Haber Detayı
13 Mayıs 2016 - Cuma 15:02
 
ARABAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Basın G 332377
Resmi İlan Haberi
ARABAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARABAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- İHALENİN KONUSU:

Belediyemize ait, aşağıda plakası, modeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 1 adet aracın satış işidir.

PLAKA

MARKASI

CİNSİ

ÖZELLİKLERİ

MODELİ

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

27 PV 252

MASSEY FERGİSON

TRAKTÖR

2930 cm3 , Dizel, 55,8 kw, Rengi Kırmızı

1995

18.000

840

 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesini 50.-TL karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edebilirler.    

4- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen satışı yapılacak araçlara ait % 3 geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakden yatırabilecek veya aynı miktar geçici teminatı Banka Teminat Mektubu olarak Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne vereceklerdir.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu satış ihalesi 24/MAYIS/2016 Salı günü saat 14.00’de Araban Belediyesi Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte Yazı işleri Müdürlüğüne en geç 24/MAYIS/2016 Salı günü saat 13.30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

1- A) İstekli gerçek kişi ise;

     a) Kanuni ikametgâhı olması,

     b) Nüfus cüzdan sureti

     B) İstekli tüzel kişilik ise;

     a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, varsa telefonunu bildirmesi,

3- Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

4- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

5- Satış şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı,

6-Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu,

    Yukarıda belirtilen belgeler dosya içerisine konarak Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

 

Mehmet ÖZDEMİR

Belediye Başkanı

                 

Basın G 332377  www.bik.gov.tr Resmi ilan www.ilan gov.tr de

 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı