Yazı Detayı
23 Nisan 2014 - Çarşamba 16:12
 
İBADETİN MAZERETİ OLAMAZ...
Derya Sabuncu
 
 

Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir, son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik erişirse "Bu, Allahtandır" derler, bir kötülüğe uğrarlarsa, "Bu, senin yüzündendir." derler.

Ey Muhammed! De ki: "Hepsi Allah'tandır." Bu topluma ne oluyor ki, hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar? (Nisa suresi,78)

Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. (Enbiya suresi,35)

Nisa,78 ve Enbiya,35 ayetlerinden iktibas,insanın kaçış yolu olmadığını,ölümün her yerde her an vuku bulabileceğini ifade eder.İnsanoğlu istikbale dair planlar kurarken bu hakikatle ne zaman karşılaşabileceğini hesaplayamaz,hatta hesaplamak dahi istemez.Nefse en ağır gelen bu gerçeği işittiğimizde veya hatırladığımızda,Hemencecik ''Allah göstermesin'' veya ''gecinden versin'' diyebiliyoruz çoğu kez.

Oysa plansız,proğramsız olan ölüm bizi her saniye yakalayabilir.Bir nefes aldığımızda,ikinci nefese garanti yok iken, neden ibadetlerimize karşı mazeretlerimiz olabiliyor?

Malumunuz yapılış itibariyle ibadetler üç çeşittir.

1-Bedeni ibadet: Kalp ve beden hareketleriyle yapılan ibadetlerdir.

2-Maddi ibadet: Mal ile yapılan ibadettir.

3-Hem maddi hem bedeni ibadet: Vücut hareketleri ve mal ile yapılan ibadetlerdir.

Çoğu zaman ibadetlerimizi ihmal edip yapmayarak,bir bahane uydurabiliyoruz.En başta dinin temeli

olan namazımıza karşı yaptığımız ihmal en büyük tembelliktir.Halbuki ölüm gibi birhakikati gözardı ederek,ibadeti hatırlamayışımızın, bize ne kadar çok zarar verdiğinin farkına bile varmayız çoğu zaman.Öyle an'lar oluyor ki;Allah-u teala rahmetinden,merhametinden dolayı kulunun hayır işlemesini istediği vakit,bazen hayrı insanın ayağına kadar gönderir.O vakit kul; ibadetten kaçınmaz ve nefsine yenik düşmez ise, o hayrı yapıyor.O hayrı yapmanın zevkine,güzelliğine ulaşan al-i cenap ve yüksek ruhlu insanlar,kendilerine sunulan hayırlar;bin defa da sunulsa yine yapar ve yapmaktan asla usanmazlar.

Zaten ibadeti bu şekilde uygulayan/anlayan insanlar ibadette derinliği kazanıp farklı boyutlara geçebiliyorlar.

Diğer türlüsü sadece eğilip kalkmaktan,aç kalmaktan,parasını zorla vermekten öteye gidemez.

Yine risale-i nurda bahseder;İbadetin mânâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemâl-i Rububiyetin [Cenab-I Hakk'ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu

şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve malikiyyeti ve besleyiciliği keyfiyyeti] ve kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir.

Yani, Rububiyetin saltanatı, nasıl ki ubûdiyeti ve itaati ister.

Rububiyetin kudsiyeti, paklığı dahi ister ki, abd,[kul] kendi kusurunu görüp, istiğfar [tövbe] ile ve Rabbini bütün nekaisten [noksanlık] pak ve müberra ve ehl-i dalâletin efkâr-ı [doğru yolda olmayan]

batılasından münezzeh [temiz] ve muallâ ve kâinatın bütün kusurâtından mukaddes ve muarra [Arı, temizlenmiş] olduğunu, tesbih ile, Sübhanallah ile ilân etsin.

Hem de Rububiyetin kemâl-i kudreti dahi ister ki, abd, kendi zaafını ve mahlûkatın aczini görmekle, kudret-i Samedâniyenin azamet-i âsârına karşı istihsan [güzel bulma] ve hayret içinde Allahu ekber deyip, huzûr ile rükûa gidip, Ona iltica [sığınmak] ve tevekkül etsin.

Hem Rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlûkatın fakr ve ihtiyâcâtını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve in’âmâtını [nimet] şükür ve senâ ile ve Elhamdülillâh ile ilân etsin.

Demek, namazın ef’âl ve akvâli bu mânâları tazammun [içine almak] ediyor ve bunlar için taraf-ı İlâhîden vaz edilmişler.[9.söz]           

Allah'a olan ibadetten asıl maksat insanın aczini fakrını hissedip sonsuz rahmet sahibine secde ederek yalvarması,tesbih etmesidir aslında.Abd oluşumuz teslimiyeti gerektirir;

ve her secde edişimiz teslimiyetimizin mührüdür.Bizlere bahşedilen tüm nimetlere şükrümüzde kulluğumuzun gerekliliğidir.İnsanın ilk görevi, ''oku'' emrinden sonra okuduklarını amel edip,yaşamasıdır.9.sözde anlatıldığı gibi ibadet yapmak aczini bilip,rahmet-i rahmana yücelerek,

ne kadar aciz olduğunu; hatta,bir sineğe dahi yenik düştüğünü gözlerinle müşahade edebilmek elzemdir.Kuran'ı kerimde;

Ey insanlar! (Size), bir örnek verildi. Öyleyse onu dinleyin. Muhakkak ki Allah'tan başka taptıklarınız,

bir sinek dahi yaratamazlar, onun için (onu yaratmak için) biraraya gelip toplansalar bile. Ve eğer sinek, onlardan bir şey kapıp kaçsa, onu ondan (sinekten) alamazlar. Talip (isteyen) de talep edilen (istenen) de aciz.[Hac suresi,73]

 Aciz ve fakir olan insan Allah'a muhtaçtır ve ibadet yapmamak için hiç bir mazeret üretemez.İbadet yapmak Allah'ın bize verdiği nimetlere karşı bir şükran borcudur.Eğer ibadet olmasaydı insanoğlu yaradanına karşı aczini bilmeyip,kibre sevkolurdu.Ruhul beyan tefsirinin bildirdiğine göre:

Kıyamet gününde bir kul getirilir.

-Beni sana kulluktan ne alıkoydu ? denilir. Kul:-Yarabbi beni mübtela kıldın,başıma bir sürü amirler diktin,beni sana ibadetten alıkoydular,der.O kula yusuf aleyhisselamın zindandaki ubudiyeti misal olarak getirilir ve:

-Sen yusuf kulumun düştüğü sıkıntıdan daha fazla mı sıkıntı içindeydin? o zindanda ikendahi bir an bile ubudiyetinden gafil olmadı,denilir.Kul susarak, kusurunu itiraf eder.

Sonra bir zengin getirilir:

-Seni bana kulluktan,malını benim yolumda infaktan alıkoyan neydi? denilir.

-Yarabbi malımın çokluğu beni meşgul etti,der.Ona da Süleyman aleyhisselam misal getirilerek:

-Sen süleyman kulumdan da mı zengin idin ? onu niye o kadar malı mülkü meşgul etmedi denilir.

Sonra bir hasta getirilir:

-Seni bana kulluktan alıkoyan nedir? denir.

-Yarabbi bana hastalık belası verdin,der.

-Senin bela ve hastalığın Eyüb'ünkünden daha mı zararlı ve şiddetli idi? onun müthişhastalığı niye kendisini meşgul etmedi?

Sonra isyanı sebebiyle Allah'ın rahmetinden ümidini kestiği için ibadeti terkedenbirisi getirilir:

-Sen Firavundan daha fazla mı isyan ettin? o bile benim herşeyi kuşatmış rahmetimden ümidini kesmedi ve boğulurken de olsa kelime-i tevhidi söyledi denir.[Allahın rahmetinden ümid kesmek büyük günahlardan]

Sünneti seniyyeye baktığımızda ibadet yapmanın o kadar kolay yöntemleri gösterilmiştir ki;bir müslümanın diğer bir müslümana tebessümle bakması bile sadakadır.Zorda,yolda,darda kalana yardım etmek; unutmayalım ki hepsi birer ibadettir.Mesela yakın zamanda suriyenin savaşta kalması ve oradaki insanların can havliyle buraya gelmesi bana;peygamberimizin, mekkeli müşriklerin müslümanlara yaptıkları işkencelerden dolayı medineye hicret emrini hatırlatıyor.Ensarın muhaciri kucaklamasıuhuvvetin ve kardeşliğin örneği değil midir?

O sebeble Allah bizlere muhacir ve ensar bilinci ihsan eylesin...

Cenab-ı hak bizleri her an kendisini anan ve ibadet yapan kullarından olmayı nasib etsin...

AMİN

Geleceğin aydınlık ve mesut dünyalarını ancak, muhabbetle şahlanmış sevgi kahramanları kuracaktır.

Dudaklarında muhabbetten tebessüm, gönülleri sevgiyle harman, bakışları insanî duygularla buğu buğu, herkese ve her şeye şefkatle gamze çakan; doğup-batan güneşlerden, yanıp-sönen yıldızlardan hep muhabbet mesajları alan sevgi kahramanları...

 
Etiketler: İBADETİN, MAZERETİ, OLAMAZ
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
01 Mart 2019
ÖZ ÇEKİM
16 Şubat 2019
SANAL DÜNYA
26 Ocak 2019
DOĞRULUK / CESARET
19 Ocak 2019
DİKKATİMİZDEN KAÇANLAR
31 Aralık 2018
ANAHTAR
29 Aralık 2018
KENDİMİZE GELELİM
08 Aralık 2018
YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİMİN ÖZETİ
24 Kasım 2018
ÇİLE
17 Kasım 2018
ARTIK DUR DİYELİM...!!!
10 Kasım 2018
İSLAMI KALİTELİ YAŞAMA FİKRİNE SAHİP OLABİLMEK
03 Kasım 2018
Haklarını ödeyemeyiz, mahcubuz...
01 Kasım 2018
DÜŞÜNELİM
27 Ekim 2018
ZAMAN
20 Ekim 2018
GEÇİCİ OLANA DEĞER VERMEK
12 Ekim 2018
Bir hatıra...
28 Nisan 2018
ÜMİTVAR OLMAK
14 Nisan 2018
MİRAÇ KANDİLİ
24 Mart 2018
KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK
03 Mart 2018
ZEYTİNDALI
16 Şubat 2018
AFRİN MÜCAHİTLERİNİN YANINDAYIZ
10 Şubat 2018
MİLLİ BERABERLİK VE DUA VAKTİ
20 Ocak 2018
KENDİNE İNANMAK
23 Aralık 2017
‘Okuma, ruhu yüceltir.’
09 Aralık 2017
PEYGAMBER EFENDİMİZİN GÜNLÜK YAŞAMINDAN
25 Kasım 2017
CENAZE NAMAZI HAKKINDA
11 Kasım 2017
YARDIMA MUHTAÇ OLANLARA ULAŞALIM
21 Ekim 2017
AİLE HAYATINDA GEÇİM VE MUTLULUK (2)
14 Ekim 2017
AİLE HAYATINDA GEÇİM VE MUTLULUK (1)
30 Eylül 2017
PEYGAMBER EFENDİMİZİN DİLİNDEN DUALAR
16 Eylül 2017
HÜSN-Ü AHLAK
05 Eylül 2017
BAYRAM MESAJI
19 Ağustos 2017
HAYR YAPMANIN GÜZELLİĞİ
05 Ağustos 2017
BİR KISSA
17 Temmuz 2017
FEDAKARLIK
01 Temmuz 2017
GÜZEL MUAMELE
17 Haziran 2017
RAMAZAN BAYRAMIMIZA KAVUŞUYORUZ
10 Haziran 2017
BU GÜZEL AYDA SALAVAT-I ŞERİFELERİ İHMAL ETMEYELİM
27 Mayıs 2017
MEZHEPLER
13 Mayıs 2017
HZ ZÜLKİFL ALEYHİSSELAM
06 Mayıs 2017
MESCİTLERDE İNSANLARA YER VERMEK
22 Nisan 2017
HARAMLARDAN KAÇINMAK
15 Nisan 2017
TABİPLERİN PİRİ LOKMAN EL HAKİM
24 Mart 2017
GÜLER YÜZLÜ VE TATLI DİLLİ OLMAK
24 Mart 2017
GÜLER YÜZLÜ VE TATLI DİLLİ OLMAK
10 Mart 2017
TAKDİR OLUNANA SABIR GÖSTERMEK
03 Mart 2017
HZ İLYAS ALEYHİSSELAM
24 Şubat 2017
HZ YAHYA
10 Şubat 2017
YALANIN SONU
20 Ocak 2017
GEÇİCİ DÜNYA HAYATI
13 Ocak 2017
HEDİYELEŞMEK
30 Aralık 2016
ALLAHIN RIZASINI GÖZETMEK
16 Aralık 2016
VESVESE
25 Kasım 2016
OKU...!
18 Kasım 2016
CÜNEYD-İ BAĞDADİ VE ŞEYTANI YAKMANIN YOLU
11 Kasım 2016
SEVDE BİNTİ ZEM'A (2)
04 Kasım 2016
SEVDE BİNTİ ZEM'A (1)
28 Ekim 2016
NASİHAT TUTMAYANI MUSİBET TUTAR
21 Ekim 2016
ALLAHIN RAHMETİNDEN ÜMİT KESMEYINIZ
07 Ekim 2016
BÜYÜKLERDEN NASİHATLER
19 Ağustos 2016
AFFETMENİN FAZİLETİNE DAİR
05 Ağustos 2016
KIRK HADİS
22 Temmuz 2016
ÜLKECE GEÇİRDİĞİMİZ ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELMELİYİZ
30 Haziran 2016
ORUC TUTMANIN GÜZELLIKLERİ
24 Haziran 2016
RAMAZAN BAYRAMININ FAZİLETİ
09 Haziran 2016
ŞEHR-İ RAMAZAN AYINDA YAPMAMIZ GEREKENLER
27 Mayıs 2016
ŞEHRİ RAMAZAN AYININ ÖZELLİKLERİ
12 Mayıs 2016
BAŞKALARINA LAKAP TAKMAK
28 Nisan 2016
FİTNE-İ AHİR ZAMAN VE ZİNA [3]
21 Nisan 2016
FİTNE-İ AHİR ZAMAN VE ZİNA [2]
14 Nisan 2016
FİTNE-İ AHİR ZAMAN VE ZİNA [1]
31 Mart 2016
PEYGAMBER EFENDİMİZİN YÜKSEK AHLAKI
17 Mart 2016
FİTNE ÇIKARMAK
10 Mart 2016
İSLAMDA EVLADIN EBEVEYNİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI
03 Mart 2016
İSLAM DİNİNİN ADALET TERAZİSİ
18 Şubat 2016
HELAL GIDA TÜKETMENİN ÖNEMİ
04 Şubat 2016
İSLAMDA EVLADIN EBEVEYNİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI
28 Ocak 2016
CİNLERE DAİR KONULAR
21 Ocak 2016
DAVUD ALEYHİSSELAM
14 Ocak 2016
HACCA GİTMENİN FAZİLETİ
30 Aralık 2015
EĞER ALLAH’A BİR DAHA İŞİNİZ DÜŞMEYECEKSE
16 Aralık 2015
MUTA NİKAHI
03 Aralık 2015
GÜNAHLARINA AĞLAYAN GENÇ
26 Kasım 2015
Hz .Nuh aleyhisselamın evlatlarına nasihati
18 Kasım 2015
SAHİB-İ HUT {BALIK SAHİBİ YUNUS ALEYHİSSELAM} 2
11 Kasım 2015
SAHİB-İ HUT {BALIK SAHİBİ YUNUS ALEYHİSSELAM}
04 Kasım 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAMIN EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜ VE SEVİNDİĞİ ÖLÜM
28 Ekim 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAM 3
21 Ekim 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAM 2
14 Ekim 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAM 1
30 Eylül 2015
TEFEKKÜR
18 Eylül 2015
BİR HİKAYE...
09 Eylül 2015
HACCA GİDEN BİR FAKİRİN BERAATINI ALIŞI
02 Eylül 2015
ALLAHA VERDİĞİMİZ SÖZLER
26 Ağustos 2015
KENDİSİNE VERİLEN NİMETLERE KANAAT ETMEK
19 Ağustos 2015
KABAĞINDA BİR SAHİBİ VAR
12 Ağustos 2015
DEDİKODUCU BİR KÖLENİN YAPTIKLARI
05 Ağustos 2015
TAASSUP
29 Temmuz 2015
DÜNYA HAYATI
22 Temmuz 2015
İLMİ İLE AMİL OLMAYAN ALİMLER
09 Temmuz 2015
MİSAFİRE İKRAMDA BULUNMAK
24 Haziran 2015
DOSTLUK
17 Haziran 2015
BİZİM DUALARIMIZ NEDEN KABUL OLMUYOR...?
11 Haziran 2015
CENNETİN ANAHTARI NAMAZ
03 Haziran 2015
SALAVAT-I ŞERİFEYİ BU AYDA ÇOK ÇEKMEK ELZEMDİR
20 Mayıs 2015
HAKKANİYETLİ OLMAK...
07 Mayıs 2015
HIZIR VE MUSA ALEYHİSSELAMIN KISSASI-4
30 Nisan 2015
HIZIR AS VE MUSA AS ALEYHİSSELAMIN KISSASI-3
23 Nisan 2015
HIZIR AS VE MUSA ALEYHİSSELAMIN KISSASI-2
19 Nisan 2015
HIZIR AS VE MUSA ALEYHİSSELAMIN KISSASI-1
09 Nisan 2015
İNSANLARLA İYİ GEÇİNMEK
01 Nisan 2015
PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİSLERDE CEHENNEMDEN BAHSETMESİ
25 Mart 2015
HZ ÖMER RA.PEYGAMBERİMİZ SAV GÖRÜNCE AĞLAMASI
18 Mart 2015
PEYGAMBERİMİZİN BİR GENCE NASİHATİ
11 Mart 2015
HZ LOKMAN'IN OĞLUNA NASİHATİ
04 Mart 2015
HZ UKAŞE RA.'IN PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜHR'Ü NÜBÜVVETİNİ ÖPÜŞÜ-2
25 Şubat 2015
HZ UKAŞE RA.'IN PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜHR'Ü NÜBÜVVETİNİ ÖPÜŞÜ-1
18 Şubat 2015
PEYGAMBERLERİN DUALARI-3
11 Şubat 2015
PEYGAMBERLERİN DUALARI-2
04 Şubat 2015
PEYGAMBERLERİN DUALARI-1
25 Ocak 2015
ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK
16 Ocak 2015
DÜNYA MALININ ALDATICILIĞI
07 Ocak 2015
DUASI KABUL OLUNAN KİMSELER
31 Aralık 2014
İSTİHARE NAMAZI
24 Aralık 2014
PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÖĞRETTİĞİ TESBİHLER
17 Aralık 2014
CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİNE DAİR
14 Aralık 2014
ABDEST ALMANIN FAYDALARI-2
10 Aralık 2014
ABDEST ALMANIN FAYDALARI-1
01 Aralık 2014
KOĞUCULUK-2
26 Kasım 2014
KOĞUCULUK-1
19 Kasım 2014
MESCİD VE CAMİLERİN FAZİLETİNE DAİR
13 Kasım 2014
TERZİLERİN PİRİ
12 Kasım 2014
TERZİLERİN PİRİ
05 Kasım 2014
AŞURE GÜNÜNÜN FAZİLETİ
29 Ekim 2014
İSLAMİYETTE KADIN
26 Ekim 2014
İSLAMİYETTE KADININ YERİ
22 Ekim 2014
KIYAMET GÜNÜNÜN DEHŞETİ
19 Ekim 2014
YAHUDİLERİN HAZRETİ ALİ [ra] SORULARI - 2
15 Ekim 2014
YAHUDİLERİN HAZRETİ ALİ [ra] SORULARI
08 Ekim 2014
NAMAZI BOZAN HALLER
01 Ekim 2014
DUA'NIN GERİ ÇEVRİLMEDİĞİ YER VE ZAMANLAR
24 Eylül 2014
ALLAH c.c RIZIK VERMEDİĞİ,HİÇ BİR CANLI YOKTUR. [hud 6]
17 Eylül 2014
HZ. İBRAHİM ALEYHİSSELAM VE KURBAN
10 Eylül 2014
ZULMÜN KÖTÜLÜĞÜ
04 Eylül 2014
TEVEKKÜLÜN FAZİLETİ
27 Ağustos 2014
HIRSIZLIK
20 Ağustos 2014
HAKKI TAVSİYE ETMEK...
13 Ağustos 2014
ANAYA-BABAYA İYİLİK
06 Ağustos 2014
GAZZE'YE DUA EDELİM!
30 Temmuz 2014
iSRAİL GAZZE'DE İNSANLIĞI ÖLDÜRÜYOR !
23 Temmuz 2014
GAZZE İÇİN DUA VAKTİ...
16 Temmuz 2014
LEYLE-İ KADİR
09 Temmuz 2014
NEFSİN GAFLETİ
04 Temmuz 2014
PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVATI ŞERİFE GETİRMENİN ÖNEMİ 2 Dünün devamı...
02 Temmuz 2014
PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVATI ŞERİFE GETİRMENİN ÖNEMİ 1
25 Haziran 2014
SURE-İ FATİHA
18 Haziran 2014
ALLAH'A ŞÜKÜR ETMENİN ÖNEMİ
11 Haziran 2014
SIRRI İLAHİ
04 Haziran 2014
KOMŞU HAKKI
28 Mayıs 2014
NAMAZ SONRASI YAPILAN TESBİHATİN ÖNEMİ
21 Mayıs 2014
DİNİN TEMELİ NAMAZ
15 Mayıs 2014
KURAN-I KERİM'i ÖĞRENİYORUM [2]
14 Mayıs 2014
KURAN-I KERİM’İ ÖĞRENİYORUM [1]
11 Mayıs 2014
TÜM ANNELERE VE DAHİ ANNE ADAYLARINA SESLENİYORUM...
07 Mayıs 2014
KISSADAN HİSSE
30 Nisan 2014
SURE-İ İHLAS
16 Nisan 2014
SABIR KAHRAMANI
09 Nisan 2014
STRESİ YENMENİN YOLLARI...
02 Nisan 2014
OKU...!
26 Mart 2014
Merhamet ve şefkat
Haber Yazılımı