Yazı Detayı
17 Haziran 2017 - Cumartesi 00:30 Bu yazı 759 kez okundu
 
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
Abdullah Damar
 
 

Disiplin cezaları, kamu görev ve hizmetlerinin sağlıklı, düzenli, zamanında ve gereği gibi yürütülüp yerine getirilmesini sağlamak için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kamu görevlileri ve hizmetlilerine emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlığına göre uygulanan  idari yaptırımlar olup; kamu kurumlarında çalışan görevlilerin, görevlerini yetki ve sorumlulukları dâhilinde yerine getirmelerini sağlamak ve bu görevlilerin çalışma düzeni için sağlanan şartları ve çalışma ortamını bozucu eylemlerde bulunmalarını önlemek, diğer kamu görevlilerine örnek teşkil etmek, kamu görev ve hizmetlerinin yasalarla belirlenen usul ve esaslar dâhilinde gereği gibi yerine getirilmesi ve yürütülmesi amacını taşır.i

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. maddesi disiplin kurallarının oluşmasına dayanak teşkil etmekte olup, buna dayalı olarak çıkarılan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte konuya ilişkin esaslar belirlenmiştir. İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu, Bakanlar Kurulu veya ortak kararla atananlar  dışındaki, illerde Bakanlığa bağlı teşkilatta görevli yönetici, öğretmen, uzman ve uzman yardımcılarının 657 sayılı Kanuna göre teklif edilen “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasına ilişkin teklifleri ve disiplin amirleri veya atamaya yetkili amirler tarafından verilmiş olan uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları inceler ve karara bağlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126. maddesi, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar konusunu düzenlemiştir. Bu maddeye göre; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

Bu anlamda, il milli eğitim disiplin kurulunda görüşülen ‘Kademe ilerlemesinin durdurulması’ ve ‘Devlet memurluğundan çıkarma’ cezasının bir alt cezaya dönüştürülmesi yetkisi atamaya yetkili amir olan Valilik Makamının uhdesindedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135.maddesi, disiplin cezalarına itiraz konusunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre; disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı itiraz süreci sonunda da idari yargı yoluna başvurulabilir.

Görüldüğü gibi, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu veya Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması veya devlet memurluğunda çıkarma cezalarını karara bağlarken, teklifi kabul veya reddetme yetkisine sahiptirler. Bu teklifleri bir alt cezaya dönüştürme yetkileri yoktur. Bu yetki atamaya yetkili amir olan Valilik Makamınındır.

Aynı şekilde disiplin kurulları uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına itiraz durumunda da, kararlarını, itirazı kabul veya red yönünde verirler. 

Bu durumda itirazın kabulü sonrasında disiplin amirleri ve atamaya yetkili amirler, kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Kısacası, İl Milli Eğitim Disiplin Kurullarının ve Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun yeni bir ceza ihdas etme yetkisi yoktur. Sadece teklif edilen cezaları kabul etme veya reddetme, disiplin cezalarına karşı yapılan itiraz üzerine de bu itirazları kabul veya reddetme yetkileri vardır.

 
Etiketler: Disiplin, Kurulları, Yeni, Bir, Ceza, Verebilir, mi?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Mart 2018
Öğrenciye Göre İdeal Öğretmen Nasıl Olmalı?
126 Okunma.
08 Mart 2018
Disiplin Cezalarına İtirazda Süreler Nasıl İşler?
270 Okunma.
02 Mart 2018
Okumayan ve Okuduğunu Anlamayan Okul Müdürleri!
206 Okunma.
22 Şubat 2018
Eğitim Sen, İstemezükçü Söylemi Terk mi Ediyor?
251 Okunma.
09 Şubat 2018
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik[1]
461 Okunma.
01 Şubat 2018
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
297 Okunma.
26 Ocak 2018
'Eti Senin Kemiği Benim' Anlayışından, Alo-147'ye...
327 Okunma.
25 Ocak 2018
Öğrenciler Tatilde ne Yapmalı?
251 Okunma.
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
408 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
252 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
206 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
170 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
210 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
423 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
407 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
418 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
343 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
183 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
371 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
346 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
370 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
507 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
334 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
299 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
413 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
373 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
426 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
377 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
308 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
522 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
658 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
482 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
837 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
389 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
509 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
411 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
510 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
2088 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
495 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
527 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
409 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
649 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
448 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
570 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
519 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
547 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1585 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
513 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
480 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
617 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
616 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
637 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
698 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
781 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
794 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
667 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
750 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
811 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
744 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
478 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
576 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
517 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
816 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
886 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
903 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
835 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
934 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
636 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
630 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
788 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
755 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1132 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
684 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
972 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
964 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
554 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1342 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
1051 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
914 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
791 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
847 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
977 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1347 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
1002 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1047 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
957 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
802 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
762 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
976 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1210 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
658 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
726 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
754 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
744 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
681 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
804 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
731 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1123 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
646 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
831 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1063 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
989 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
1014 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
808 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
764 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
831 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
1018 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
887 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
902 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
845 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
961 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
913 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
975 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1162 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
863 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
798 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
801 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
767 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
1071 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
934 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
1052 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
875 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
913 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
973 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
2121 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
980 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
884 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
775 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
810 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
855 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
849 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
919 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1072 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
892 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
866 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1225 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
886 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
849 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
915 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
961 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
997 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1175 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1173 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1184 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1832 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1060 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
1013 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
966 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
1025 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
1014 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
1003 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
995 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1077 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1075 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1078 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1305 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1111 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
875 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1085 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
941 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
940 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1114 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1146 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1085 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
953 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1130 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1101 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1244 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1575 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
1007 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
960 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1073 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
920 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
948 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
959 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
938 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1162 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1563 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
957 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
882 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1092 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1083 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1125 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1139 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1039 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
1052 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1208 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
1044 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
1026 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1433 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1160 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
919 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1142 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1198 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1172 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
1046 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
875 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
999 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1199 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
1003 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1177 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1256 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
1024 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
965 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1140 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1161 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1164 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1264 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1070 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1141 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1324 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
1003 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
1053 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
1016 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1189 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1191 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1142 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1095 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
1014 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1609 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1141 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1354 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1154 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1128 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1240 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1200 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1281 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1593 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1508 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1226 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1255 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1067 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1228 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1280 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1361 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1397 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1188 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1210 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1224 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1298 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1439 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1382 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1533 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1247 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1164 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1383 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1501 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
3030 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1483 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1554 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1253 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1296 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1613 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1405 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1356 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1499 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1337 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1489 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1223 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1170 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1205 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
1040 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1066 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1159 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1267 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1260 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1158 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1244 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1228 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1199 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1281 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1301 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1165 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1300 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1202 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1256 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1229 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1379 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1236 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1320 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1190 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1371 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1433 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1291 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1293 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1382 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1383 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1504 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1300 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1283 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1514 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1344 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1379 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1537 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1349 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1371 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1299 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
555 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1761 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1553 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
690 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
700 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1290 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1211 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1224 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1613 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1346 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1673 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1473 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1210 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1369 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1273 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1366 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1246 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1277 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1251 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1496 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1679 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1271 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1277 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1432 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1461 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1348 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1398 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1457 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1299 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1339 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1389 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1394 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1422 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1904 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1518 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1581 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1568 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1358 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1399 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1333 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1271 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1506 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1486 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1410 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1395 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1478 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1581 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1443 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1619 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1389 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1382 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1827 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1292 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1859 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1720 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1680 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1279 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1283 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1491 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1403 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1610 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1426 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1565 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1499 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1538 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1537 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1468 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1434 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1588 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1432 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1550 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1374 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1302 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1305 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1264 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1437 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1435 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1608 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1232 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1490 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1526 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1412 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1506 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1453 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2087 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1495 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1424 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
2015 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1430 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1529 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1966 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1975 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1419 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1307 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1320 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1424 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1441 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1260 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1429 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1447 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1409 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1417 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1421 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1438 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1484 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1427 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1361 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1367 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1309 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1459 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1331 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1388 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1520 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1528 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1935 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1896 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1853 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1356 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1311 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2218 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1460 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1457 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1494 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1626 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1592 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1427 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1366 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1444 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1303 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1417 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1867 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1833 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1403 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1733 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1658 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2076 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2060 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1383 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1448 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2282 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2289 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2214 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2203 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1476 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1483 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2178 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1588 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1452 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1546 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1437 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1590 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1511 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1487 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1712 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2080 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1396 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1798 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1575 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1525 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1675 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1516 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1583 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1384 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1517 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1921 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2137 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1694 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1669 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1897 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1896 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1485 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1613 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1780 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1551 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1778 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1842 Okunma.
Haber Yazılımı