Yazı Detayı
08 Mart 2018 - Perşembe 08:10 Bu yazı 289 kez okundu
 
Disiplin Cezalarına İtirazda Süreler Nasıl İşler?
Abdullah Damar
 
 

Disiplin cezalarında ilki, idari makamlara, ikincisi de yargı makamlarına olmak üzere iki tür itiraz vardır.

İdari makamlara yapılan itiraz 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 135.maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; bu kanunun disiplin hükümlerine dayanılarak yürütülen disiplin soruşturmalarında, ilgiliye, savunması alındıktan sonra verilen disiplin cezasına itiraz süresi yedi gündür. Bu madde şu şekildedir; “Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.”[1]

Yargı makamlarına yapılan itirazlar da İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenmiştir.[2] Bu kanunun “Dava açma süresi” başlıklı bölümünde yer alan 7.maddeye göre; “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.” Bilindiği gibi, idare mahkemelerine dava açma süresi olan altmış günlük süre aynı zamanda idari makamlar tarafından verilen disiplin cezalarına, ya da disiplin kurulları tarafından reddedilen disiplin cezalarına karşı yargı makamlarına itiraz süresi anlamına da gelmektedir.

Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dâhildir. Şu kadarki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

İdare mahkemelerinin, disiplin cezalarının iptali için açılan davaları reddetmesi sonucu, ilgililer İYUK’un 45.maddesine göre; “ İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş  olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.” hükmü gereği itirazda bulunabilir.

Bölge idare mahkemelerinde reddedilen kararlara karşı otuz gün içinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilir.

Disiplin cezalarının Anayasa Mahkemesinde de reddedilmesinden sonra iç hukuk yollarının tükenmesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru süreci başlayacaktır. Bu süreçte de itiraz süresi altı aydır.

Disiplin cezalarının ortadan kaldırılması kuşkusuz zor ve uzun bir süreci gerektirmektedir. Ancak haksız ve hukuksuz bir şekilde disiplin cezasına maruz kalınan olağanüstü süreçlerde, sabır ve inatla hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçmesi için mücadele etmek gerekmektedir.

 

[1] 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

 
Etiketler: Disiplin, Cezalarına, İtirazda, Süreler, Nasıl, İşler?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
23 Mart 2018
İlkokul Öğrencilerinin Çevre Algısı
99 Okunma.
16 Mart 2018
Öğrenciye Göre İdeal Öğretmen Nasıl Olmalı?
189 Okunma.
02 Mart 2018
Okumayan ve Okuduğunu Anlamayan Okul Müdürleri!
211 Okunma.
22 Şubat 2018
Eğitim Sen, İstemezükçü Söylemi Terk mi Ediyor?
264 Okunma.
09 Şubat 2018
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik[1]
472 Okunma.
01 Şubat 2018
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
304 Okunma.
26 Ocak 2018
'Eti Senin Kemiği Benim' Anlayışından, Alo-147'ye...
332 Okunma.
25 Ocak 2018
Öğrenciler Tatilde ne Yapmalı?
256 Okunma.
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
410 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
254 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
212 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
176 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
219 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
428 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
415 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
422 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
348 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
187 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
374 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
351 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
376 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
510 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
337 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
301 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
415 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
377 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
429 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
383 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
314 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
524 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
660 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
487 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
841 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
394 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
511 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
419 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
518 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
2101 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
497 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
529 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
766 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
412 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
652 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
451 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
576 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
525 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
549 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1616 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
520 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
482 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
621 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
626 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
640 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
707 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
785 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
801 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
671 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
752 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
812 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
747 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
479 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
580 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
522 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
819 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
889 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
907 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
840 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
936 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
640 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
635 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
795 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
759 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1135 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
687 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
979 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
970 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
556 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1350 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
1059 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
916 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
792 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
852 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
978 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1351 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
1004 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1050 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
963 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
806 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
765 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
984 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1215 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
659 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
730 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
757 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
749 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
689 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
808 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
734 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1128 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
650 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
834 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1066 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
996 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
1016 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
818 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
767 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
839 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
1021 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
889 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
907 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
847 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
963 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
920 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
978 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1167 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
866 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
804 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
807 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
772 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
1077 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
937 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
1054 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
880 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
918 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
977 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
2137 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
984 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
888 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
776 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
816 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
859 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
852 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
922 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1078 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
897 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
873 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1232 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
888 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
854 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
918 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
964 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
1002 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1177 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1178 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1187 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1851 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1065 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
1018 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
970 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
1028 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
1019 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
1005 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
1002 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1081 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1078 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1083 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1309 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1117 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
881 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1086 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
946 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
945 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1120 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1149 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1090 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
955 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1133 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1105 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1248 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1578 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
1010 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
963 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1075 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
920 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
950 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
963 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
946 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1165 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1569 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
960 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
884 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1095 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1087 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1127 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1145 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1039 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
1057 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1218 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
1048 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
1031 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1436 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1166 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
922 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1148 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1201 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1177 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
1048 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
879 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
1002 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1203 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
1005 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1179 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1262 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
1028 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
970 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1149 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1168 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1166 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1266 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1073 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1147 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1330 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
1008 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
1060 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
1022 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1191 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1197 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1146 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1098 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
1017 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1614 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1146 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1357 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1155 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1131 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1244 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1206 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1283 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1595 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1513 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1229 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1261 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1070 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1232 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1286 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1362 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1398 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1193 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1216 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1226 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1302 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1444 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1385 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1537 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1250 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1169 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1386 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1511 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
3037 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1486 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1560 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1255 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1304 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1616 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1409 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1358 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1502 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1341 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1490 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1227 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1171 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1207 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
1043 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1070 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1163 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1270 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1264 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1160 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1247 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1232 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1202 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1283 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1306 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1170 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1307 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1205 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1259 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1231 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1383 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1241 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1321 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1192 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1375 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1437 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1295 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1301 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1389 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1383 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1510 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1306 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1286 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1520 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1351 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1381 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1540 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1350 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1373 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1303 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
555 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1762 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1555 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
690 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
700 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1294 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1215 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1226 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1626 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1352 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1677 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1484 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1212 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1371 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1275 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1368 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1250 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1280 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1256 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1498 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1682 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1274 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1279 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1438 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1463 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1352 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1401 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1462 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1301 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1347 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1392 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1396 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1426 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1911 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1521 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1585 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1571 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1361 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1400 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1337 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1275 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1510 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1490 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1413 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1399 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1480 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1583 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1451 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1622 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1392 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1385 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1834 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1294 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1864 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1724 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1686 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1285 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1286 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1495 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1408 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1614 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1430 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1569 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1502 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1542 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1541 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1474 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1440 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1593 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1436 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1552 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1376 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1304 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1308 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1265 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1437 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1439 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1611 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1235 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1495 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1528 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1415 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1511 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1456 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2092 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1496 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1427 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
2022 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1437 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1536 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1971 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1977 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1420 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1309 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1325 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1427 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1450 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1262 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1433 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1450 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1416 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1421 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1424 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1443 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1490 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1432 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1363 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1371 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1317 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1461 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1335 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1393 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1521 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1532 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1939 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1899 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1856 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1360 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1312 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2226 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1464 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1460 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1497 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1629 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1595 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1430 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1370 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1447 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1304 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1421 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1872 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1838 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1410 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1738 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1658 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2082 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2064 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1386 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1451 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2289 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2298 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2231 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2207 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1479 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1489 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2182 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1594 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1454 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1548 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1439 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1593 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1513 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1488 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1714 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2085 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1399 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1801 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1579 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1527 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1677 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1519 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1587 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1388 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1521 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1927 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2142 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1699 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1672 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1901 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1899 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1488 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1620 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1782 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1553 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1780 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1848 Okunma.
Haber Yazılımı