Yazı Detayı
16 Mayıs 2018 - Çarşamba 00:53 Bu yazı 243 kez okundu
 
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Eğitim
Abdullah Damar
 
 

Eğitim, özellikle de nitelikli eğitimi bütün dünyanın en önemli tartışma konularından biri olmaya devam etmektedir. Biz de dünyadaki bu tartışmaları Birleşmiş Milletler, OECD ve ülkemizdeki temel belgelerde irdelemeye devam edeceğiz. Bu yazımızda Birleşmiş Milletlerin ‘Nitelikli Eğitim’ hedeflerini mercek altına alıyoruz.

1970’lerde Üçüncü Sanayi Devrimi ve ‘Refah devleti’nin yaşadığı kırılma, üretim ve tüketim biçimlerinden örgütlenme biçimlerine, birikim ve bölüşüm dinamiklerinden toplumsal yaşam dinamiklerine kadar tüm alanlarda bir geçiş, bir dönüşüm süreci başlatmıştır. Bu dönüşüm neoliberalizmin ve neoliberal çalışma ilişkilerinin toplumsal yaşama hakim olmaya başlamasıdır. Bu dönemden günümüze sadece ekonominin değil, toplumsallığın, bu doğrultuda da günlük yaşam pratiklerinin dönüşümü hızlanarak devam etmiştir. Gelinen noktada ise yeni bir kırılma noktasını mı, yoksa bir devamlılığı mı temsil ettiği tartışılan Dördüncü Sanayi Devrimine geçişin anlamlandırılmasına yönelik çabalar, kendini her alanda göstermeye devam etmektedir. Küreselleşmenin ve neoliberal politikaların dayandığı sınırlarda, yani kapitalizmin önceki evrelerinde metalaşmamış olanı metalaştırdığı, finans piyasalarının yıkıcı bir büyüme yaratacak denli genişlediği ve birbirine entegre olduğu bir ekonomik yapıda yeni bir zemine kavuşan ve sektörleşen eğitim, dönüşüm alanlarından biri olmuştur. Bugün ise Dördüncü Sanayi Devrimine geçiş süreci, eğitim için yeni bir dönüşüm zemini oluşturmaktadır.

2030 Sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan nitelikli eğitim hedefleri şu şekildedir;

1. 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli bir ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamalarının ve böylece ilgili ve etkili öğrenme çıktılarının elde edilmesinin sağlanması.

2. 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının onları ilköğretime hazır hale getirecek kaliteli okul öncesi eğitimine erişimlerinin güvence altına alınması.

3. 2030’a kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve üniversiteyi kapsayan yükseköğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması.

4. 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması.

5. 2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve engelliler, yerliler ve kırılgan durumdaki çocuklar dâhil, kırılgan insanların her düzeyde eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması.

6. 2030’a kadar bütün gençlerin ve hem kadın hem de erkek olmak üzere yetişkinlerin büyük bir bölümünün okuryazar olmasının ve matematiksel beceriler kazanmasının güvence altına alınması.

7. 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması.

a. Çocuklara, engellilere, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi ve herkes için güvenli, şiddete dayalı olmayan, kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması.

b. 2020’ye kadar en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan  küçük ada devletleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelere, gelişmiş ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki mesleki eğitim programlarını ve bilgi ve iletişim teknolojileri programlarını, teknik programları, mühendislik programlarını ve bilimsel programları kapsayan yükseköğrenim programlarına kayıt olanağı sunan bursların sayısının küresel olarak önemli ölçüde artırılması.

c. 2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki öğretmen eğitimi için uluslararası işbirliğinin sağlanması aracılığıyla nitelikli öğretmen tedarikinin önemli ölçüde artırılması.

Bu ana başlıklardan nitelikli eğitim hedeflerindeki en dikkat çekici gelişme, temel eğitime erişimin ve dolayısıyla temel bilgi ve becerilerin ötesinde, eğitimin bir yandan mesleki/ekonomik boyutuyla, bir yandan da aktif vatandaşlık üzerinden toplumsal yaşama katılım boyutuyla ele alınması olmuştur. Nitelikli Eğitim Hedefleri, daha iyi bir yaşam için beceri odaklı bir eğitim vurgusuna sahiptir. Hedefler her kademe ve yaş grubu için eğitim niteliğinin geliştirilmesine odaklanırken, sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gerekli bilgi ve beceri stokunu artırmayı gündemine almaktadır. Bu kapsamda  erken çocukluk gelişimi programlarına katılımın yükseltilmesi, yetişkin eğitimlerine erişimin sağlanması, tüm kademelerde nitelikli öğrenme çıktılarının elde edilmesi ve bunun hayat boyu öğrenme fırsatları ile devam ettirilmesi, çoğulcu ve birbirine bağlı bir dünyada küresel vatandaşlığın öneminin anlaşılması, iş dünyası için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi, kapsayıcılık, eşitlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği gündemin merkezine yerleştirilmiştir. Kapsayıcılığa yapılan vurguda, dezavantajlı ve marjinalleştirilen grupların eşit erişimi ve içerimi için stratejiler oluşturulmaktadır. Nitelik söz konusu olduğunda ise hem öğrenme çıktılarının iyileştirilmesi, hem de nitelikli eğitim personelinin temin edilmesine yönelik bir yaklaşım ortaya konmuştur.

Eğitimin Geleceği: 2030 Projeksiyonları Üzerine. TEDMEM (2018).

 

 

 
Etiketler: Birleşmiş, Milletler, 2030, Sürdürülebilir, Kalkınma, Hedefleri, ve, Eğitim,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
25 Mayıs 2018
OECD'nin 2030 Eğitim Vizyonu Ne?
87 Okunma.
09 Mayıs 2018
Sayılarla Göçmen (Suriyeli) Öğrenciler
274 Okunma.
03 Mayıs 2018
Eğitime Erişimde Ürküten Tablo!
165 Okunma.
30 Nisan 2018
Liselere Geçiş Sınavı Çocuklar için Kâbus Olmasın!
149 Okunma.
20 Nisan 2018
2017'de Eğitimin Finansmanı Ne Durumda?
312 Okunma.
13 Nisan 2018
Bilim ve Sanat Merkezlerinin Önemi
285 Okunma.
11 Nisan 2018
Glutensiz, Bir Başka Kafe
283 Okunma.
06 Nisan 2018
MEB’in, Performans Değerlendirme Sistemi ile Sınavı
192 Okunma.
28 Mart 2018
İlkokul öğrencileri, kitap okuyor mu?
334 Okunma.
23 Mart 2018
İlkokul Öğrencilerinin Çevre Algısı
276 Okunma.
16 Mart 2018
Öğrenciye Göre İdeal Öğretmen Nasıl Olmalı?
279 Okunma.
08 Mart 2018
Disiplin Cezalarına İtirazda Süreler Nasıl İşler?
379 Okunma.
02 Mart 2018
Okumayan ve Okuduğunu Anlamayan Okul Müdürleri!
281 Okunma.
22 Şubat 2018
Eğitim Sen, İstemezükçü Söylemi Terk mi Ediyor?
343 Okunma.
09 Şubat 2018
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik[1]
546 Okunma.
01 Şubat 2018
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
379 Okunma.
26 Ocak 2018
'Eti Senin Kemiği Benim' Anlayışından, Alo-147'ye...
405 Okunma.
25 Ocak 2018
Öğrenciler Tatilde ne Yapmalı?
317 Okunma.
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
496 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
343 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
298 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
246 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
298 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
483 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
504 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
472 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
404 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
245 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
431 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
407 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
440 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
566 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
397 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
364 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
483 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
435 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
489 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
437 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
368 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
569 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
709 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
547 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
887 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
447 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
566 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
487 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
594 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
2211 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
569 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
586 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
859 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
498 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
738 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
500 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
651 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
591 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
607 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1841 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
580 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
542 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
684 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
702 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
696 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
772 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
863 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
858 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
739 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
812 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
871 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
815 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
536 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
639 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
583 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
888 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
956 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
1016 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
920 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
999 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
707 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
699 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
879 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
822 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1188 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
743 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
1046 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
1034 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
596 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1475 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
1136 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
969 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
849 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
918 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
1034 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1410 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
1073 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1108 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
1036 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
872 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
831 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
1069 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1271 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
700 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
783 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
814 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
815 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
759 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
867 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
800 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1186 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
710 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
879 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1126 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
1067 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
1078 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
875 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
831 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
909 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
1082 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
951 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
978 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
900 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
1016 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
988 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
1047 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1222 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
912 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
870 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
869 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
833 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
1145 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
996 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
1119 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
943 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
994 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
1037 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
2323 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
1050 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
950 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
845 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
878 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
928 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
924 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
979 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1149 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
950 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
942 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1368 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
941 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
922 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
984 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
1021 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
1081 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1258 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1244 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1247 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
2015 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1135 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
1088 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
1043 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
1085 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
1088 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
1072 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
1063 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1154 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1137 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1144 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1382 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1180 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
939 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1142 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
1006 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
1008 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1186 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1205 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1173 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
1022 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1198 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1169 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1318 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1663 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
1054 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
1033 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1143 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
992 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
1018 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
1011 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
1027 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1219 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1641 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
1021 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
940 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1148 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1155 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1180 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1204 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1090 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
1114 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1341 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
1108 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
1097 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1490 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1254 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
973 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1220 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1278 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1258 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
1124 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
933 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
1067 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1268 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
1071 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1233 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1331 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
1095 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
1036 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1220 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1257 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1232 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1342 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1136 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1211 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1425 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
1068 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
1153 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
1092 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1259 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1256 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1198 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1165 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
1066 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1676 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1217 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1423 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1210 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1180 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1304 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1268 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1350 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1654 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1588 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1296 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1330 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1116 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1298 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1342 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1404 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1452 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1247 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1284 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1281 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1365 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1509 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1443 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1606 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1302 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1228 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1470 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1617 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
3141 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1571 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1634 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1311 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1373 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1681 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1466 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1418 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1603 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1416 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1571 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1294 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1225 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1263 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
1104 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1115 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1207 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1335 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1330 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1222 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1310 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1281 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1262 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1343 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1375 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1237 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1374 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1263 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1316 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1292 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1442 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1290 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1377 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1257 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1429 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1495 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1359 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1363 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1454 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1437 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1571 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1360 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1355 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1583 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1435 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1435 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1594 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1412 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1440 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1376 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
564 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1829 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1596 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
694 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
704 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1356 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1274 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1279 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1765 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1408 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1760 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1631 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1263 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1441 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1323 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1411 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1298 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1344 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1304 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1546 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1753 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1332 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1341 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1498 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1528 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1414 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1453 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1532 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1362 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1403 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1454 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1455 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1484 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
2023 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1587 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1646 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1626 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1422 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1457 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1397 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1325 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1564 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1545 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1471 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1459 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1515 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1642 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1520 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1684 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1445 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1429 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1894 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1347 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1918 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1777 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1743 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1342 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1324 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1556 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1469 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1676 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1497 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1613 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1556 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1610 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1605 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1530 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1493 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1655 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1494 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1610 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1430 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1349 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1355 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1314 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1497 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1483 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1664 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1279 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1548 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1588 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1475 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1566 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1513 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2154 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1554 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1491 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
2094 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1545 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1595 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
2022 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
2040 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1463 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1367 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1380 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1484 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1509 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1314 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1489 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1511 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1464 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1477 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1477 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1502 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1550 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1505 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1424 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1423 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1375 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1512 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1383 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1454 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1582 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1595 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
2012 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1952 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1908 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1416 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1370 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2318 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1518 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1521 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1550 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1688 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1652 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1484 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1426 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1506 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1338 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1464 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1944 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1896 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1456 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1800 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1708 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2146 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2136 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1440 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1516 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2377 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2386 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2323 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2267 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1544 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1558 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2254 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1655 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1512 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1602 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1479 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1658 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1573 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1533 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1775 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2140 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1456 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1852 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1645 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1600 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1728 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1564 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1651 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1436 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1576 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1988 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2200 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1751 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1737 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1969 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1964 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1549 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1681 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1844 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1601 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1834 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1932 Okunma.
Haber Yazılımı