Yazı Detayı
05 Aralık 2017 - Salı 00:37 Bu yazı 269 kez okundu
 
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
Abdullah Damar
 
 

657 Sayılı DMK’nin, “Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi” başlıklı 76.maddesinde “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme dayanılarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler” başlıklı bölümünde yer alan 50.maddesinde de şu hükümler yer almıştır:

(1) Haklarında yapılan adli veya  idari soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülen öğretmenlerden görev yeri il içinde değiştirileceklerin atamaları, görevli oldukları yere göre sırasıyla alt hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına; görev yeri il dışına değiştirileceklerin atamaları ise, zorunlu çalışma yükümlülükleri de dikkate alınarak alanlarında öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumlarından birine yapılır.

(2) Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.

MEB zaman zaman yürüttüğü soruşturmalar sonucunda görev yerinde kalmasında sakınca görülen kamu emekçileri hakkında bu hükmü uygulamaktadır. Son olarak 29 Aralık soruşturmaları sonucunda 1100 öğretmen bulundukları illerden başka illere ‘hizmetin gereği’ olarak resen atandı.

Bu noktada kamu emekçileri, idare aleyhine yürütmeyi durdurma davaları açtılar. Bu davalar yavaş yavaş sonuçlanmaya başlarken idare mahkemeleri tarafından olumlu kararların yanında kimi olumsuz kararlar da alınmaya başlandı. Yani kimi illerde, yürütmeyi durdurma kararları ile ilgili olarak red kararları çıkmaya başladı.

Bu aşamada yürütmeyi durdurma kavramının ne anlama geldiğine ve sürecin nasıl işleyeceğine dair bazı hatırlatmaları yapmak önem arz ediyor.

Yürütmenin durdurulması, İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

1. Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.

2. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.

Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.

Bu maddeye göre Yürütmenin Durdurulmasının Şartları

1-Telafisi güç ve imkânsız zarar doğması,

2-İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesidir.

İdare Mahkemeleri, yürütmeyi durdurma davalarını kabul veya reddederken, bu iki şartın birlikte gerçekleşmesini gözetir ve aynı zamanda kararlarında, idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtmek zorundadırlar.

29 Aralık eylemleri nedeniyle resen il dışına atanan kamu emekçilerinden bazılarının yürütmeyi durdurma red kararlarında sadece bu iki şartın yazıldığı, bu şartların nasıl gerçekleştiği veya gerçekleşmediği ile ilgili herhangi bir gerekçe yazılmamaktadır. Bu durum, doğal olarak kararların tartışılmasına neden olmaktadır.

Sendikanın aldığı karar gereğince eylem yapan memurlara adli veya idari herhangi bir ceza verilemeyeceğiyle ilgili onlarca karar bulunmasına rağmen, bu eylemlere katılmak gerekçesiyle kamu emekçilerine hem disiplin cezası verilmesi, hem de il dışına resen atanması, bir fiilden dolayı iki kez ceza verilemez ilkesine açıkça aykırıdır.

Gelinen aşamada idare mahkemesi, istinaf mahkemesi, Danıştay veya AİHM’den mutlaka iptal olarak dönecek olan sendikal eyleme ceza verilmesi konusu, yarattığı mağduriyetler, acılar, kırgınlıklar ve küskünlüklerle hatırlanacaktır. Konunun muhatabı kamu emekçileri kuşkusuz bedel ödemektedir. Ancak unutulmamalıdır ki ülkemizde özgürlük, eşitlik ve demokrasi bedel ödenmeden kazanılamaz.

 
Etiketler: 'Hizmetin, Gereği', Atamalar, ve, Yürütmeyi, Durdurma, Sorunu,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
50 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
307 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
219 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
244 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
86 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
263 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
166 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
224 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
366 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
217 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
184 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
245 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
243 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
262 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
247 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
188 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
402 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
571 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
325 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
714 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
262 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
434 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
316 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
410 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
1923 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
370 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
383 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
545 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
289 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
505 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
301 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
401 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
386 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
388 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1210 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
396 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
392 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
458 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
486 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
515 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
539 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
652 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
690 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
539 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
630 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
689 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
638 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
350 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
481 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
439 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
688 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
766 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
731 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
697 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
801 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
547 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
514 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
681 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
651 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1006 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
572 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
807 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
799 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
455 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1165 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
930 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
809 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
653 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
759 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
875 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1203 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
872 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
960 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
792 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
722 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
636 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
803 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1083 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
560 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
636 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
663 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
646 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
576 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
710 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
579 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
996 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
529 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
695 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
940 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
851 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
880 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
662 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
655 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
726 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
915 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
799 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
751 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
719 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
836 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
791 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
843 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1033 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
757 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
710 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
711 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
663 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
937 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
812 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
915 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
765 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
782 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
862 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
1882 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
882 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
761 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
677 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
712 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
721 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
757 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
803 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
947 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
790 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
769 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1098 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
755 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
753 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
786 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
809 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
877 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1059 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1015 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1056 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1602 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
976 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
870 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
849 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
917 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
923 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
875 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
864 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
975 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
931 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
964 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1175 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1006 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
810 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
991 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
812 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
801 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
966 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1027 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
966 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
856 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
999 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
981 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1157 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1427 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
937 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
842 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
949 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
831 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
821 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
860 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
834 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1083 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1461 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
848 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
761 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1000 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
960 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1011 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1006 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
937 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
896 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1069 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
882 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
914 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1305 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1066 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
839 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1075 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1081 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
995 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
923 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
745 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
885 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1090 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
879 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1014 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1151 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
929 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
863 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1019 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1008 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1018 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1176 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
940 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1011 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1162 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
890 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
937 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
913 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1059 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1007 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1035 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
978 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
918 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1475 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1009 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1235 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1029 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1001 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1151 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1068 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1149 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1438 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1335 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1117 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1133 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
964 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1128 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1133 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1272 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1298 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1102 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1110 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1138 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1162 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1331 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1284 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1422 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1151 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1072 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1250 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1328 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2866 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1340 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1424 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1140 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1175 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1515 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1252 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1240 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1301 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1207 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1334 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1077 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1070 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1078 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
904 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
971 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1054 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1166 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1134 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1035 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1148 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1089 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1076 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1162 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1212 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1080 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1175 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1091 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1139 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1126 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1229 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1099 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1175 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1125 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1267 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1326 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1198 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1210 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1273 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1277 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1388 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1225 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1190 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1360 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1215 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1293 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1398 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1256 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1243 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1188 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
544 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1640 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1453 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
681 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
693 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1195 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1096 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1124 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1425 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1228 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1514 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1327 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1071 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1267 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1176 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1246 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1168 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1159 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1156 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1356 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1552 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1172 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1172 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1302 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1354 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1216 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1288 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1337 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1207 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1220 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1278 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1293 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1323 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1731 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1388 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1460 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1433 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1250 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1291 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1210 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1162 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1351 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1340 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1298 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1291 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1331 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1492 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1362 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1478 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1278 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1293 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1724 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1206 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1774 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1611 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1526 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1189 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1181 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1348 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1275 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1495 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1268 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1434 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1366 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1449 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1372 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1323 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1311 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1384 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1341 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1398 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1286 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1218 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1170 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1184 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1297 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1311 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1476 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1179 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1383 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1394 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1314 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1394 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1367 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
1951 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1378 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1304 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1854 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1311 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1396 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1841 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1875 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1350 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1232 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1220 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1338 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1321 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1160 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1282 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1349 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1342 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1248 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1300 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1291 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1357 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1268 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1251 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1272 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1201 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1336 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1237 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1260 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1402 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1420 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1807 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1785 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1720 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1270 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1201 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2054 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1332 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1355 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1378 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1514 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1478 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1323 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1242 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1302 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1228 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1311 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1743 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1672 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1297 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1610 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1515 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
1969 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
1931 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1288 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1349 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2131 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2157 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2074 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2072 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1365 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1351 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2048 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1431 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1315 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1413 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1329 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1493 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1430 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1408 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1613 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
1959 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1316 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1646 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1478 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1426 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1525 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1439 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1437 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1282 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1390 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1772 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1988 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1552 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1533 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1767 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1777 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1380 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1472 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1653 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1462 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1655 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1737 Okunma.
Haber Yazılımı