Yazı Detayı
25 Eylül 2014 - Perşembe 15:07 Bu yazı 1209 kez okundu
 
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
Abdullah Damar
 
 

İncelediğimiz dönemdeki genel ortaöğretim sistemi içindeki toplam öğrenci sayısı ve İmam-Hatip Liselerinde öğrenimlerine devam eden öğrenci sayıları ise yıllar itibarıyla şu şekildedir;

 

Genel ortaöğretim öğrenci sayısı 2010-2011 öğretim yılında 4 748 610 iken, 2013-2014 öğretim yılında 6 420 897’ye ulaşmıştır. Bu sayı içinde İmam-Hatip Liselerindeki öğrenci sayısı 2010-2011 öğretim yılında 235 639 iken, 2013-2014 öğretim yılında 474 096’ya ulaşmıştır (MEB, 2014). Bu rakamlara bakıldığında da, genel ortaöğretim sistemi içindeki İmam-hatip öğrencilerinin sayısındaki artışın, genel ortaöğretim öğrencilerinin sayısındaki artıştan yüksek olduğu söylenebilir.

 

Genel ortaöğretim sistemi içindeki okul türlerine göre öğretime devam eden öğrencilerin sayısının, genel ortaöğretim öğrencilerinin sayısına oranına bakacak olursak şöyle bir tablo karşımıza çıkar (ERG, 2014: 19);

 

- Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı akademik seçicilik uygulayan liseler (Anadolu, fen, sosyal bilimler, Anadolu güzel sanatlar ve spor): % 23.4

- Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Anadolu öğretmen liseleri: % 2.6

- Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı genel liseler: % 16.7

- Özel Liseler (genel ortaöğretim): % 3.4

- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı mesleki ve teknik liseler ile polis kolejleri ve konservatuvarlar (diğer bakanlık ve kurumlara bağlı meslek liseleri): % 40.5

- Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı liseler: % 11.6

- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı liseler: % 0.4

- Özel Liseler (mesleki ve teknik ortaöğretim): %1.4

 

Bu tespitlerimize paralel olarak Muhalefet.org (2014) sitesinde yer alan yazıda da, 2014 Temmuz itibariyle İmam hatip ortaokullarının toplam ortaokullar içindeki oranı yüzde 8,44; Anadolu İHL`lerin toplam liselere oranı da yüzde 10 olarak ifade edilmiştir.

 

Öncelikle; İmam-Hatip liseleri ve ortaokullarına olan talebin, kamu gücünü elinde bulunduranlar tarafından ne kadar yönlendirme yapılırsa yapılsın, tabandan gelen bir talep olmadığı sürece, yapay olarak arttırılamayacağıdır. Tabanın talebi sosyolojik bir gerçekliktir. Sosyolojik temeli olan talepler, iktidarlar tarafından menfi ve müspet yönde ne kadar yönlendirilmeye çalışılırsa çalışılsın, sonuçta hak ettiği yeri ve konumu elde eder. Üstelik toplumsal talepleri siyasal projeler çerçevesinde değiştirmek ve yönlendirmek, “zorlamayla” değil, solun, uzun süredir unuttuğu bir kavram olan siyasal ve toplumsal mücadele ile olur. Varolan talebin, “İfade, din ve vicdan özgürlüğü” ve “Eğitim hakkı” kapsamında değerlendirilerek, isteyen vatandaşların çocuklarını istedikleri eğitim kurumuna göndermelerinin önünde engel oluşturmamak gerekiyor. Üstelik bu engel ve karşı çıkışların, özgürlükçü ve sosyalist olduğunu iddia eden kişiler ve yapılar tarafından dillendirilmemesi gerekiyor. Aksi halde farklı din ve mezhepler tarafından talep edilen din ve vicdan özgürlüğünü içeren talepleri nasıl meşrulaştıracağız?

 

İmam-Hatiplerle ilgili okul sayıları, öğrenci sayıları, okul-öğrenci artış oranları ve toplam ortaöğretim öğrencileri içindeki pay bu şekildeyken, toplam ortaöğretim öğrencilerinin % 10-11 civarındaki bir öğrenci grubunun, diğer okul türlerindeki % 90 oranındaki öğrenciler gözardı edilerek, 28 Şubatvari  söylemlerle  gündeme getirilmesi ve gündemde tutulmaya çalışılması, bilerek veya bilmeyerek bu okullar üzerinden gündem değiştirmeye çalışan Hükümet’in işini kolaylaştırmaktadır.

 

 

İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-III-

ERG’nin, 2013 Eğitim İzleme Raporundaki sorunları ve tespit edebildiğimiz diğer eğitim sorunlarını kısaca sıralayalım;

 

-Türkiye’de öğrenciler en az bir yıl okulöncesi eğitim almadan ilkokula başlamaya devam ediyor ve bu onların gelişimi ve toplumsal eşitlik için bir tehdit oluşturuyor.

-Türkiye’de eğitimde düşük nitelik durumu sürüyor ve milyonlarca genç daha temel yetkinliklere sahip olmadan örgün eğitimi tamamlama riski altında.

-Öğretmenler ve öğretmen politikalarının önceliklendirilmemesi devam ediyor ve bu değişmediği takdirde eğitimde nitelik artışı beklemek gerçekçi değil.

-Türkiye’de eğitimde eşitsizlikler azalıyor ancak hala devam ediyor ve öğrencileri ortaöğretimde farklı niteliğe sahip okullar arasında ayrıştırma anlayışının halen hakim olması gelişmeye yardımcı olmuyor.

-MEB ortaöğretimde genel liselerin dönüştürülmesi sürecinde okul arzına aldığı kararlarla öğrencilerin gereksinim ve tercihlerine göre seçim yapabilmesine aktif olarak müdahale etti.

-MEB’de organizasyon yapısı ve personelle ilgili değişiklikler sürüyor; merkez ve taşra teşkilatındaki üst düzey yöneticiler, üç yıl içinde ikinci defa kanunla görevlerine son verilerek “havuza alındılar.”

-TEOG sistemi okulları başarı düzeyine göre sınıflandırarak, alt düzey başarı sıralamasında olan okullardaki sorunların artarak devam etmesine neden oluyor.

-Üniversiteye geçiş sisteminde sorulan sorular ile ortaöğretim ders programlarının örtüşmemesi, öğrencileri özel ders ve dershanelere yöneltmeye devam ediyor.

-Eğitim her aşamada ticarileşmeye ve piyasaya açılmaya devam ediyor.

-Eğitimcilerin örgütsüzleştirilmesi ve iş güvencesinin yok edilmesi için Hükümet tarafından adımlar atılıyor.

-Eğitim yönetimi alanında 15 yıldan bu yana kat edilen mesafe yok sayılarak tamamen keyfiyet dönemine geçiliyor.

 

Eğitim sistemimizin devasa sorunları çözüm beklerken, bu sorunları gündem yaparak politika oluşturması gereken, bu politikaları söylem düzeyinden çıkarıp halkın içinde ete-kemiğe büründürmesi gereken eğitim emekçileri ve solcular, işin kolayına kaçarak, sadece İmam-Hatip Liseleri ve din-laiklik ekseninde “söylem” geliştirmeye devam ediyor.

 

Muhalefet.org gibi devrimci geleneği sürdürme iddiasında olan bir yayın organının, eğitim sorunlarıyla ilgili olarak “Devrimci Sendikal Dayanışma” gibi bir birikimin deneyimlerinden yararlanıp, eğitim alanının bütün sorunlarını kapsayan bir söylem geliştirerek politika üretmesi gerekirken, ülkenin “Laikçi-Kemalist” geleneğinin vazgeçilmez argümanı olan ve sadece Din öğretimi ve İmam-Hatip karşıtı bir eksene dayanan yazılara yer vermesi, düşündürücüdür.

 

 

İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-IV-

Muhalefet.org sitesindeki “TEOG ve İmam Hatip meselesi üzerine” başlıklı yazının ekseni dar-laikçi bir bakış açısıyla yazıldığından, sonraki değerlendirmelerin de bu anlayışı aşan bir noktada olmasını beklemek doğru olmaz. Yazıda, karikatürize edilen 18.Milli Eğitim Şurası, 4+4+4 Eğitim Yasası, BDP’nin tavrı, yasanın çıkarılış süreci ve getirdikleri konusunda yazarın değerlendirmeleri siyasal ve sosyolojik olmaktan ziyade, siyasal rejimi laik-gerici olarak değerlendirip, bütün yaşanılanları bu pencereden görme eğilimindedir. Yazarın (2014) şu değerlendirmeleri, 4+4+4 Eğitim Yasasının siyasal niteliğini anlamamanın sonucudur; “Artık yasanın detaylarını hepimiz biliyoruz.

- İmam Hatip Ortaokulları açıldı.

- Okullarda din dersleri (Peygamber hayatı, Kuran vs.) verilmeye başlandı.

- Meslek Lisesi öğrencileri köle gibi sanayinin emrine ucuz işgücü olarak sevk edildi.

- Okula başlama yaşı 60 aya çekildi, sonra tepkilerden dolayı 66’aya kadar müsaade edildi, sonra rapor alan göndermesin gibi abuk sabuk alternatiflerle toplum yönlendirildi. Ama temelde Türkiye’de okula başlama yaşı artık 60 ay olarak düzenlendi. Sonuç olarak ortaya şu çıktı ki AKP elinden geldiğince çok öğrenciyi –dolayısıyla çocuğu- dini formasyondan geçirmek istiyor.”

 

Yazarın ayrıca “TEOG’un sonucunda; 1) Ara eleman 2) Dindar nesil yetiştiren bir geleceğe doğru hızla ilerliyoruz.” tespiti de, milyonlarca öğrenciyi, veliyi ilgilendiren ve Hükümet’in yumuşak karnı haline gelen TEOG sisteminden anladıklarının ne kadar kıt olduğunu göstermesi anlamında güzel bir örnektir.

 

Oysa kamu emekçileri ve solcular halen devam etmekte olan TEOG sistemi yerleştirmeleri sürecini, İmam-Hatip karşıtı kampanyalarla heba edeceklerine, her okulun önünde, her milli eğitim müdürlüğünün önünde, sendika şubelerinde, parti örgütlerinde birer masa kurarak, hem halkla irtibat kurup sorun çözebilirler, hem de kurulan bu ilişkileri siyaseten kalıcı hale getirebilirlerdi.

 

Süreç geçmiş, sorunlar bitmiş değildir. Yeni öğretim yılıyla birlikte yeni TEOG sınavları ve yerleştirmeleri; yukarıda sıraladığımız eğitim sorunları artarak devam edecektir. Bu sorunlara tek boyutlu ve İmam-Hatip karşıtı olarak nitelendirebileceğimiz yaklaşımla bakmaya devam ettiğimiz sürece, ne İmam-Hatiplere olan toplumsal talebi anlarız ne de ayaklarımızın altından kayıp giden yaşamı neden dönüştüremediğimizi…

 

Kaynaklar

 

ERG, (2014) EĞİTİM İZLEME RAPORU 2013 BASIN DOSYASI

http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/EIR2013%20Ozet%20Degerlendirme19.06.14.pdf  Erişim tarihi: 12.09.2014

MEB, (2014) MEB İstatistikleri. http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64 Erişim tarihi: 12.09.2014

 

Muhalefet.org (2014) TEOG ve İmam Hatip meselesi üzerine

http://www.muhalefet.org/haber-teog-ve-imam-hatip-meselesi-uzerine-14-12027.aspx

Erişim tarihi: 12.09.2014

 

 
Etiketler: İmamHatip, Değerlendirmeleri, Gerçekçi, miII
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Şubat 2018
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik[1]
392 Okunma.
01 Şubat 2018
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
261 Okunma.
26 Ocak 2018
'Eti Senin Kemiği Benim' Anlayışından, Alo-147'ye...
285 Okunma.
25 Ocak 2018
Öğrenciler Tatilde ne Yapmalı?
218 Okunma.
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
359 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
210 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
166 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
138 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
168 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
391 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
378 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
391 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
320 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
164 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
348 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
279 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
341 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
479 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
315 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
283 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
389 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
341 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
394 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
356 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
290 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
497 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
637 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
446 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
813 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
360 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
493 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
375 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
488 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
2047 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
473 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
501 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
706 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
381 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
623 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
424 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
542 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
492 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
526 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1465 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
479 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
455 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
589 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
595 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
612 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
669 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
757 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
770 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
633 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
724 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
795 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
723 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
459 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
558 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
501 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
781 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
859 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
877 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
804 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
915 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
611 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
610 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
764 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
734 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1101 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
661 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
944 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
939 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
535 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1305 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
1025 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
902 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
762 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
828 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
958 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1315 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
981 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1027 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
930 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
788 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
739 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
936 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1186 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
639 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
702 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
739 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
720 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
661 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
786 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
705 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1090 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
617 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
803 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1029 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
955 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
989 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
779 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
742 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
806 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
994 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
865 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
864 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
825 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
944 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
883 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
943 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1140 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
842 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
776 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
777 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
747 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
1035 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
908 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
1022 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
852 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
886 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
949 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
2041 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
956 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
852 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
752 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
783 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
831 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
828 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
896 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1036 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
873 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
839 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1184 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
861 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
824 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
880 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
936 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
966 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1153 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1142 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1163 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1770 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1041 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
978 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
941 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
1009 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
996 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
979 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
971 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1055 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1050 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1056 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1279 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1088 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
859 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1065 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
914 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
914 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1084 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1117 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1048 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
933 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1102 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1064 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1219 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1551 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
993 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
932 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1051 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
894 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
923 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
927 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
914 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1139 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1533 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
928 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
857 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1073 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1061 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1099 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1106 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1024 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
1030 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1160 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
1012 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
1002 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1414 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1141 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
905 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1127 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1172 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1144 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
1026 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
854 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
978 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1178 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
981 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1145 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1231 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
1002 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
939 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1114 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1125 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1138 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1245 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1051 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1103 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1279 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
984 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
1030 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
996 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1169 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1151 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1119 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1073 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
996 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1579 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1111 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1328 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1133 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1107 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1219 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1170 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1254 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1568 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1466 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1197 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1222 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1044 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1253 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1347 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1379 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1169 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1180 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1205 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1268 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1418 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1365 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1508 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1231 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1152 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1347 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1441 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2989 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1446 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1523 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1231 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1274 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1591 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1386 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1333 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1457 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1307 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1441 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1192 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1145 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1181 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
1006 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1043 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1137 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1241 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1229 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1131 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1222 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1207 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1175 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1258 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1282 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1142 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1266 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1178 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1233 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1204 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1350 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1218 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1298 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1173 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1346 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1409 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1275 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1272 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1360 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1356 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1482 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1281 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1258 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1481 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1319 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1362 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1504 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1335 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1335 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1276 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
546 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1729 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1532 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
686 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
697 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1267 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1190 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1195 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1565 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1328 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1633 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1429 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1185 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1338 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1249 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1346 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1228 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1244 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1231 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1465 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1650 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1249 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1256 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1407 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1434 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1323 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1378 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1429 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1273 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1313 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1361 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1373 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1396 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1865 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1486 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1558 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1549 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1336 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1377 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1308 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1255 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1483 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1458 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1382 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1373 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1460 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1557 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1422 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1593 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1367 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1360 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1805 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1279 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1835 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1695 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1646 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1262 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1257 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1464 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1375 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1583 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1401 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1542 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1471 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1514 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1502 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1433 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1407 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1552 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1412 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1518 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1357 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1280 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1280 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1243 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1413 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1407 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1581 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1213 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1463 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1498 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1389 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1488 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1435 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2047 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1477 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1403 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1976 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1400 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1498 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1936 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1954 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1406 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1294 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1304 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1409 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1415 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1247 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1405 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1429 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1388 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1392 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1398 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1408 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1462 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1398 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1337 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1341 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1283 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1435 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1313 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1365 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1502 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1505 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1900 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1869 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1835 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1337 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1293 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2175 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1436 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1428 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1471 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1595 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1561 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1407 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1347 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1421 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1293 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1396 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1833 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1797 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1370 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1699 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1623 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2054 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2033 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1366 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1420 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2246 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2248 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2174 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2165 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1450 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1459 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2150 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1560 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1427 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1520 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1417 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1572 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1492 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1470 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1688 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2051 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1372 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1773 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1552 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1498 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1653 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1499 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1558 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1358 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1483 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1887 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2103 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1664 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1645 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1874 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1872 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1465 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1583 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1756 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1537 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1754 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1819 Okunma.
Haber Yazılımı