Yazı Detayı
29 Temmuz 2017 - Cumartesi 00:15 Bu yazı 445 kez okundu
 
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
Abdullah Damar
 
 

Kamu hizmetlerinin sürekli, düzenli, etkin ve hizmetin niteliğine uygun bir şekilde yürütülmesi asıldır. Bu nedenle, kamu görevlilerinin denetlenmesi, mesleki menfaatlerinin korunması ve çalışma düzenini bozan davranışların önlenmesi hizmetin gereğidir. Çalışma düzeninin bozulmasını önleye disiplin, toplumsal yaşamın ve bu yaşam içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının temelini ve sürekliliğini sağlayan en önemli unsurlardan biridir.  

Devlet memurları görevleri sırasında 657 sayılı DMK’de yer alan düzenlemelere göre görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. Bu görev ve sorumluluklarına aykırı davranmaları halinde disiplin suçu oluşur ce yine aynı kanuna göre disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalırlar. 

Bu anlamda disiplin suç ve cezalarına hakim olan bazı ilkeler vardır.  

İlk ilke; kanunilik ilkesi, yani kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesidir. Bu ilke, hiç kimsenin kanunda suç olarak belirtilmeyen bir fiilden dolayı cezalandırılmamasını ve hiç kimseye kamunda yer almayan bir cezanın verilmemesini ifade eder.  

İkinci ilke, belirlilik ilkesidir. Bu ilke, suç ve cezaların kanunlarda açıkça tanımlanıp, belirtilmesi, sadece bu tanımlara uyan fiillerin cezalandırılmasına olanak tanımakta, kanuni tarife uymayan fiil ve davranışların kıyas yoluyla kanuni tarifteki fiillere benzetilerek cezalandırılmasına olanak tanımamaktadır. 

Üçüncü ilke, kanunun bilmemek mazeret sayılmaz ilkesidir. Bu ilke, memurun, usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş mevzuatta yer alan hak ve yükümlülükleri bildiği varsayılır. 

Dördüncü ilke, geçmişe yürümezlik ilkesidir. Bu ilkeye göre, geçmişe etkili bir şekilde disiplin cezası verilemez. Bir idari işlem olan disiplin cezası, bütün idari işlemler g,b, geleceğe yönelik olarak etki ve sonuç doğurur. 

Beşinci ilke, geri alma yasağıdır. Bu ilkeye göre, disiplin cezaları kural olarak idare tarafında geri alınamaz. Disiplin cezaları, süresi içerisinde olmak kaydıyla itiraz, dava ve sicilden silinme üzerine geri alınabilir. 

Altıncı ilke, memurun lehine olan hükmün uygulanması ilkesidir. Her suç, işlendiği anda yürürlükte olan kanun hükümleri uyarınca cezalandırılır. Cezalandırmada, lehte olan hükümlerin uygulanacağı hukukun genel prensiplerindendir. Memurun lehine olan hüküm, fiilin işlendiği anda yürürlükte olan kanun hükmü olabileceği gibi fiilin işlenmesinden sonra yürürlüğe giren kanun hükmü de olabilir. 

Yedinci ilke, ölçülülük ilkesidir. Bu ilke, suç ile ceza arasında adil bir dengenin bulunması anlamına gelir. Bu denge kurulurken, olayın oluş biçimi, ilgilinin suç kastının bulunup bulunmadığı, irade dışı etkenlerin eylemin meydana gelmesine etkisi gibi hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Sekizinci ilke, aynı fiile birden fazla ceza verilememesi ilkesidir. Bu ilkeye göre, bir disiplin suçunda dolayı aynı idarece sadece bir disiplin cezası verilebilir.  

Dokuzuncu ilke, şüpheden sanık yararlanır ilkesidir. Bu ilkeye göre, disiplin suçunun memur tarafından işlenildiği kesin olarak kanıtlanamıyorsa, soyut iddialar söz konusuysa ve hukuken geçerli bilgi ve belgeler bulunmuyorsa, memur cezalandırılamaz. 

Onuncu ilke, bir derece hafif ceza uygulamasıdır. 657 sayılı DMK’nin 125.maddesinin E/l bendinden sonra gelen 2.paragraf, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabileceğini öngörmektedir.  Madde, idareye takdir yetkisi tanımıştır ancak Danıştay’ın birçok kararı, bir alt ceza verilmesinin en azından tartışılabileceği, memurun yüz kızartıcı suç işlemediği takdirde, bu hükümden yararlanması gerektiği yönündedir. 

On birinci ilke, başvuru yollarının gösterilmesi ilkesidir. Çünkü, Anayasa’nın 40/2 maddesine göre, Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. 

On ikinci ilke, yetki devri yasağıdır. Bu ilkeye göre, amire verilen yetki, bağlı yetki şeklindedir. Dolayısıyla, amirin bu yetkisini başkasına devretmesi mümkün değildir.  

On üçüncü ilke, aleyhte düzeltme yasağıdır. Bu ilkeye göre, disiplin cezalarına itiraz halinde, itiraz mercileri, memurun itirazıyla bağlıdır ve disiplin cezalarının ağırlaştırılması sonucunu doğuracak nitelikte bir karar veremezler. 

On dördüncü ilke, yargı yolu güvencesidir. Bu ilkeye göre, bütün disiplin cezalarına karşı yrgı yolu açık olmalıdır. 

On beşinci ilke eşitlik ilkesidir. Bu ilke, sosyal ve toplumsal durumları ne olursa olsun memurlar, işlemiş oldukları aynı disiplin suçu nedeniyle aynı disiplin cezasıyla cezalandırılmalıdır. 

On altıncı ilke, şahsilik ilkesidir. Bu ilkeye göre de, ancak ve ancak disiplin suçunu işleyen memur, disiplin cezasıyla cezalandırılabilecek, yakınları, kurum statüsüne dâhil olmayan ortakları disiplin cezasıyla cezalandırılmayacaktır. 

Memurlar, görev yaparken bu ilkelerden haberdar olmalı, idare ise memurlarla ilgili disiplin işlemi yaparken bu ilkelere azami derecede uymalıdır.  

 
Etiketler: Disiplin, Suç, ve, Cezalarına, Hâkim, Olan, Temel, İlkeler, i, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Mayıs 2018
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Eğitim
152 Okunma.
09 Mayıs 2018
Sayılarla Göçmen (Suriyeli) Öğrenciler
263 Okunma.
03 Mayıs 2018
Eğitime Erişimde Ürküten Tablo!
163 Okunma.
30 Nisan 2018
Liselere Geçiş Sınavı Çocuklar için Kâbus Olmasın!
148 Okunma.
20 Nisan 2018
2017'de Eğitimin Finansmanı Ne Durumda?
306 Okunma.
13 Nisan 2018
Bilim ve Sanat Merkezlerinin Önemi
279 Okunma.
11 Nisan 2018
Glutensiz, Bir Başka Kafe
277 Okunma.
06 Nisan 2018
MEB’in, Performans Değerlendirme Sistemi ile Sınavı
190 Okunma.
28 Mart 2018
İlkokul öğrencileri, kitap okuyor mu?
332 Okunma.
23 Mart 2018
İlkokul Öğrencilerinin Çevre Algısı
271 Okunma.
16 Mart 2018
Öğrenciye Göre İdeal Öğretmen Nasıl Olmalı?
277 Okunma.
08 Mart 2018
Disiplin Cezalarına İtirazda Süreler Nasıl İşler?
376 Okunma.
02 Mart 2018
Okumayan ve Okuduğunu Anlamayan Okul Müdürleri!
281 Okunma.
22 Şubat 2018
Eğitim Sen, İstemezükçü Söylemi Terk mi Ediyor?
340 Okunma.
09 Şubat 2018
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik[1]
543 Okunma.
01 Şubat 2018
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
379 Okunma.
26 Ocak 2018
'Eti Senin Kemiği Benim' Anlayışından, Alo-147'ye...
404 Okunma.
25 Ocak 2018
Öğrenciler Tatilde ne Yapmalı?
316 Okunma.
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
493 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
340 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
289 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
245 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
296 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
479 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
501 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
471 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
401 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
240 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
429 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
405 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
436 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
562 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
392 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
357 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
482 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
432 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
486 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
434 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
364 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
566 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
705 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
545 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
884 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
561 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
483 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
590 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
2207 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
566 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
584 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
855 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
496 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
738 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
497 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
647 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
584 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
605 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1833 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
575 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
539 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
679 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
698 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
693 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
769 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
861 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
854 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
734 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
808 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
868 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
812 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
536 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
638 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
578 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
883 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
952 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
1013 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
917 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
995 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
701 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
693 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
876 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
818 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1184 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
739 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
1041 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
1030 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
593 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1469 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
1132 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
969 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
846 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
914 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
1028 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1402 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
1067 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1106 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
1032 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
870 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
826 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
1064 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1266 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
699 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
776 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
810 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
811 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
758 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
863 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
795 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1183 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
705 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
878 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1120 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
1064 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
1075 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
873 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
828 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
905 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
1079 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
946 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
974 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
898 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
1010 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
984 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
1040 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1220 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
909 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
866 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
865 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
828 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
1139 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
993 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
1116 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
938 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
992 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
1032 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
2314 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
1045 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
948 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
841 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
876 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
925 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
922 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
975 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1146 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
946 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
938 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1355 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
939 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
918 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
978 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
1019 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
1079 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1253 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1240 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1244 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
2006 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1130 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
1083 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
1041 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
1083 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
1085 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
1067 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
1059 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1151 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1133 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1141 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1375 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1177 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
933 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1139 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
1005 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
1004 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1183 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1202 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1170 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
1014 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1196 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1166 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1315 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1661 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
1050 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
1030 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1135 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
988 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
1016 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
1009 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
1022 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1216 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1638 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
1020 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
935 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1146 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1152 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1177 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1203 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1088 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
1110 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1332 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
1105 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
1093 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1488 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1249 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
971 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1217 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1275 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1250 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
1121 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
928 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
1063 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1266 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
1065 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1233 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1327 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
1088 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
1031 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1218 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1254 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1229 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1340 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1133 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1209 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1419 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
1064 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
1151 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
1087 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1256 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1254 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1194 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1162 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
1062 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1675 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1213 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1420 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1207 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1180 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1301 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1263 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1346 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1654 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1586 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1292 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1327 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1114 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1296 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1338 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1401 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1450 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1246 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1282 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1278 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1361 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1505 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1440 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1605 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1300 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1226 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1466 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1609 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
3136 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1565 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1630 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1307 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1372 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1675 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1464 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1412 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1599 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1414 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1567 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1291 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1223 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1261 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
1100 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1113 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1205 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1329 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1329 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1221 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1308 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1279 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1262 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1342 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1372 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1235 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1370 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1258 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1312 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1289 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1441 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1289 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1373 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1254 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1427 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1493 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1354 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1361 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1449 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1435 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1566 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1359 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1350 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1580 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1433 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1433 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1590 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1410 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1435 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1371 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
564 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1825 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1593 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
694 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
704 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1350 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1270 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1274 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1756 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1405 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1754 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1629 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1261 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1437 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1322 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1410 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1295 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1341 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1302 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1543 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1747 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1327 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1332 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1496 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1522 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1412 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1449 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1531 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1359 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1398 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1454 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1453 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1478 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
2016 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1583 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1643 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1625 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1419 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1456 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1394 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1321 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1560 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1542 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1467 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1457 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1512 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1639 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1519 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1680 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1443 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1426 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1893 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1346 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1916 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1773 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1741 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1341 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1320 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1549 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1466 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1672 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1493 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1610 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1553 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1609 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1602 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1527 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1491 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1652 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1493 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1606 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1429 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1348 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1351 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1314 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1496 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1482 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1658 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1278 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1546 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1585 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1473 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1563 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1510 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2150 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1552 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1490 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
2091 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1543 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1591 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
2018 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
2035 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1460 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1365 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1376 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1481 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1507 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1313 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1486 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1507 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1463 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1475 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1474 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1498 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1548 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1502 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1422 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1420 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1372 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1511 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1378 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1449 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1580 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1591 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
2008 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1952 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1907 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1415 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1370 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2312 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1517 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1520 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1548 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1687 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1650 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1482 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1425 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1504 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1336 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1461 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1940 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1894 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1454 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1797 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1705 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2141 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2134 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1438 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1512 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2375 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2381 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2317 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2266 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1540 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1552 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2251 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1652 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1508 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1599 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1477 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1654 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1571 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1532 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1773 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2135 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1455 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1849 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1635 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1596 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1726 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1561 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1650 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1434 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1574 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1984 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2198 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1751 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1732 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1965 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1960 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1547 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1680 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1840 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1599 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1831 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1926 Okunma.
Haber Yazılımı