Yazı Detayı
17 Haziran 2017 - Cumartesi 00:30 Bu yazı 434 kez okundu
 
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
Abdullah Damar
 
 

Disiplin cezaları, kamu görev ve hizmetlerinin sağlıklı, düzenli, zamanında ve gereği gibi yürütülüp yerine getirilmesini sağlamak için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kamu görevlileri ve hizmetlilerine emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlığına göre uygulanan  idari yaptırımlar olup; kamu kurumlarında çalışan görevlilerin, görevlerini yetki ve sorumlulukları dâhilinde yerine getirmelerini sağlamak ve bu görevlilerin çalışma düzeni için sağlanan şartları ve çalışma ortamını bozucu eylemlerde bulunmalarını önlemek, diğer kamu görevlilerine örnek teşkil etmek, kamu görev ve hizmetlerinin yasalarla belirlenen usul ve esaslar dâhilinde gereği gibi yerine getirilmesi ve yürütülmesi amacını taşır.i

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. maddesi disiplin kurallarının oluşmasına dayanak teşkil etmekte olup, buna dayalı olarak çıkarılan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte konuya ilişkin esaslar belirlenmiştir. İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu, Bakanlar Kurulu veya ortak kararla atananlar  dışındaki, illerde Bakanlığa bağlı teşkilatta görevli yönetici, öğretmen, uzman ve uzman yardımcılarının 657 sayılı Kanuna göre teklif edilen “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasına ilişkin teklifleri ve disiplin amirleri veya atamaya yetkili amirler tarafından verilmiş olan uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları inceler ve karara bağlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126. maddesi, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar konusunu düzenlemiştir. Bu maddeye göre; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

Bu anlamda, il milli eğitim disiplin kurulunda görüşülen ‘Kademe ilerlemesinin durdurulması’ ve ‘Devlet memurluğundan çıkarma’ cezasının bir alt cezaya dönüştürülmesi yetkisi atamaya yetkili amir olan Valilik Makamının uhdesindedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135.maddesi, disiplin cezalarına itiraz konusunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre; disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı itiraz süreci sonunda da idari yargı yoluna başvurulabilir.

Görüldüğü gibi, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu veya Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması veya devlet memurluğunda çıkarma cezalarını karara bağlarken, teklifi kabul veya reddetme yetkisine sahiptirler. Bu teklifleri bir alt cezaya dönüştürme yetkileri yoktur. Bu yetki atamaya yetkili amir olan Valilik Makamınındır.

Aynı şekilde disiplin kurulları uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına itiraz durumunda da, kararlarını, itirazı kabul veya red yönünde verirler. 

Bu durumda itirazın kabulü sonrasında disiplin amirleri ve atamaya yetkili amirler, kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Kısacası, İl Milli Eğitim Disiplin Kurullarının ve Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun yeni bir ceza ihdas etme yetkisi yoktur. Sadece teklif edilen cezaları kabul etme veya reddetme, disiplin cezalarına karşı yapılan itiraz üzerine de bu itirazları kabul veya reddetme yetkileri vardır.

 
Etiketler: Disiplin, Kurulları, Yeni, Bir, Ceza, Verebilir, mi?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
83 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
283 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
144 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
109 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
157 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
179 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
162 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
179 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
113 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
341 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
529 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
263 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
634 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
192 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
384 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
254 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
342 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
1815 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
296 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
293 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
237 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
416 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
239 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
326 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
314 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
322 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1050 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
336 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
333 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
375 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
411 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
438 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
455 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
580 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
612 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
468 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
562 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
611 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
562 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
291 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
418 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
375 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
601 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
706 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
634 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
617 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
727 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
462 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
441 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
601 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
566 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
923 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
498 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
714 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
736 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
398 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1087 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
844 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
752 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
583 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
689 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
811 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1131 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
809 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
891 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
721 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
670 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
572 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
722 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
991 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
507 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
576 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
595 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
583 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
496 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
647 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
505 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
919 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
469 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
655 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
868 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
783 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
802 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
586 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
592 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
650 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
837 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
731 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
689 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
658 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
775 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
730 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
777 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
962 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
695 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
642 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
643 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
594 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
872 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
737 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
843 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
700 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
708 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
796 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
1700 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
807 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
700 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
606 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
655 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
632 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
684 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
724 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
860 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
727 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
713 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1015 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
698 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
686 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
711 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
737 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
808 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
994 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
929 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
983 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1457 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
905 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
794 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
790 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
846 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
849 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
805 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
798 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
918 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
864 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
890 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1082 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
937 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
764 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
943 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
738 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
732 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
899 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
959 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
893 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
772 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
938 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
906 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1083 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1344 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
886 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
782 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
860 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
776 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
761 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
795 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
759 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1003 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1390 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
782 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
695 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
946 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
890 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
943 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
924 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
877 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
826 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1008 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
813 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
836 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1236 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
991 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
788 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1020 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1012 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
906 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
852 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
691 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
833 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1037 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
817 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
950 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1076 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
860 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
803 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
957 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
935 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
923 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1096 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
861 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
928 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1054 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
820 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
859 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
838 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
986 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
909 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
973 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
889 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
849 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1399 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
933 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1170 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
966 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
935 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1083 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1003 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1062 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1370 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1253 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1046 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1053 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
907 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1046 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1063 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1223 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1239 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1049 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1053 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1079 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1104 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1272 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1220 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1366 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1096 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1006 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1191 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1279 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2752 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1264 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1353 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1058 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1102 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1453 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1164 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1158 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1218 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1141 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1249 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1014 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1002 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1023 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
836 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
916 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
988 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1085 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1057 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
957 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1083 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1024 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1028 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1082 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1145 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1022 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1091 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1032 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1068 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1065 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1140 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1049 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1116 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1063 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1206 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1265 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1137 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1145 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1207 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1220 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1315 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1166 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1120 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1290 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1156 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1222 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1321 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1188 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1172 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1111 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
543 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1574 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1388 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
681 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
693 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1141 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1020 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1067 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1331 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1156 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1429 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1267 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1020 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1211 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1114 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1195 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1121 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1100 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1101 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1292 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1475 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1108 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1111 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1231 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1266 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1161 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1230 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1278 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1150 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1163 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1213 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1221 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1247 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1639 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1312 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1404 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1358 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1183 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1235 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1136 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1112 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1285 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1269 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1251 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1212 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1259 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1433 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1310 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1419 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1218 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1244 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1666 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1152 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1722 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1549 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1450 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1130 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1131 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1291 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1209 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1423 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1207 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1377 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1304 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1390 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1311 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1266 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1253 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1308 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1274 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1340 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1232 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1176 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1119 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1134 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1231 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1254 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1416 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1141 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1311 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1329 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1253 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1311 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1295 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
1874 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1309 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1243 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1788 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1251 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1326 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1775 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1814 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1282 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1179 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1156 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1272 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1255 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1104 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1223 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1288 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1293 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1177 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1236 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1214 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1289 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1207 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1181 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1203 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1145 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1260 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1186 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1193 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1338 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1352 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1744 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1725 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1630 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1207 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1138 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
1946 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1263 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1298 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1302 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1447 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1426 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1269 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1182 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1229 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1176 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1256 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1674 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1571 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1261 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1531 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1437 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
1902 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
1862 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1216 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1283 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2067 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2080 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2007 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2008 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1274 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1245 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
1978 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1336 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1248 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1340 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1282 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1419 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1357 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1353 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1508 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
1882 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1261 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1521 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1419 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1342 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1408 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1393 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1338 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1234 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1321 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1657 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1909 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1469 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1440 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1654 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1675 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1313 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1370 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1547 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1400 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1553 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1631 Okunma.
Haber Yazılımı