Haber Detayı
30 Mart 2016 - Çarşamba 16:29
 
ŞEHİTKÂMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Basın G 291532
Resmi İlan Haberi
ŞEHİTKÂMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Kanunun 21.maddesi gereğince, 2016 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısını 01.04.2016 tarihinde Cuma günü saat 16.00’da olağan toplantısını yapacaktır.

            Bu toplantıda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Meclis Salonuna teşriflerinizi rica ederim.

GÜNDEM

1- Burak Mahallesi 22M-IIIb, IIIc, 22N-IVa, IVd paftalarında uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz

    hakkında.

2- Atatürk Mahallesi pafta N38c-17b-4a, 4b, ada 3097, parsel 9, 10 ve 11’de kayıtlı taşınmazlar hakkında, Gaziantep

   2.İdare Mahkemesinin 2014/1305 Esas, 2015/1003 Karar sayılı kararının görüşülmesi hakkında.

3- İbrahimli Mahallesi pafta N38c-17a-3d, N38c-17d-2a, ada 304, 316 ve 318’de kayıtlı taşınmazlar hakkında,

    Gaziantep 2.İdare Mahkemesinin 2015/537 Esas, 2016/69 Karar, 2015/538 Esas, 2016/70 Karar, 2015/539 Esas,

    2016/71 Karar sayılı kararlarının görüşülmesi hakkında.

4- Şehirgösteren Mahallesi N38c-12d-3b paftasında yol düzenlemesi uygulama imar planı değişikliği hakkında.

5- Beykent Mahallesi N38c-14b-4a, N38c-13b-3c paftalarında Açık Spor Tesisi alanı uygulama imar planı değişikliği

    hakkında.

6- Batıkent Mahallesi N38c-17c-1b paftasında, Mescit ve yol düzenlemesi uygulama imar planı değişikliği hakkında.

7- Pirsultan (Özgürlük)  Mahallesi pafta N38c-18a-2d, 3a, ada 1251, parsel 7 ve 8’de kayıtlı taşınmazların uygulama

    imar planı değişikliği hakkında.

8- Beyreli Mahallesi N39d-02c-1a, 1d, N39d-02d-2b, 2c paftalarında uygulama imar planı hakkında.

9- Karacaahmet Mahallesi N38c-13c-4c paftasında elektrik trafosu alanı uygulama imar planı değişikliği hakkında.

10- Burak Mahallesi N38c-15d-4a, 4b paftalarında yol düzenlemesi uygulama imar planı değişikliği hakkında.

11-Beylerbeyi Mah., 1029 ada, 1 parsel 10.859,90 m², aynı mahalle 600 ada, 1 parsel 3.836,28 m² taşınmaz ve Umut

     Mah., 2115 ada, 25 parselde kayıtlı taşınmazda 3.000,00 m² lik Belediyemiz hissesinin spor semt sahaları yapılmak

     üzere 5393 Sayılı Yasanın 75/d bendi uyarınca bedelsiz olarak 25 yıllığına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl

     Müdürlüğü adına tahsisi hakkında

12- Mülkiyeti Belediyemize ait 12 adet taşınmazın 5393 Sayılı Yasanın 18/e maddesi ve 2886 Sayılı Yasa hükümleri

      gereğince ihale ile satışı hususu hakkında

13- 2015 yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi hakkında

14- Komisyon seçimleri

A) 1. ve 2. Meclis Başkan vekili ile 2 Asil 2 yedek Divan kâtip üye seçimi

B ) Encümen Üyeliği seçimi ( 3 üye )

C ) İmar Komisyonu seçimi

D) Bütçe Komisyon seçimi

E) Tarife Komisyonu seçimi

15- 2015 yılı Denetim Komisyon raporunun Meclisin bilgisine sunulması hakkında

 

 

Meclis Gündemi 15 maddeden oluşmaktadır.

 

M. Rıdvan FADILOĞLU

Şehitkâmil Belediye Başkanı

 

 

Basın G 291532  www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr de

 

 

Kaynak: (Haber Mrk.) - Haber Merkezi Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı