Yazı Detayı
27 Mayıs 2017 - Cumartesi 00:38
 
ETİK ÜZERİNE…
Latif BAYHAN
 
 

Toplumların kargaşadan uzak bir düzen içinde varlıklarını sürdürebilmeleri için ortaya çıkmış temel kurallara bakıldığında, karşımıza “ahlak”, “din”, “hukuk” ve “etik” çıkmaktadır. Amaçları temelde toplumsal düzeninin sağlanması ve korunması olmakla beraber, bu kuralların kaynakları ve bu kurallara uyma sebepleri birbirinden farklıdır. Tarihsel olarak bu kurallar içerisinde en eskilerden biri sayılabilecek olan ahlak kurallarının varlık sebebi toplumun bizatihi kendisi ve toplumdaki güçler dengesi iken; din kurallarının kaynağı tanrısaldır. Bu sebeple, ahlak kurallarına uyma sebebi toplumun diğer üyeleri tarafından ayıplanmaktan, kınanmaktan ve toplumdan bütünüyle dışlanmaktan çekinmek iken; din kurallarına uyma sebebi temelde günah işleme ve ahirette cezalandırılma korkusudur. Bu kurallara göre daha modern bir anlam ve içerik taşıyan hukuk kurallarının kaynağı ise devlet olup; devlet organlarınca uygulanacak cezalar önemli bir yaptırım aracı olarak karşımıza çıkmakta ve bu cezaların caydırıcılığı ölçüsünde bireyler hukuk kurallarına uymaktadırlar. Bu üç tür kurallar manzumesi ile yakından ilgili olan etik kurallara gelince; etik kurallar kaynağını hem toplumsal değerlerden hem de devletin, meslek kuruluşlarının, özel şirketlerin ya da sivil toplum örgütlerinin koyduğu normlardan (etik kodlardan) alırlar. Bu sebeple, hem toplumsal yaptırımlar hem de cezai yaptırımlar hep birlikte etik kurallara uyma yönünde etkide bulunurlar.

Nitelikleri dolayısıyla ahlak ve din kuralları ile ahlak ve etik kuralları arasında büyük benzerlikler ve geçişmeler bulunmaktadır. Özellikle, ahlak ve etik kavramları arasındaki ayrım konusundaki muğlaklık bunu daha da artırmaktadır.

 

 
Etiketler: ETİK, ÜZERİNE…,
Yorumlar
Haber Yazılımı