Yazı Detayı
04 Temmuz 2017 - Salı 00:10 Bu yazı 2205 kez okundu
 
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
Abdullah Damar
 
 

29 Aralık eylemine katılan eğitim emekçilerine, 8 Eylül 2016 tarihinden bu yana uygulanan açığa alma, adli-idari soruşturmalar ve disiplin cezalarının yanında, idari tedbir adı altında uygulanmak istenen son yaptırım da il dışı yer değiştirmelerdir..

Bilindiği gibi, 29 Aralık soruşturmasını yürüten muhakkikler, kamu emekçileri hakkında düzenledikleri raporlarında disiplin, idari ve mali yönden teklifler getirmişlerdir.

Bu teklifler; disiplin yönünden,  maaş kesim ve kademe durdurma cezaları; idari yönden, soruşturması yapılan herkese il dışı yer değiştirme; mali yönden de varsa fazla ödenen ek ders ücretlerinin geri alınması şeklinde olmuştur.

Gelinen aşamada, soruşturma raporlarında disiplin ve mali yönden getirilen teklifler aynen uygulanmış, disiplin cezaları verilmiş, fazla ödenen ek ders ücretleri ilgililerden geri alınmıştır.

İdari teklif konusunda ise belirsizlik halen sürmektedir. Kimi illerde, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından, MEB’e il dışı yer değiştirme listelerinin önerildiği dillendirilmektedir.

İdare; il dışı yer değiştirme tekliflerini uygularken 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 76.maddesine göre işlem yapmaktadır. “Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi” başlıklı 76.madde şu şekildedir; “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler…”

İlgili yasa hükmü ile idareye, naklen atama konusunda takdir yetkisi tanınmış, ancak bu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu kuşkusuzdur. Çünkü bir kamu görevlisinin, kendi isteği olmaksızın başka bir göreve veya başka bir İl’e atamasının yapılması konusunda kamu yararının olması ve bu görevlinin hizmetine ihtiyaç olması gereklidir.

29 Aralık soruşturmaları sonucunda il dışı yer değiştirme tekliflerinin ne kamu yararı, ne de hizmetin gerekliliğiyle ilgisi vardır.

Biz, 29 Aralık soruşturmalarının en başından bu yana uygulanabilecek cezaların hukuk duvarına çarpacağını ve tümünün iptal edileceğini söylemiş, yazmıştık. Bugün de aynı kanaatteyiz. Disiplin cezaları idare mahkemelerinde bir bir iptal edilirken, bunlara bağlı olarak yapılması düşünülen il dışı yer değiştirme tedbirlerinin iptal edilmemesi düşünülemez. Daha şimdiden, 29 Aralık soruşturmaları nedeniyle yerleri değiştirilen memurların, idare mahkemelerine başvurarak, bu işlemler hakkında yürütmeyi durdurma kararları aldırdıklarını biliyoruz.

Bütün bu yargı kararlarına rağmen MEB, kararında ısrar eder ve il dışı yer değişikliklerini uygulama kararı alırsa neler yapılabilir?

Öncelikle bu konudaki mevzuat hükümlerine bakmak gerekiyor. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler” başlıklı 50.maddesi şu şekildedir;

(1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülen öğretmenlerden görev yeri il içinde  değiştirileceklerin atamaları, görevli oldukları yere göre sırasıyla alt hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına; görev yeri il dışına değiştirileceklerin atamaları ise, zorunlu çalışma yükümlülükleri de dikkate alınarak alanlarında öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumlarından birine yapılır.

(2) Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.

Bu hükme göre; 29 Aralık soruşturmaları nedeniyle il dışı yer değiştirme olması durumunda atılacak olan ilk adım, bulunduğunuz ilden ilişik keserek yeni görev yerinde göreve başlamak ve sendika aracılığıyla derhal yürütmeyi durdurma davası açmaktır.

Davanın uzaması ya da küçük bir ihtimal de olsa olumsuz sonuçlanması halinde de yapılacak şeyler vardır. Bunlardan ilki sağlık durumu nedeniyle görev yapılan İl’e atama istenilmesidir. Bunun dışında yapılacak olan şey de, il dışı atama isteme şartı olan bir ilde 3 yıl çalışmış olma şartını yerine getirenler, aynı il değil ama komşu İl’e atama isteğinde bulunmasıdır. Örneğin, Mardin’den Kırşehir’e sürgün olan bir eğitim emekçisi, Mardin’de 3 yılını doldurmuş olma şartını yerine getirmişse, Mardin’e değil ama Şanlıurfa veya Diyarbakır’a atama isteğinde bulunabilir.

Kısacası idarenin aldığı tedbirler karşısında, kamu emekçilerinin de alabileceği birtakım tedbirler vardır. Bu konuda yapılacak olan şey mevzuatın elverdiği ölçüde değerlendirilmesi ve yargı yollarının da sonuna kadar tüketilmesidir.

Tabi en önemlisi sendikal mücadelenin aksatılmadan sürdürülmesidir. Çünkü tek güvencemiz, örgütlü gücümüzdür.

 
Etiketler: İl, Dışı, Yer, Değiştirme, (Sürgün), Durumunda, Neler, Yapılabilir?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Mayıs 2018
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Eğitim
127 Okunma.
09 Mayıs 2018
Sayılarla Göçmen (Suriyeli) Öğrenciler
263 Okunma.
03 Mayıs 2018
Eğitime Erişimde Ürküten Tablo!
159 Okunma.
30 Nisan 2018
Liselere Geçiş Sınavı Çocuklar için Kâbus Olmasın!
148 Okunma.
20 Nisan 2018
2017'de Eğitimin Finansmanı Ne Durumda?
304 Okunma.
13 Nisan 2018
Bilim ve Sanat Merkezlerinin Önemi
278 Okunma.
11 Nisan 2018
Glutensiz, Bir Başka Kafe
276 Okunma.
06 Nisan 2018
MEB’in, Performans Değerlendirme Sistemi ile Sınavı
187 Okunma.
28 Mart 2018
İlkokul öğrencileri, kitap okuyor mu?
329 Okunma.
23 Mart 2018
İlkokul Öğrencilerinin Çevre Algısı
270 Okunma.
16 Mart 2018
Öğrenciye Göre İdeal Öğretmen Nasıl Olmalı?
276 Okunma.
08 Mart 2018
Disiplin Cezalarına İtirazda Süreler Nasıl İşler?
375 Okunma.
02 Mart 2018
Okumayan ve Okuduğunu Anlamayan Okul Müdürleri!
280 Okunma.
22 Şubat 2018
Eğitim Sen, İstemezükçü Söylemi Terk mi Ediyor?
338 Okunma.
09 Şubat 2018
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik[1]
539 Okunma.
01 Şubat 2018
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
376 Okunma.
26 Ocak 2018
'Eti Senin Kemiği Benim' Anlayışından, Alo-147'ye...
400 Okunma.
25 Ocak 2018
Öğrenciler Tatilde ne Yapmalı?
315 Okunma.
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
492 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
339 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
288 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
244 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
296 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
477 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
499 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
469 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
400 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
239 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
427 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
402 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
435 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
562 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
390 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
356 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
481 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
429 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
483 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
433 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
362 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
565 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
704 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
543 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
884 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
443 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
560 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
483 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
589 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
562 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
583 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
855 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
492 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
734 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
495 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
645 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
584 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
604 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1827 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
574 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
537 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
675 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
698 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
692 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
766 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
859 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
853 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
732 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
807 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
865 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
812 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
535 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
636 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
577 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
881 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
951 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
1009 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
914 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
993 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
698 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
691 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
874 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
814 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1182 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
737 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
1041 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
1029 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
591 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1467 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
1131 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
968 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
844 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
912 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
1027 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1401 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
1065 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1104 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
1029 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
868 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
824 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
1062 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1266 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
698 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
775 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
810 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
811 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
754 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
862 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
794 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1183 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
704 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
876 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1118 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
1063 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
1074 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
871 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
826 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
902 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
1076 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
945 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
971 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
898 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
1010 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
983 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
1039 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1220 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
908 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
864 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
864 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
826 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
1138 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
991 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
1116 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
935 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
990 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
1030 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
2311 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
1044 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
946 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
841 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
875 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
924 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
921 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
975 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1144 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
944 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
937 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1353 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
937 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
917 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
978 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
1017 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
1077 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1251 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1238 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1242 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
2003 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1128 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
1082 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
1039 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
1082 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
1085 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
1063 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
1057 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1148 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1131 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1141 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1375 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1172 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
932 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1138 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
1004 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
1002 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1178 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1201 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1167 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
1014 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1196 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1164 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1315 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1659 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
1050 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
1028 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1135 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
987 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
1014 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
1008 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
1021 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1216 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1637 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
1018 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
934 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1144 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1152 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1176 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1201 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1087 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
1109 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1329 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
1104 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
1092 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1488 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1247 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
969 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1216 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1272 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1247 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
1118 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
926 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
1061 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1265 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
1065 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1232 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1326 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
1086 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
1031 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1217 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1253 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1229 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1338 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1132 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1208 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1419 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
1062 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
1149 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
1087 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1254 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1251 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1194 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1162 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
1062 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1673 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1212 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1419 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1204 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1180 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1301 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1262 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1345 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1653 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1584 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1291 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1326 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1113 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1294 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1338 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1401 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1446 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1245 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1279 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1276 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1359 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1504 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1439 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1604 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1299 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1226 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1464 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1608 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
3135 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1563 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1628 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1307 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1372 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1675 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1464 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1412 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1598 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1411 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1567 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1290 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1221 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1258 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
1099 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1113 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1203 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1329 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1329 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1219 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1308 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1275 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1259 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1339 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1372 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1234 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1368 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1258 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1311 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1288 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1441 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1287 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1373 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1253 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1426 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1492 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1354 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1361 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1449 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1432 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1565 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1355 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1348 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1579 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1429 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1433 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1590 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1408 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1433 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1370 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
564 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1823 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1593 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
694 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
704 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1350 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1270 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1274 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1752 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1405 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1752 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1623 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1258 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1436 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1322 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1409 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1294 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1340 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1300 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1542 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1746 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1327 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1330 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1496 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1519 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1412 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1447 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1528 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1357 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1398 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1453 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1452 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1478 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
2014 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1581 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1642 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1625 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1418 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1455 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1393 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1320 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1558 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1540 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1467 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1456 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1511 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1639 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1516 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1678 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1442 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1424 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1891 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1344 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1916 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1773 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1739 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1340 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1319 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1549 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1464 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1671 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1492 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1609 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1550 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1606 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1601 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1524 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1491 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1651 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1493 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1606 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1428 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1348 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1351 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1313 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1493 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1482 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1656 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1276 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1544 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1583 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1473 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1563 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1508 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2149 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1551 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1488 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
2091 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1540 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1590 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
2017 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
2034 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1458 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1364 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1376 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1479 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1504 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1312 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1486 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1506 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1463 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1474 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1472 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1498 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1548 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1500 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1421 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1420 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1371 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1510 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1377 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1449 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1579 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1591 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
2006 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1951 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1906 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1414 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1368 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2310 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1515 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1518 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1547 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1685 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1647 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1482 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1425 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1503 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1335 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1460 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1939 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1891 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1452 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1796 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1703 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2140 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2129 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1438 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1512 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2374 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2378 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2312 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2265 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1538 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1551 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2249 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1651 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1506 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1599 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1476 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1653 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1570 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1531 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1770 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2135 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1454 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1849 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1634 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1596 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1726 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1561 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1648 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1431 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1572 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1983 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2197 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1748 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1732 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1963 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1960 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1545 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1677 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1840 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1599 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1831 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1925 Okunma.
Haber Yazılımı