Yazı Detayı
17 Haziran 2017 - Cumartesi 00:30 Bu yazı 551 kez okundu
 
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
Abdullah Damar
 
 

Disiplin cezaları, kamu görev ve hizmetlerinin sağlıklı, düzenli, zamanında ve gereği gibi yürütülüp yerine getirilmesini sağlamak için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kamu görevlileri ve hizmetlilerine emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlığına göre uygulanan  idari yaptırımlar olup; kamu kurumlarında çalışan görevlilerin, görevlerini yetki ve sorumlulukları dâhilinde yerine getirmelerini sağlamak ve bu görevlilerin çalışma düzeni için sağlanan şartları ve çalışma ortamını bozucu eylemlerde bulunmalarını önlemek, diğer kamu görevlilerine örnek teşkil etmek, kamu görev ve hizmetlerinin yasalarla belirlenen usul ve esaslar dâhilinde gereği gibi yerine getirilmesi ve yürütülmesi amacını taşır.i

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. maddesi disiplin kurallarının oluşmasına dayanak teşkil etmekte olup, buna dayalı olarak çıkarılan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte konuya ilişkin esaslar belirlenmiştir. İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu, Bakanlar Kurulu veya ortak kararla atananlar  dışındaki, illerde Bakanlığa bağlı teşkilatta görevli yönetici, öğretmen, uzman ve uzman yardımcılarının 657 sayılı Kanuna göre teklif edilen “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasına ilişkin teklifleri ve disiplin amirleri veya atamaya yetkili amirler tarafından verilmiş olan uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları inceler ve karara bağlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126. maddesi, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar konusunu düzenlemiştir. Bu maddeye göre; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

Bu anlamda, il milli eğitim disiplin kurulunda görüşülen ‘Kademe ilerlemesinin durdurulması’ ve ‘Devlet memurluğundan çıkarma’ cezasının bir alt cezaya dönüştürülmesi yetkisi atamaya yetkili amir olan Valilik Makamının uhdesindedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135.maddesi, disiplin cezalarına itiraz konusunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre; disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı itiraz süreci sonunda da idari yargı yoluna başvurulabilir.

Görüldüğü gibi, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu veya Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması veya devlet memurluğunda çıkarma cezalarını karara bağlarken, teklifi kabul veya reddetme yetkisine sahiptirler. Bu teklifleri bir alt cezaya dönüştürme yetkileri yoktur. Bu yetki atamaya yetkili amir olan Valilik Makamınındır.

Aynı şekilde disiplin kurulları uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına itiraz durumunda da, kararlarını, itirazı kabul veya red yönünde verirler. 

Bu durumda itirazın kabulü sonrasında disiplin amirleri ve atamaya yetkili amirler, kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Kısacası, İl Milli Eğitim Disiplin Kurullarının ve Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun yeni bir ceza ihdas etme yetkisi yoktur. Sadece teklif edilen cezaları kabul etme veya reddetme, disiplin cezalarına karşı yapılan itiraz üzerine de bu itirazları kabul veya reddetme yetkileri vardır.

 
Etiketler: Disiplin, Kurulları, Yeni, Bir, Ceza, Verebilir, mi?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
54 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
269 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
307 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
220 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
246 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
87 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
263 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
166 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
224 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
367 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
217 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
184 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
246 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
243 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
263 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
247 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
191 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
402 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
571 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
328 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
714 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
262 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
434 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
316 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
410 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
1923 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
370 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
384 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
289 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
505 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
301 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
402 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
386 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
389 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1215 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
397 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
395 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
461 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
487 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
518 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
540 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
655 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
690 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
539 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
631 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
689 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
638 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
350 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
482 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
439 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
689 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
766 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
733 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
700 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
803 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
550 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
514 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
681 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
653 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1006 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
573 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
807 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
800 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
455 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1167 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
930 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
812 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
653 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
759 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
876 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1206 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
873 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
960 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
792 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
722 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
637 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
806 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1084 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
560 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
636 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
664 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
646 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
576 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
710 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
580 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
996 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
529 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
701 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
940 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
854 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
880 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
662 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
656 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
726 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
915 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
799 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
752 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
720 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
837 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
794 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
843 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1033 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
760 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
710 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
712 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
663 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
938 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
813 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
916 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
767 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
783 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
863 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
1883 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
883 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
762 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
680 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
712 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
721 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
758 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
803 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
950 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
790 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
769 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1100 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
758 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
757 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
787 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
810 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
878 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1059 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1016 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1056 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1602 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
979 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
871 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
851 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
917 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
923 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
875 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
865 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
976 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
931 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
964 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1178 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1006 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
810 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
992 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
813 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
801 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
966 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1027 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
966 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
856 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
999 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
981 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1157 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1428 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
937 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
845 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
952 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
831 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
824 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
860 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
834 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1086 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1461 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
848 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
763 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1001 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
960 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1012 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1007 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
937 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
902 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1069 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
882 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
918 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1305 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1069 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
841 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1076 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1085 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
995 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
924 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
745 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
885 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1094 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
879 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1014 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1151 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
929 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
863 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1019 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1010 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1018 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1177 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
943 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1011 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1164 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
891 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
937 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
916 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1059 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1007 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1036 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
978 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
918 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1475 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1012 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1235 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1030 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1002 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1151 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1068 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1149 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1438 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1335 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1117 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1136 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
964 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1128 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1133 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1272 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1299 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1102 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1110 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1138 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1162 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1334 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1284 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1424 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1152 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1072 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1253 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1328 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2867 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1341 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1424 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1141 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1176 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1516 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1253 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1240 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1301 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1207 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1334 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1080 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1070 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1078 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
907 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
971 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1054 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1166 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1136 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1035 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1148 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1089 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1076 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1162 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1213 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1080 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1175 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1091 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1139 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1126 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1229 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1099 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1176 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1125 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1268 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1326 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1199 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1211 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1277 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1279 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1389 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1225 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1193 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1360 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1217 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1293 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1398 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1257 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1244 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1188 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
544 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1640 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1454 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
681 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
693 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1195 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1097 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1127 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1425 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1231 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1515 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1327 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1071 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1267 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1176 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1246 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1168 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1160 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1157 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1356 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1553 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1172 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1172 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1302 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1354 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1219 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1288 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1337 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1207 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1220 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1278 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1293 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1324 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1734 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1389 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1460 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1433 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1251 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1293 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1211 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1162 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1358 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1340 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1298 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1292 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1331 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1492 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1362 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1478 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1279 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1294 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1725 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1207 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1774 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1611 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1528 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1189 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1182 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1350 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1276 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1495 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1268 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1434 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1367 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1449 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1372 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1323 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1311 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1387 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1341 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1398 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1287 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1219 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1170 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1184 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1297 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1312 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1476 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1179 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1383 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1394 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1314 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1394 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1367 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
1951 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1378 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1305 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1854 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1312 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1396 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1841 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1875 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1351 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1233 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1220 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1339 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1321 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1161 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1283 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1350 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1342 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1248 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1301 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1292 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1357 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1272 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1251 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1272 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1201 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1336 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1238 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1260 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1402 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1420 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1807 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1785 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1720 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1270 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1205 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2054 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1333 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1355 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1378 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1514 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1481 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1324 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1246 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1302 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1228 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1311 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1743 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1672 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1300 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1610 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1516 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
1970 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
1931 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1289 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1349 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2131 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2157 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2074 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2072 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1366 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1352 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2052 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1431 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1315 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1414 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1332 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1498 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1431 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1408 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1614 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
1962 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1317 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1646 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1478 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1428 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1526 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1439 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1438 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1286 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1390 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1775 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1989 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1552 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1533 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1767 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1778 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1385 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1474 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1656 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1463 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1655 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1737 Okunma.
Haber Yazılımı