Haber Detayı
03 Mart 2016 - Perşembe 13:47
 
İLAN
Basın G 266486
Resmi İlan Haberi
İLAN

ADİ TASFİYE İLANI - GAZİANTEP 13. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Müflisin Hüviyeti ve İkameti ; Pakel Kimya Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. - GAZİANTEP

İflasın Açıldığı Tarih ; 16.10.2015 günü saat 14:29

Dosya Numarası ; 2015/10 İflas.

Gaziantep 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1134 Esas sayılı kararı ile iflasına karar verilen Gaziantep Ticaret Sicil Memurluğunun 26775 sicil numarasında kayıtlı yukarıda ismi yazılı bulunan Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan;!-Müflis'den alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (Senet,Defter,Hülasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,2-Müflis' e Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,3- Müflis'in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Daire' si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, 4- 19.04.2016 Salı günü saat 15.00'de Gaziantep 13. İcra ve İflas Müdürlüğünde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur.26.02.2016

(+) Pek uzak yerlerde veya yabancı Ülkelerde ikamet Gaziantep eden alacaklılar için süre uzatılabilir.

 

Basın G 266486 www.bik.gov.tr  Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr de

 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı