Haber Detayı
09 Haziran 2017 - Cuma 17:47 Bu haber 4468 kez okundu
 
"Öğretmen ve derslik açığımız var"
Eğitim Haberi

Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez, Gaziantep’in çok büyük bir öğrenci mevcuduna sahip olduğunu belirterek, "Dünyanın bir çok ülkesi ve ülkemizdeki bir çok büyük şehir nüfusundan daha da büyük bir nüfusa sahip öğrenci mevcudu Gaziantep’te bulunmaktadır. 630 bin civarındaki öğrenci, 24 bin 500 civarında öğretmen,15 bin 500 dersliğe sahip olan ilimizde eğitimin sorunlarının büyük olması da doğaldır. Diğer taraftan sürekli içerden ve Suriye’den göç alan Gaziantep’in de eğitim sorun ve ihtiyaçlarının her gün artmasını da gören bir yerden eğitime dair köklü ve kalıcı planlamalar yapılmak zorundadır." dedi.

 

Eğitim Sen Gaziantep Şubesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez 2016-2017 eğitim öğretim yılı, eğitime yönelik son yılların en ağır baskı ve korku, kaygı ve tehditlerin yaşandığı bir dönem olarak tarihe geçtiğini belirterek " Bu durumlara karşı mücadelemiz devam edecektir." dedi.

"Eğitimde olumsuzluklar arttı"

Ersönmez; "MEB’in benimsediği piyasacı ve rekabetçi eğitim politikaları, devlet okullarındaki eğitimin niteliğinde yaşanan olumsuzlukları arttırırken, iktidar desteği ve teşvikiyle özel okullar her açıdan desteklenmiş, eğitimde yaşanan ticarileştirme ve özelleştirme uygulamaları belirgin bir şekilde artmıştır." Dedi.

"İkili öğretim çözüm bekliyor"

Ersönmez; "Türkiye’de yıllardır çözüm bekleyen ikili öğretim uygulamalarının sürmesi, kalabalık sınıflar, eğitimi dinselleştirme adımları ve giderek artan karma eğitim karşıtı uygulamalar, sınav merkezli eğitim uygulamalarının sürdürülmesi, PISA 2015 gibi uluslararası sınavlardaki başarısız sonuçlar, taşımalı eğitim, fiziki donanım ve altyapı sorunlarının sürmesi, okullarda yaşanan şiddet, çocukların cemaat ve vakıfların yurtlarına yönlendirilmesi ve barınmak zorunda bırakıldıkları, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarının artması, öğretmenlerin mesleki gelişiminde yaşanan sorunlar, ataması yapılmayan öğretmenler sorunundaki çözümsüzlük devam etmektedir." Dedi.

"Gaziantep'te öğrenci mevcudu çok fazla"

Ersönmez; "Dünyanın bir çok ülkesi ve ülkemizdeki bir çok büyük şehir nüfusundan daha da büyük bir nüfusa sahip öğrenci mevcudu Gaziantep’te bulunmaktadır. 630 bin civarındaki öğrenci, 24.500 civarında öğretmen,15.500 dersliğe sahip olan ilimizde eğitimin sorunlarının büyük olması da doğaldır. Diğer taraftan sürekli içerden ve Suriye’den göç alan Gaziantep’in de eğitim sorun ve ihtiyaçlarının her gün artmasını da gören bir yerden eğitime dair köklü ve kalıcı planlamalar yapılmak zorundadır." Dedi.

"Öğretmen ve derslik açığı var"

Ersönmez; "2016-2017 öğretim yılı açısından geçmişe oranla okullaşmanın Gaziantep’te artışına rağmen, özellikle ilkokul ve Ortaokullarda derslik ve okullaşma ihtiyacı ortada durmakta, birikmiş olan öğretmen açığı, kalabalık sınıf mevcutları, birleştirilmiş sınıflar, ikili öğretim, alt yapımı donanım yetersizlikleri Gaziantep’te  eğitimdeki verimi ve başarıya olumsuz etkilemiştir.  Normal öğretim ana bir hedef olarak ilimizdeki yetkililer tarafından ortaya konulsa da, mevcut durumda özellikle merkez ilçelerde bunun altyapısı yeterli olmadığı ortadadır. Bunun için yeterli bir bütçe,  sağlıklı ve doğru bir planlama ile en kısa sürede normal eğitime geçiş gerçekleştirilmelidir. " Dedi.

"Suriyeliler olumsuz etkiledi"

Ersönmez; "Bu yıl Suriyeli öğrencilerin devlet okullarında eğitim ve öğretim sürecine dahil edilmeleri de ayrıca verimi olumsuz etkilemiştir. Çünkü öğretmen,  öğrenciler  ve Suriyeli  öğrenciler arasındaki sosyokültürel farklılıklar, dil sorunu, uyum problemleri de Gaziantep’te  eğitimde istenen verimi sağlayamamış, öğretmen ve sınıf düzeylerinde performans düşüklükleri gözlemlenmiştir. İlimizde yoğun bulunan Suriyeli öğrencilerin temel eğitim ihtiyaçlarını  en verimli şekilde karşılamak için merkezi ve yerel çalışmalar yapılmalıdır. Gaziantep’te ve Türkiye’de eğitimi geliştirmek, eğitime dair sorunları çözmek için ne yazık ki uzun vadeli değil, günlük projeler ve değişimlere başvurulmaktadır. Oysa tüm eğitim bileşenlerinin gözlem, görüş, öneri, çalışma ve araştırmaları esas alınmalıdır. Dünya da model olarak alınan Finlandiya, eğitim politikalarını  ve uygulamalarını  siyasi etkilerden bağımsız tamamen eğitimcileri merkez alarak yürütmektedir.

"Sendikal faaliyetten dolayı açığa alındılar"

Ersönmez; "2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı başında ilimizde de sendikal faaliyetlerden kaynaklı bir çok sendika yöneticimiz, üye öğretmenler açığa alınmış ve aylarca öğrenciler öğretmenlerinden koparılmış, doğal olarak da eğitimde istikrar, devamlılık, verim ve uyum süreci uzun bir süre sekteye uğratılmıştır. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında Gaziantep’te sendika, siyasal kimlik, mezhepçilik ve muhalif sendikacılık kimlikleri üzerinden ve asılsız ihbarlar, kişisel husumetler üzerinden 33 üyemiz eğitim ve bilim emekçisi görevlerinden alınmışlardır. Tüm bu yaşanmakta olanlar hem eğitimcileri hem de öğrenci ve velileri ciddi kaygılara iterken, esasta eğitim ve öğretimdeki verimi olumsuz etkilemiştir. Gaziantep’te de ulusal ve uluslar arası hukukla teminat altına alınan sendikal çalışma, faaliyet, mücadelemiz ve sendikal kimliğimiz üzerindeki baskı, yıldırıma, sindirme ve haksız, hukuksuz uygulamalardan vazgeçilmelidir." Dedi.

Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez; "Darbe girişimi sonrasında çıkarılan OHAL KHK’ları ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde çalışan 33 bin 128 öğretmen, 5 bin 318 akademisyen ve 1194 idari personel tamamen siyasi ve idari kararlar ve tasarruflarla, ne ile suçlandıklarını bile bilmeden ve savunma hakkı bile tanınmadan kamu görevinden ihraç edilmiştir. Aynı dönemde 24 bin 490 öğretmen yine hukuksuz bir şekilde açığa alınmış, açığa alınan öğretmenlerden 16 bin 759’u (10 bin 470’i Eğitim Sen üyesi) aylarca okullarından ve öğrencilerinden uzaklaştırıldıktan sonra görevlerine iade edilmiştir. " Dedi.

"1,5 Milyon öğrenci öğretmensiz kaldı"

Ersönmez; "OHAL sürecinde yaşanan kitlesel ihraçlar ve açığa almalar nedeniyle 1,5 milyonu aşkın öğrenci öğretmensiz bırakılmış, bazı bölgelerde ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmıştır. Bazı il ve ilçelerde bulunan okullardaki öğretmenlerin büyük bölümünün tamamen keyfi kararlarla açığa alınması, öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi, öğrencilerin öğretmensiz, öğretmenlerin öğrencisiz bırakılmasına neden olmuştur. 2016-2017 eğitim öğretim yılında en büyük travmayı öğretmenleri, anne-babaları haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen çocuklar yaşamıştır. " Dedi.

 

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Ersönmez; "Eğitim Sen,  geçmişten günümüze eğitimde çağımızın gerektirdiği kamusal, laik ve bilimsellik eksenli, toplumun tüm temel ihtiyaçlara yanıt olabilecek eğitim sistemi için mücadeleye devam edecektir." Dedi.

(A.Pepele)

Kaynak: (Haber Mrk.) - Haber Merkezi Editör:
Etiketler: "Öğretmen, ve, derslik, açığımız, var",
Yorumlar
Haber Yazılımı