Yazı Detayı
17 Kasım 2014 - Pazartesi 09:12 Bu yazı 1645 kez okundu
 
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
Abdullah Damar
 
 

27 Ekim 2014 tarihinde Birgün Gazetesinde ve muhalefer.org sitesinde “Yeni bir dönemin eşiğinde KESK” başlıklı ve ortak imzalı bir yazı yayınlandı.[1]

 

Bu yazı, kurulduğundan bu yana KESK ve bağlı sendikaların kurucu unsurlarından biri olan ve merkez yönetimlerinin şekillenmesinde etkili olan ancak 2014 yılında yapılan genel kurullarda aday olmayarak merkez yönetimlerde temsil edilmeyen “Devrimci Sendikal Dayanışma (DSD)” grubunun, gelinen siyasal ve sendikal görüşlerini yansıtması açısından önemli görülebilecek bir yazı. Yazının önemi, yazıyı kaleme alan arkadaşların DSD içindeki konumlarının yanısıra, Birgün Gazetesi ve muhalefet.org sitesinde yayınlanmasıyla da kendini açık ediyor.

 

Öncelikle yazıyı, bizim de bünyesinde sendikal mücadele yürüttüğümüz DSD grubunun içinde bulunduğu süreçte, yayınlandığı zaman, yayınlanma yeri ve yayınlayan kişilerin DSD içindeki konumları açısından zamansız buluyoruz. Çünkü DSD, 2014 yılı kongreler sürecinde, yönetimlere aday olmayarak, “KESK’i yeniden kurma” ve “Birleşik emek hareketini” örgütleme hedefleriyle uzun soluklu bir tartışma yürüteceğini kamuoyuna ilan etmiş ve bu bağlamda, belirlenen konu başlıklarında, 20 Kasım 2014 tarihine kadar bir tartışma yürütmeyi önüne koymuştu. Biz de Gaziantep yerelinde DSD örgütlülüğü olarak konu paylaşımı yapmış ve tartışmalara başlamıştık. Yazının yayınlanması tartışmalarımızı etkilemeyecek ama üzerinde henüz oydaşma sağlanmamış konularda “merkez”de yer alan arkadaşların, hem de “merkez” yayın organlarında böyle “köşeli” bir yazı kaleme almalarını yöntem açısından sakıncalı buluyoruz.

 

Bu girizgâhtan sonra yazıyı değerlendirmeye başlayabiliriz.

Yazının girişinde yer alan AKP değerlendirmesine katılmadığımızı ifade ederek yazacaklarımıza başlayalım. Yazıda AKP iki açıdan ele alınmış;

 

Birincisi, AKP’nin 12 yıllık iktidarının temel yaklaşımını “baskıcı ve zorba karakterli” ikincisi ise “dış politikadaki sıkışma ve çaresizlik hali, bunun sonucu olarak yönetememe durumu” ve bu iki neden sonucu olarak faşistçe bir baskıcı yönetim.

 

Her iki AKP değerlendirmesine de katılmadığımızı; AKP’nin 2010 Referandumuna kadar baskıcı ve zorba bir şekilde değil, halkın rızasını alarak bu ülkeyi yönettiğini; özellikle 2012 yılından sonra baskıcı ve zorba karakterinin önplana çıktığını; dış politikadaki sıkışmanın, AKP’nin yönetememe krizinin  nedeni değil, sonucu olduğunu; AKP’nin dış politika tercihlerinin sermaye birikimi rejiminin bir gereği olduğunu; yine AKP’nin zorba ve baskıcı karakterinin, onun isteği ya da tercihi ile değil, yaşanan sınıf mücadelesinin bir sonucu olduğunu düşünüyoruz.

 

Yazıdaki, AKP’nin, çıkarmayı düşündüğü “İç güvenlik reformu” paketi ile ilgili olarak “İslami faşizm” nitelemesine de katılmadığımızı ifade etmeliyiz. Faşizm, TDK sözlüğünde, “Demokratik düzenin yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti”[2]Wikipedia’da “Baskıcı rejimleri tanımlamak için kullanılan genel bir terim olmadan önce, asıl olarak İtalyan milliyetçiliğini temsil eden bir ideoloji olarak ortaya atılmıştır.”[3] Marksizm’e göre faşizm, tekelci kapitalizmin bunalımının bir parçasıdır. HerbertMarcuse, ‘Faşizmin kökleri, yükselen endüstriyel tekelleşme ile demokratik sistem arasındaki çelişkilerde bulunmaktadır’der.  Aslında faşizm, tekelci kapitalizmin gelişiminin belirli bir aşamasındaki aracıdır. Faşizm, büyük ticaretin, bankaların ve finansal kuruluşların çıkarına, işçi sınıfını baskı altına almak için kullanılmıştır. Dolayısıyla faşizmin, kapitalist ekonomilerin gelişimiyle doğrudan bir bağı olduğu söylenebilir. Faşizmin toplumun ekonomik yapısına bazı biçimsel değişiklikler getirdiği söylenebilir ama bu değişiklikler, kapitalist ekonomik yapının temelden dönüşümü olarak düşünülmemelidir (Sarıca, 1993).

 

Kısacası faşizm, faşizmdir. Kapitalist ekonominin gelişiminin bir sonucudur. İslami’si, Hristiyan’ı, Yahudi’si, Ateist’i olmaz. AKP’nin, İslami duyarlılıkları hegemonya mücadelesinde bir unsur olarak kullanması, siyasal rejimi İslamileştirmediği gibi, İslami faşizm diye bir sonuca da yol açmaz.

 

Yazıdaki bir başka tespit de, KESK Genel Başkanının, “Akil İnsanlar Heyeti” toplantılarına katılması konusu. Bu konuda daha önce de tartışmalar yürütülmüştü. Konu ile ilgili olarak, ayrıntıya girmeden, kurulduğundan bu yana barış mücadelesinin öncüsü olmuş bir örgütün başkanının, sonu başarısızlıkla sonuçlanacak da olsa, barışa dair uzatılan her eli tutması, çağrılan her masaya gitmesi gerektiğinin aşikâr olmasıdır. Aksi durum, KESK’in barış mücadelesindeki samimiyetinin sorgulanmasına neden olacaktır.

 

Yine yazıda, KESK’in, oluşturduğu geniş kitle mutabakatından ve kolektif mücadele pratiğinden hızla uzaklaştığı, üyelerden kopuk, siyaset indirgemeci eylem kararları ve rutinleşmiş sendikal hayatıyla, KESK’in, ülkenin en dirençli emek örgütü olma karakterini günden güne kaybettiği; son dönem alınan grev kararlarında olduğu gibi talep ve tutulan pozisyon ne kadar haklı olursa olsun son eylemlilik sürecin örgütün geneli tarafından yeterince anlaşılamamış ve gerek karar alma süreçleri gerekse uygulama açsından bir çok problem yaşandığı; barış ve demokrasi mücadelesinde KESK’inkendi söz ve eylemini kurma potansiyelini kullanamamaktan kaynaklı sıkışma, daralma ve inandırıcılığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edilmektedir (muhalefet.org, 2014).

 

Yazıda tespit edilen siyasal ve sendikal sorunlara karşı KESK’in, tarihine ve mücadele birikimine yakışır bir dirençle karşı koyabilecek dinamizmden yoksun olduğu, KESK’in yeniden ve kapsayıcı bir akılla örgütlenmesi ve yapılandırılmasının şart olduğu ifade edilmektedir.

 

KESK ve bağlı sendikalardaki iç demokrasi eksikliğine, kararların tepeden alındığına, siyaset indirgemeci tarzın gittikçe hâkim olduğuna, işyerlerinin etkisinin azaldığına, taban-tavan diyalektiğinin koptuğuna dair yapılan tespitlerin tümüne katılıyoruz. Ancak bu tespitlerin yeni olmadığını, sorunların 5-6 yıldan bu yana artarak devam ettiğini, KESK’in bu duruma son 6 ayda gelmediği, KESK’in, bu etkisiz duruma düşmesinde yazarların ve bizim de içinden yer aldığımız DSD anlayışının da payının olduğunu ve asıl sorunun Türkiye kapitalizminin geldiği aşama olan neoliberal aşamanın çalışma alanı örgütlenmesi olan esnek-taşeron-part/time-güvencesiz ve geleceksiz çalışma sistemine karşı bir sendikal örgütlenme geliştirilememiş olunması ve sendikal örgütlenme anlayışımızın hala sanayi kapitalizmine karşı geliştirilmiş olan sendikal anlayış olduğunun tespit edilememesidir.

 

“Yeni bir dönemin eşiğinde KESK” başlıklı yazı, tartışılmamış bir konu/program olan DSD’nin, “Birleşik emek hareketi” tartışmalarını etkileyecek/belirleyecek bir yazıdan ziyade, tartışmalara katkı niteliğinde bir yazı olmalıdır. Bu anlamda bizim yazımız da dâhil olmak üzere başka katkılara da açık olmalı, bu tartışma yazıları, ilgili yazının yayınlandığı aynı platformlarda yayınlanmalıdır.

 

Kaynaklar

 

Muhalefet.org (2014) Yeni bir dönemin eşiğinde KESK  http://www.muhalefet.org/haber-yeni-bir-donemin-esiginde-kesk-12-12520.aspx Erişim Tarihi: 27.10.2014

 

Sarıca, M. (1993). 100 Soruda Siyasi Düşünce Tarihi, İstanbul: Gerçek Yayınevi[1]http://www.muhalefet.org/haber-yeni-bir-donemin-esiginde-kesk-12-12520.aspx

[2]http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.544fda8263e324.26540315

[3]http://tr.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%9Fizm

 
Etiketler: KESK, Yeni, Bir, Dönemim, Eşiğinde, Ancak…
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
20 Nisan 2018
2017'de Eğitimin Finansmanı Ne Durumda?
26 Okunma.
13 Nisan 2018
Bilim ve Sanat Merkezlerinin Önemi
230 Okunma.
11 Nisan 2018
Glutensiz, Bir Başka Kafe
236 Okunma.
06 Nisan 2018
MEB’in, Performans Değerlendirme Sistemi ile Sınavı
143 Okunma.
28 Mart 2018
İlkokul öğrencileri, kitap okuyor mu?
298 Okunma.
23 Mart 2018
İlkokul Öğrencilerinin Çevre Algısı
242 Okunma.
16 Mart 2018
Öğrenciye Göre İdeal Öğretmen Nasıl Olmalı?
238 Okunma.
08 Mart 2018
Disiplin Cezalarına İtirazda Süreler Nasıl İşler?
339 Okunma.
02 Mart 2018
Okumayan ve Okuduğunu Anlamayan Okul Müdürleri!
239 Okunma.
22 Şubat 2018
Eğitim Sen, İstemezükçü Söylemi Terk mi Ediyor?
306 Okunma.
09 Şubat 2018
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik[1]
510 Okunma.
01 Şubat 2018
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
342 Okunma.
26 Ocak 2018
'Eti Senin Kemiği Benim' Anlayışından, Alo-147'ye...
372 Okunma.
25 Ocak 2018
Öğrenciler Tatilde ne Yapmalı?
281 Okunma.
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
449 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
303 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
254 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
209 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
262 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
453 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
458 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
446 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
371 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
212 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
398 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
377 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
407 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
533 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
360 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
326 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
445 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
405 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
452 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
408 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
341 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
546 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
679 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
516 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
858 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
420 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
537 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
456 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
555 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
2151 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
527 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
553 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
808 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
449 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
686 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
474 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
614 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
557 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
576 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1737 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
550 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
509 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
651 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
661 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
662 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
732 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
820 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
830 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
699 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
777 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
837 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
772 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
509 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
608 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
548 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
855 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
918 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
941 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
881 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
965 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
673 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
663 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
832 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
789 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1160 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
708 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
1008 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
1000 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
576 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1398 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
1096 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
942 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
814 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
879 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
1004 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1378 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
1031 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1073 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
1002 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
836 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
788 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
1026 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1238 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
679 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
751 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
781 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
778 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
724 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
832 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
764 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1152 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
680 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
855 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1094 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
1032 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
1041 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
846 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
792 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
865 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
1047 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
917 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
935 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
873 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
989 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
947 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
1006 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1189 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
884 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
833 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
836 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
800 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
1108 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
966 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
1087 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
907 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
961 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
998 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
2222 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
1015 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
915 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
805 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
842 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
891 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
885 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
946 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1113 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
923 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
906 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1285 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
911 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
886 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
951 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
991 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
1040 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1215 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1210 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1215 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1933 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1101 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
1046 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
1003 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
1055 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
1045 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
1032 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
1029 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1116 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1104 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1106 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1341 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1142 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
904 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1113 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
971 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
970 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1146 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1175 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1129 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
986 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1163 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1133 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1279 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1620 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
1030 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
994 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1100 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
952 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
987 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
988 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
985 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1191 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1600 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
985 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
905 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1121 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1115 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1146 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1172 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1056 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
1084 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1271 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
1072 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
1060 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1458 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1203 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
942 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1176 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1230 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1207 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
1075 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
896 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
1028 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1230 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
1027 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1203 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1287 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
1052 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
993 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1178 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1201 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1194 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1302 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1100 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1176 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1371 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
1032 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
1105 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
1048 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1221 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1226 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1174 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1128 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
1042 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1177 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1383 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1176 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1154 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1275 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1232 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1314 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1620 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1546 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1255 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1290 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1092 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1261 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1312 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1379 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1420 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1217 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1253 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1249 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1332 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1473 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1410 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1572 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1274 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1197 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1422 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1565 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
3083 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1519 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1589 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1278 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1335 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1646 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1436 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1388 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1541 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1374 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1524 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1260 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1197 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1226 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
1069 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1093 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1183 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1302 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1293 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1190 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1279 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1255 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1234 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1311 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1333 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1204 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1335 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1231 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1288 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1256 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1415 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1260 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1350 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1220 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1402 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1466 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1324 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1331 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1416 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1406 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1535 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1333 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1317 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1549 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1380 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1401 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1564 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1375 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1406 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1334 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
562 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1792 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1574 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
693 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
703 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1323 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1236 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1251 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1689 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1378 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1715 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1548 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1236 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1407 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1298 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1387 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1271 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1311 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1275 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1518 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1712 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1297 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1306 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1470 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1494 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1387 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1423 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1494 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1328 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1373 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1420 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1419 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1447 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1961 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1553 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1612 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1601 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1394 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1432 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1362 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1300 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1532 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1513 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1439 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1426 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1496 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1612 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1479 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1645 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1417 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1404 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1863 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1320 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1884 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1747 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1712 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1313 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1302 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1522 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1437 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1641 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1458 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1594 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1528 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1575 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1572 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1501 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1464 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1624 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1461 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1578 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1407 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1327 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1326 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1288 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1465 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1459 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1633 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1262 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1524 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1555 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1439 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1535 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1482 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2119 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1521 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1457 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
2055 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1486 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1563 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1994 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
2001 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1442 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1335 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1350 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1450 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1479 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1287 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1457 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1475 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1439 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1453 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1450 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1470 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1521 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1464 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1390 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1394 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1346 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1486 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1358 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1422 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1547 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1556 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1967 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1922 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1880 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1386 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1334 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2265 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1490 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1491 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1523 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1652 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1624 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1460 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1399 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1475 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1325 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1440 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1905 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1868 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1430 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1767 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1684 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2109 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2094 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1409 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1481 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2329 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2338 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2270 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2232 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1510 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1520 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2215 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1626 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1479 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1571 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1461 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1621 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1542 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1510 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1741 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2109 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1430 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1823 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1606 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1556 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1699 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1540 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1617 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1415 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1549 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1958 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2164 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1724 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1700 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1931 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1925 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1516 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1650 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1806 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1574 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1802 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1887 Okunma.
Haber Yazılımı