1217 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1184 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1312 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1297 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1136 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1256 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1333 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1323 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1212 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1269 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1259 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1330 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1244 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1222 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1251 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1174 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1298 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1211 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1234 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1373 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1392 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1777 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1757 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1676 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1244 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1168 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2016 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1298 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1329 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1346 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1490 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1450 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1303 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1215 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1267 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1205 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1282 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1719 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1630 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1284 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1572 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1478 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
1942 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
1904 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1255 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1325 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2110 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2130 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2049 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2044 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1315 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1280 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2019 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1373 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1276 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1385 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1311 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1461 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1400 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1385 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1544 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
1930 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1289 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1565 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1452 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1382 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1448 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1421 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1373 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1260 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1361 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1712 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1952 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1505 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1484 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1695 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1716 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1351 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1407 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1592 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1430 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1581 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1670 Okunma.
Haber Yazılımı